Wieża widokowa na północy Poznania w okolicach Góry Moraskiej i rezerwatu Meteoryt Morasko


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Wieża widokowa na północy Poznania w okolicach Góry Moraskiej i rezerwatu Meteoryt Morasko
Opis projektu

Projekt polega na wybudowaniu wieży z platformą widokową w okolicach Góry Moraskiej, czyli najwyższego wzniesienia w Poznaniu. Na tym najwyżej położonym punkcie w mieście brakuje punktu widokowego. Wiele razy zgłaszano już projekty do budżetu obywatelskiego, związane z budową wieży widokowej na tym terenie, jednak ich realizacja była niemożliwa głównie ze względu na uwarunkowania dotyczące własności gruntów. Budowa takiego obiektu na samym szczycie wzgórza jest zatem wykluczona, jednak na Morasku nie brakuje innych elementów krajobrazu polodowcowego i wzniesień, na których konstrukcja mogłaby stanąć. Najlepszą propozycją wydaje się okolica ulicy Baltazara Lewandowskiego, przez którą prowadzi popularny szlak rowerowy. Konkretnie chodzi o działkę obr./ark. 54/08 nr 69, należącą do miasta. Cykliści i piesi w drodze z Umultowa na Morasko często zatrzymują się tu, by podziwiać efektowną panoramę Piątkowa. Budowa kilkunastometrowej wieży mogłaby poszerzyć tę panoramę o Centrum oraz Naramowice i Umultowo. Jeśli chodzi o konstrukcję wieży, to najlepszym rozwiązaniem zdaje się być wieża drewniana, podobna do tej na gliniankach w Mosinie oraz tej, która ma powstać na Szachtach na Świerczewie. Jest to bowiem konstrukcja relatywnie tania i łatwa do wzniesienia, a dodatkowo dobrze wpisująca się w krajobraz. Musiałaby ona jednak być na tyle wysoka, by z żadnej strony panoramy nie zasłoniły drzewa ani zabudowania.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Baltazara Lewandowskiego, Morasko

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

obr./ark. 54/08 nr działki 69
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy Poznania, a zwłaszcza północnych części miasta - Piątkowa, Moraska, Naramowic czy Umultowa. Ponadto beneficjentami projektu są też mieszkańcy gmin graniczących z Poznaniem od północy, czyli przede wszystkim Suchy Las, Czerwonak i Rokietnica. Odbiorcami projektu mogą oczywiście być także turyści z innych części kraju, a nawet z zagranicy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W ostatnich latach w Poznaniu wiele mówi się o potrzebie tworzenia punktów widokowych. Wieże widokowe są zawsze jednymi z najchętniej odwiedzanych przez turystów obiektów. W chwili obecnej w Poznaniu jedynym prawdziwym punktem widokowym jest wieża odbudowanego Zamku Królewskiego. Od dawna mamy możliwość podziwiania panoramy z Dziewiczej Góry. Brakuje równie dobrego miejsca do obserwacji na drugim brzegu Warty. Okolice Góry Moraskiej wydają się być jeszcze bardziej atrakcyjne od Dziewiczej Góry, gdyż Morasko znajduje się bliżej zabudowań i centrum miasta, co zapewnia ciekawsze widoki. Poza tym Góra Moraska znajduje się w granicach Poznania i istnieje możliwość dojechania do niej komunikacją miejską. Należy korzystać z wzorów zachodnioeuropejskich, gdzie lokalne dominanty krajobrazu są wykorzystywane jako punkty widokowe. Rezerwat Meteoryt Morasko ma wielką wartość, jednak brakuje mu promocji. Wieża widokowa w jego okolicy mogłaby znacznie zwiększyć liczbę zwiedzających. Turyści przy okazji podziwiania panoramy miasta poznaliby historię upadku meteorytu na Morasku oraz elementów polodowcowego krajobrazu Wielkopolski.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zlecenie opracowania projektu budowlanego wieży widokowej i jej otoczenia 50000
Budowa drewnianej wieży widokowej 350000
Budowa infrastruktury towarzyszącej: utwardzonego dojścia do obiektu, tablic informacyjnych, stojaka rowerowego i drogowskazów na Morasku i Umultowie kierujących do punktu widokowego 50000
Ewentualna instalacja monitoringu okolic wieży 50000
SUMA: 500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10000
Dodatkowe załączniki
Przybliżona lokalizacja na zdjęciu satelitarnym Google Earth Wieza widokowa Morasko.PNG
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach, będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Niemniej jednak, w zawiązku z możliwością komercyjnego wykorzystania terenu, a co za tym idzie perspektywą zbycia na zasadach ogólnych w przetargu ustnym nieograniczonym Wydział projekt opiniuje negatywnie do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który jednoznacznie określi przeznaczenie terenu.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak, Michał Walkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Ostateczną decyzję negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie Dyr.Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Szymon Błażek, Maciej Wojtkowiak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna projektu. Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach, będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Niemniej jednak, w związku z możliwością komercyjnego wykorzystania terenu, a co za tym idzie perspektywą zbycia na zasadach ogólnych w przetargu ustnym nieograniczonym Wydział projekt opiniuje negatywnie do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który jednoznacznie określi przeznaczenie terenu.
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Po pierwsze powód podany w uzasadnieniu nie jest przyczyną formalną do odrzucenia wniosku. Nie ma również technicznych przeciwwkazań dla budowy wieży w tym miejscu. Zbycie nieruchomości nie ma w tym przypadku nic do rzeczy. Regulamin PBO nie podaje możliwości komercyjnego wykorzystania gruntu jako potencjalnego powodu odrzucenia projektu. Rozdział 3, ust. 3, punkt d. wskazuje, że oddalenie projektu jest możliwe, jeśli założenia planu miejscowego są inne. Tymczasem plan określa tylko funkcje danego terenu – nie ma w nim mowy o przeznaczeniu nieruchomości na sprzedaż. Jeśli mieszkańcy nie zechcą wieży widokowej, to wówczas miasto będzie mogło zbyć działkę. Jeśli zaś mieszkańcy projekt poprą, to w planie miejscowym można wpisać "usługi sportu i rekreacji" czy "zieleń". Po drugie WGN kilka razy zmieniał rekomendację, najpierw opiniując projekt pozytywnie, z zastrzeżeniem, że mogłaby tam kiedyś powstać placówka oświatowa, potem dodawał inne zastrzeżenia, by w końcu odrzucić projekt. Wygląda to tak, jakby usilnie szukano pretekstu do opinii negatywnej. Brak planu miejscowego również nie może być przeszkodą dla inwestycji, gdyż na sąsiedniej prywatnej działce powstają budynki mieszkalne i nikt nie zablokował ich budowy do czasu uchwalenia planu. Po trzecie możliwość komercyjnego wykorzystania terenu nie powinna być argumentem przy ocenie projektu do budżetu obywatelskiego. W Poznaniu niewiele zostało już gruntów w zasobie nieruchomości miasta, które można wykorzystać pod obywatelskie projekty inwestycyjne. Jeśli te nieliczne, które są jeszcze dostępne, będą leżały odłogiem, by być może za wiele lat znaleźć inne przeznaczenie, to należy zrezygnować z budżetu obywatelskiego, gdyż podważa to jego sens. Komercyjność nie może być ważniejsza od obywatelskości. Pomysł wieży widokowej na Morasku został pozytywnie zaopiniowany przez dwie rady osiedla, a także został zauważony przez lokalne media, gdyż infrastruktura turystyczna na Morasku jest wyczekiwana od lat. Przedstawiciele Rady Osiedla Naramowice również nie zgadzają się z argumentacją na rzecz odrzucenia projektu i zapowiadają wsparcie przy procedurze odwoławczej. Szkoda byłoby, gdyby projekt cieszący się tak pozytywnym odbiorem przepadł w taki sposób i nie został poddany pod głosowanie mieszkańców.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna projektu. Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach, będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Niemniej jednak, w związku z możliwością komercyjnego wykorzystania terenu, a co za tym idzie perspektywą zbycia na zasadach ogólnych w przetargu ustnym nieograniczonym Wydział projekt opiniuje negatywnie do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który jednoznacznie określi przeznaczenie terenu.
  Zespół Obradował w składzie: Dyr. Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren jest przewidziany pod inny cel.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren jest przewidziany pod inny cel.
  Zespół Obradował w składzie: Hanna Dobrowolska, Władysław Gała, Edwin Klorek, Hanna Makowska, Paweł Matuszak Uchwała nr 24/II/2016 Zarządu Osiedla Morasko-Radojewo z dnia 7 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak.
  Zespół Obradował w składzie: Grzegorek Elżbieta, Klemenczak Tomasz, Mikołajczyk-Winiarska Eleonora, Moszyński Maciej, Nowak Paweł Ryszard, Płowens Romuald, Skrzypczyńska Elżbieta, Sowa Paweł, Stachowiak Maciej Krzysztof, Staniszewska Alicja, Wachowska-Kucharska Anna. Uchwała nr XXIV/127/II/2016 Rady Osiedla Naramowice z dnia 6 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak.
  Zespół Obradował w składzie: Andrzej Bicz, Piotr Błaszczak, Ligia Burkot-Klon, Stanisława Ciszewska, Ewa Fabiańska, Stanisława Ferenc, Józef Kapustka-Czech, Patryk Marciniak, Izabela Skrobisz-Pajor, Rafał Sobczak, Jan Strzelecki, Edmund Śniadek, Kamil Żmijewski. Uchwała nr XIX/77/VII/2016 Rady Osiedla Umultowo z dnia 19 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.