Czyste buty i nogawki na Jeżycach


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Czyste buty i nogawki na Jeżycach
Opis projektu

Jeśli spacerował Pan/Pani kiedykolwiek po Jeżycach (oczywiście można rozszerzyć projekt na inne lokalizacje) w czasie lub krótko po deszczu, istnieje duża szansa że nadeptując na ruchomą płytę chodnikową, ubrudził Pan/Pani spodnie i buty wodą wytryskującą spod owej płytki. Jest to sytuacja z którą często spotykam się ja i moi znajomi. Każdorazowo doprowadza to do furii. Rozwiązanie natomiast jest banalnie proste Chodzi o podsypanie ruchomych płyt chodnikowych tak, aby sytuacje jak ta opisana powyżej nie zdarzały się. Stąpanie po chodniku jak po lodzie, w obawie że za chwilę wyjściowe spodnie lub nowe buty będą pokryte błotem na pewno jest daleko od komfortowego poruszania się. W praktyce widzę rzecz tak: 2 osobowy zespół z narzędziami niezbędnymi do podważenia płytki, uzupełnienia podkładu pod nią i zamontowania jej z powrotem na miejscu przemierza wyznaczony teren i robi co musi żeby pułapek z wodą było jak najmniej. Proste i chyba niezbyt kosztowne.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Jeżyce

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Chodniki
Potencjalni odbiorcy projektu
Piesi, poruszający się po chodnikach.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Mniej brudnych butów, nogawek, mniej bluzgów i frustracji, polepszanie warunków do życia.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynagrodzenie dla pracowników 4000
Narzędzia 1000
Materiały 1000
SUMA: 6000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Z uwagi na fakt, iż zarządcą dróg publicznych (w tym chodników) jest Zarząd Dróg Miejskich - jest to właściwa jednostka do zaopiniowania projektu. Jednocześnie sygnalizujemy, że kwota 4000 zł wydaje się być niewystarczająca, biorąc pod uwagę dość rozległy obszar objęty projektem. Biorąc pod uwagę brak wskazania konkretnych działek w ramach niniejszego projektu, zespół opiniujący odnosi się tylko i wyłącznie do nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania i Skarbu Państwa, będących drogami publicznymi. Właściwym do zaopiniowania projektu jest Wydział Transportu i Zieleni.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Katarzyna Przybysz, Maciej Wojtkowiak dn. 26.08.2016 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - nie
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 6000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 20000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Jeżyce opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Decyzja podjęta uchwałą Rady Osiedla Jeżyce podczas sesji w dniu 5 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Projekt jest źle skalkulowany (kwota 4.000,- PLN na całoroczne wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie jest niewystarczająca) i niefunkcjonalny,Przy nawierzchni zróżnicowanej na Osiedlu (płytki chodnikowe , pozbruk trudno zadanie realizować.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt jest źle skalkulowany (kwota 4.000,- PLN na całoroczne wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie jest niewystarczająca) i niefunkcjonalny,Przy nawierzchni zróżnicowanej na Osiedlu (płytki chodnikowe , pozbruk trudno zadanie realizować.
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Rady Osiedla Św. Łazarz w dniu 11.10.2016 roku
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.