Montaż oświetlenia na ulicy Jasna Rola


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Montaż oświetlenia na ulicy Jasna Rola
Opis projektu

Projekt polega na montażu oświetlenia tradycyjnego na nieoświetlonym odcinku ulicy Jasna Rola. Zamontowanych zostanie 21 lamp w trzydziestometrowych odstępach na odcinku od ul. Naramowickiej do ul. Bolka (od posesji Jasna Rola 8 do posesji Jasna Rola 40). Zwiększy to bezpieczeństwo i komfort poruszania się pieszych i samochodów po zmroku oraz przed świtem. Projekt jest uzupełnieniem zakończonej już budowy nawierzchni ul. Jasna Rola.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Jasna Rola (od posesji Jasna Rola 8 do posesji Jasna Rola 40)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Naramowice
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Naramowic i osiedla Łokietka
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W okolicach ulicy Jasna Rola powstało w ostatnich latach bardzo wiele bloków mieszkalnych, co poskutkowało wzmożonych ruchem samochodowym i pieszym. Do tej pory udało się zbudować bitumiczną nawierzchnię z progami spowalniającymi na miejscu istniejącej wcześniej drogi gruntowej. Na odcinku ok. 600 metrów brakuje jednak oświetlenia. Jest to odcinek między ul. Bolka a ul. Naramowicką, który charakteryzuje się największym natężeniem ruchu pieszego, gdyż mieszkańcy Naramowic przemieszczają się tędy w kierunku os. Łokietka, by dojść do przystanków autobusowych przy ul. Łużyckiej. Nieoświetlony odcinek nie sprzyja jednak pieszym idącym po zmroku, a także stwarza zagrożenie dla kierowców, którzy są zdani jedynie na światło reflektorów swoich pojazdów. Niebezpiecznie jest również w zimowe poranki, gdy jest jeszcze ciemno, a dzieci zmierzają do szkoły na os. Łokietka w tym samym czasie, gdy dorośli mieszkańcy samochodami udają się do pracy. Z montażem oświetlenia nie można czekać na to, aż któreś z dzieci zostanie potrącone przez pędzący pojazd.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zlecenie opracowania projektu budowlanego 30000
Montaż oświetlenia tradycyjnego 21 sztuk X 12 tys. zł 252000
SUMA: 282000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 7000
Dodatkowe załączniki
Nieoświetlony odcinek ulicy zaznaczony na czerwono na zdjęciu satelitarnym Google Earth Nieoswietlony odcinek ul. Jasna Rola.PNG
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Ulica Jasna Rola znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania - zarządcą drogi z mocy prawa jest Zarząd Dróg Miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak, Michał Walkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak,
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 282000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 7000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 300000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 3000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Zadanie nie powinno być finansowane z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Zadanie powinno zostać sfinansowane ze środków Osiedla Naramowice.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zadanie nie powinno być finansowane z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Zadanie powinno zostać sfinansowane ze środków Osiedla Naramowice.
  Zespół Obradował w składzie: Hanna Dobrowolska, Władysław Gała, Edwin Klorek, Hanna Makowska, Paweł Matuszak Uchwała nr 24/II/2016 Zarządu Osiedla Morasko-Radojewo z dnia 7 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak.
  Zespół Obradował w składzie: Grzegorek Elżbieta, Klemenczak Tomasz, Mikołajczyk-Winiarska Eleonora, Moszyński Maciej, Nowak Paweł Ryszard, Płowens Romuald, Skrzypczyńska Elżbieta, Sowa Paweł, Stachowiak Maciej Krzysztof, Staniszewska Alicja, Wachowska-Kucharska Anna. Uchwała nr XXIV/127/II/2016 Rady Osiedla Naramowice z dnia 6 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak.
  Zespół Obradował w składzie: Andrzej Bicz, Piotr Błaszczak, Ligia Burkot-Klon, Stanisława Ciszewska, Ewa Fabiańska, Stanisława Ferenc, Józef Kapustka-Czech, Patryk Marciniak, Izabela Skrobisz-Pajor, Rafał Sobczak, Jan Strzelecki, Edmund Śniadek, Kamil Żmijewski. Uchwała nr XIX/77/VII/2016 Rady Osiedla Umultowo z dnia 19 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.