Przyłącze kanalizacji ul. Gęsia


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Przyłącze kanalizacji ul. Gęsia
Opis projektu

Projekt dotyczy podłączenia ulicy Gęsiej do miejskiej kanalizacji. Realizacja projektu to położenie rury kanalizacyjnej około 150m. Umożliwi to podłączenie posesji znajdujących się przy ul. Gęsiej i częściowo Giżyckiej do miejskiej sieci kanalizacyjnej i likwidacja istniejących tam szamb.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Giżycka, Gęsia

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Położenie rury kanalizacyjnej od ul. Kopanina wzdłuż ul. Giżycka z odgałęzieniem wzdłuż Gęsia
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy ul. Giżyckiej, Gęsiej oraz biurowiec, który się tutaj mieści.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej i likwidacja istniejących w mieście Poznaniu szamb.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wkopanie rury kanalizacyjnej z odejściem dla przyłączy do istniejących posesji. Wykop wzdłuż ulic o nawierzchni asfaltowej. 150000
SUMA: 150000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Wiesław Gremplewski

Adres email

grempwie@orange.pl

Telefon

501292631

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Działka znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Ulica Gęsia jest w administracji Zarządu Dróg Miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Komunalnej: proponuje odstąpić od dalszego procesowania nad tym wnioskiem Uzasadnienie: Budowa kanalizacji w ul. Gęsiej została ujęta w planie inwestycyjnym AQUANET S.A. w latach 2017-2021 w zadaniu nr 5-05-11-073-1 „Poznań - sieć sanitarna w ulicach Gęsiej, Kaczej i Giżyckiej” Zadanie to będzie równolegle realizowane z zadaniem nr 3-05-12-045-0 „Poznań - sieć wodociągowa w ul. Sieradzka-Przepiórcza, Giżyckiej i Kaczej”
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wydział Gospodarki Komunalnej: proponuje odstąpić od dalszego procesowania nad tym wnioskiem Uzasadnienie: Budowa kanalizacji w ul. Gęsiej została ujęta w planie inwestycyjnym AQUANET S.A. w latach 2017-2021 w zadaniu nr 5-05-11-073-1 „Poznań - sieć sanitarna w ulicach Gęsiej, Kaczej i Giżyckiej” Zadanie to będzie równolegle realizowane z zadaniem nr 3-05-12-045-0 „Poznań - sieć wodociągowa w ul. Sieradzka-Przepiórcza, Giżyckiej i Kaczej”
  Zespół Obradował w składzie: Tadeusz Szafer Ewa Rawicka Ewa Kotarak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - nie
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - nie
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - nie
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 150000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - nie
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 1 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 1 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - nie
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.