Kładka pieszo-rowerowa między Dębcem a Świerczewem nad torami kolejowymi


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Kładka pieszo-rowerowa między Dębcem a Świerczewem nad torami kolejowymi
Opis projektu

Wnioskuję o wybudowanie kładki nad torami kolejowymi między Dębcem a Świerczewem. Kładka mogłaby być usytuowana za Galerią Dębiec po stronie Dębca, do okolice starego cmentarza przy torach po stronie Świerczewa. Bardzo brakuje w tym miejscu przejścia pieszego.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. 28 Czerwca 1956 r., Galeria Dębiec od tyłu

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Nad torami do ulicy Jabłonkowska/Cieszyńska
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Dębca, Świerczewa
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Bardzo potrzebne byłoby przejście dla ruchu pieszego w tym miejscu, aby mieszkańcy Świerczewa, Dębca mogliby szybciej przemieszczać się na zakupy do Galerii Dębiec, Lidla i na spacery w kierunku autostrady. A tak niestety wszyscy muszą chodzić na około teraz nawet koło Rosmana na rozjeździe kolejowym na ulicy Opolska/28 Czerwca 1956 r. koło ZTM Dębiec.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
- 100000
SUMA: 100000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja obejmuje działki, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania oraz Skarbu Państwa.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna projektu. Wskazana lokalizacja obejmuje działki, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania oraz Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.1 pkt.12
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna projektu. Wskazana lokalizacja obejmuje działki, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania oraz Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.1 pkt.12
  Zespół Obradował w składzie: Dyr.Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Projekt w większości dotyczy gruntów nie będących własnością Miasta Poznań. Projekt nie zachowuje ciągłości z istniejącą infrastrukturą - nie ma przygotowanego utwardzonego połączenia pieszego lub pieszo-rowerowego od ul. Korfantego do wysokości torów kolejowych. Dot. pkt. 4 Projekt jest konieczny do realizacji, nie jest jednak zgodny z regulaminem Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 oraz istniejącą infrastrukturą.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt w większości dotyczy gruntów nie będących własnością Miasta Poznań. Projekt nie zachowuje ciągłości z istniejącą infrastrukturą - nie ma przygotowanego utwardzonego połączenia pieszego lub pieszo-rowerowego od ul. Korfantego do wysokości torów kolejowych. Dot. pkt. 4 Projekt jest konieczny do realizacji, nie jest jednak zgodny z regulaminem Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 oraz istniejącą infrastrukturą.
  Zespół Obradował w składzie: Dawid Abramowicz, Anna Bartoszewicz-Sarna, Marian Dyczkowski, Hanka Gadzińska, Roman Koszuta, Marcin Maćkowiak, Przemysław Marciniak, Anna Matusewicz-Potocka, Maria Pajtasz, Katarzyna Pampuch, Jan Sulanowski, Błażej Szymański
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Zielony Dębiec rekomenduje projekt do realizacji. Kładka pieszo-rowerowa znacznie poprawiła by komunikację po zachodniej części Dębca między dwoma osiedlami - Dębcem i Świerczewem. Dębiec ma niekorzystne położenie. Od zachodu i północy otoczeni jesteśmy torami kolejowymi, od wschodu granicę stanowi rzeka Warta a od południa autostrada. Dlatego należy szukać rozwiązań mających na celu zniwelowanie niedogodności.
  Zespół Obradował w składzie: Decyzja podjęta uchwałą Rady Osiedla Zielony Dębiec na sesji w dniu 04.10.2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.