Świat bajek Czarneckiego


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Świat bajek Czarneckiego
Opis projektu

Park im. W. Czarneckiego jest największym parkiem na Winogradach. Z dużą ilością skwerów zieleni stanowi główne miejsce odpoczynku i rekreacji mieszkańców. Wzorem wrocławskich krasnali chciałbym stworzyć miejsca w parku, gdzie najmłodsi mieszkańcy naszego miasta mogły by spotkać swoich ulubionych bohaterów ze świata bajek. Dlatego też wnioskuje o wytworzenie i umieszczenie w różnych częściach parku 10 postaci ze świata bajek wykonanych z brązu o wysokości ok.1 - 1,5m. Przy pozytywnej akceptacji projektu przedszkolaki z przylegającego do parku Przedszkola nr 131, aktywnie włączając się w projekt, same wybrały by bohaterów, którzy mieli by powstać. Tak więc można będzie spotkać w parku 'Reksia", "Bolka i Lolka, Masze i niedźwiedzia", czy też samą myszkę Miki czy Spidermana. Wybór postaci ograniczała by tylko dzieci wyobraźnia. Dodatkowo zamysłem moim jest zamieszczenie na każdym bohaterze informacji, z jakiego kraju pochodzi, kiedy powstał oraz jakąś ciekawostkę charakteryzującą, co stanowiło by walor edukacyjny. Odwiedzenie wszystkich postaci wiązało by się ze spacerem po całym terenie, gdyż figury te rozstawione by były w różnych, nawet skrajnych miejscach parku. * Jako opcję dopuszczam postawienie zamiennie figur ze świata zwierząt. Reszta analogicznie.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park im. Władysława Czarneckiego Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Park im. Władysława Czarneckiego Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Winograd, Poznania; turyści.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Celem projektu jest z jednej strony stworzenie kolejnej atrakcji turystycznej miasta, z drugiej stworzenie miejsca, gdzie najmłodsi mogli by spotkać swoich ulubieńców widzianych tylko na szklanym ekranie. Na dzień dzisiejszy nie ma takiego miejsca w Poznaniu. Odciągnięcie dzieci, całych rodzin od komputera czy telewizora do parku, ich aktywizacja były by tylko pozytywnymi konsekwencjami projektu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszt wytworzenia jednej postaci ze świata bajek to wydatek w granicach 25 tys. zł. 250000
SUMA: 250000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Dariusz Olejniczak

Telefon

668157873

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Działki (Park) znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, a władającym terenem jest Zarząd Zieleni Miejskiej - jednostka właściwa do zaopiniowania projektu.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak, Katarzyna Przybysz.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Decyzję ostateczną negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Elementy z brązu czy innych metali generują wysokie niebezpieczeństwo kradzieży.
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Negatywna opinia argumentowana kradzieżą przyszłej instalacji odbieram jako zwyczajne urzędnicze lenistwo, czyli brak podjęcia jakiegokolwiek wysiłku w celu uniknięcia pracy nad moim projektem. Zwracam się więc do trzech pań opiniujących negatywnie wniosek o znalezienie choć jednego lepszego argumentu. Przecież tzw. wizjonerską, przyszłą kradzieżą można podważyć każdy projekt, który z jakiegoś powodu jest niewygodny ( czyt. wymaga większego zaangażowania pracy ). Ja również mogę przewidzieć u innych pomysłodawców, że wszystkie ich elementy wykonane z materiałów skupowanych np. na złomie zostaną skradzione i tym samym "położyć" projekt. Jakoś ciężko sobie mi wyobrazić złodzieja chodzącego po monitorowanych Winogradach z bajkowymi figurami pod pachą. Po za tym, czy ktoś z "szanownej" komisji w ogóle się zastanowił nad faktem przymocowania tego do podłoża. Wydawało mi się to tak oczywiste, że we wniosku o tym nie wspomniałem. A jednak trzeba było. Zastanawia mnie jeszcze jedna kwota - 400000 zł, skąd się wzięła??? Z kosmosu??? Starczyło na logikę, zadzwonić do kogoś kto się tym zajmuję, aby poznać realne koszty. Tak więc dla "szanownej" komisji opiniującej przesyłam kontakt do wrocławskiego rzeźbiarza, który wykonał wszystkie krasnale we Wrocławiu w celu konsultacji ( 664129872 ). Średni koszt wykonania jednej postaci określony na 25000 zł ocenił jako dobrą średnią. Z drugiej strony we wniosku było napisane ok. 10 postaci, nikt by nikomu głowy nie urwał, gdyby pieniędzy starczyło nie na 10, lecz na 7-8 postaci. To też by było w porządku. Nie jest też sztuką zrobić coś z byle jakiego materiału, choć tutaj również o zmianach można rozmawiać. Tak naprawdę zamysłem moim było stworzenie czegoś innego w skali miasta, co dawało by radość przy spotkaniu poznaniakom. Liczyłem na to, że sami poznaniacy zdecydują, czy są za, czy przeciw inwestycji w głosowaniu, w końcu to "PROJEKT OBYWATELSKI". Choć chyba nie do końca skoro nie daje się o tym im zdecydować.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Elementy z brązu czy innych metali generują wysokie niebezpieczeństwo kradzieży.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 250000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 400000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla NWP
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie -
  Zespół Obradował w składzie: Jan Muczek, Bartosz Werner, Marcin Zaremba
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak.
  Zespół Obradował w składzie: Jacek Błaszczyk, Maria Groszewska, Beata Kurzyca, Zbigniew Michalak,Wojciech Michalski, Andrzej Stróżyk, Marek Suski, Dagmara Szymkowiak, Bolesław Topolski, Joanna Wawrzyniak-Florek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie brak
  Zespół Obradował w składzie: Zygmunt Woźny, Janusz Bielak, Aleksandra Soniewicka
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.