Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Bałtyckiej pomiędzy ul. Syrenią, a ul. Do Spalarni


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Bałtyckiej pomiędzy ul. Syrenią, a ul. Do Spalarni
Opis projektu

W związku z przebudową ulicy Bałtyckiej powstała ścieżka pieszo-rowerowa łącząca ul. Hlonda z ul. Syrenią oraz odcinek ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Do spalarni do ul. Janikowskiej. Niestety obydwie ścieżki nie zostały połączone ze sobą i powstała przerwa długości 900m.

Połączenie ścieżek pozwoli na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców miasta, ponieważ w tej chwili piesi i rowerzyści poruszają się wzdłuż drogi czteropasmowej, po nieutwardzonym, nieoświetlonym poboczu, nie chronieni żadną barierką.

Wybudowanie brakującego odcinka pozwoli na umożliwienie mieszkańcom Janikowa (m. Poznań) oraz pracownikom pobliskich firm (Bridgestone, Schrader Internationale Logistic) bezpieczne i szybkie dotarcie do pracy rowerem, jednocześnie zmniejszając ruch samochodowy w okolicy.

Dodatkowym atutem realizacji projektu będzie połączenie tej części miasta z centrum oraz trasami rowerowymi biegnącymi w kierunku Dziewiczej Góry (gm. Czerwonak). Pozwoli to na bezpieczne dotarcie mieszkańców Poznania do terenów turystycznych wokół Poznania rezygnując z korzystania z samochodów.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Bałtycka pomiędzy ul. Syrenią, a ul. Do Spalarnii

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

ul. Bałtycka pomiędzy ul. Syrenią, a ul. Do Spalarnii
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy całego miasta, w szczególności mieszkańcy i pracownicy zakładów pracy znajdujących się w okolicy. oraz turystom. Ścieżka służyłaby również celom turystycznym.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Nie ma bezpośredniego połączenia Janikowa z Poznaniem ciągiem rowerowym, ani pieszym. Realizacja projektu pozwoli mieszkańcom w skuteczny i bezpieczny sposób się przemieszczać. Może pomóc również w rozwinięciu się pobliskich terenów oraz wzrost ich atrakcyjności. Wiele osób porusza się rowerami od ul. Syreniej w kierunku Janikowa - wiele osób do zakładów pracy. Poprawiłoby to na pewno bezpieczeństwo poruszających się mieszkańców. Poruszanie się pieszych i rowerzystów wzdłuż tak niebezpieczna i ruchliwej ulicy stwarza duże zagrożenie. Ze ścieżki mogliby korzystać mieszkańcy, którzy poruszaliby się w kierunku Dziewiczej Góry (Czerwonaka) oraz ułatwiłaby dojazd do terenów rekreacyjnych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Ścieżka pieszo-rowerowa 500000
SUMA: 500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 0
Dodatkowe załączniki
Przebieg trasy z satelity Ba_tycka droga.jpg
Przebieg trasy na mapie Ba_tycka droga2.jpg
Połączenie z istniejącymi trasami Po_czenie dr_g rowerowych.JPG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Łukasz Bareja

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Działki znajdują się w zasobie nieruchomości miejskich. Władającym ul. Bałtycką jest Zarząd Dróg Miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Katarzyna Przybysz, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Wojciech Makowski
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 500000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 0 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 1500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 75000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Antoninek- Kobylepole -Zieliniec opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Przewodniczący: Krzysztof Bartosiak Pozostali radni: Grzegorz Banasiak, Roch Burandt, Hanna Grobelna, Piotr Quandt, Dionizy Radojewski, Bartosz Rozynek , Stanisław Schupke, Tadeusz Szczepaniak,
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Bareja, Danuta Brajewska, Andrzej Deutschmann, Aleksandra Friedrich, Kamil Ignaczak, Adam Kornacki, Grzegorz Maciejewski, Kamil Matyja, Ludwik Troiński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.