Ogólnodostępna plaża z kąpieliskiem w Kiekrzu


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Ogólnodostępna plaża z kąpieliskiem w Kiekrzu
Opis projektu

Urządzenie ogólnodostępnej plaży z kąpieliskiem w Kiekrzu, położona bezpośrednio przy jeziorze Kierskim i z dostępem do jeziora wyposażona w ławki i mini przebieralnię oraz oświetlenie, miejsce na rowery oraz dające trochę cienia drzewa.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Kiekrz n/ jeziorem Kierskim

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Na działce, której właścicielem jest miasto Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania i aglomeracji oraz turyści
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecnie w Kiekrzu nie ma żadnej ogólnodostępnej plaży z kąpieliskiem położonej nad jeziorem Kierskim.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Urządzenie plaży i kąpieliska 200000
Infrastruktura 200000
SUMA: 400000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 0
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wnioskodawca nie określił dokładnej lokalizacji plaży - w tym przypadku Wydział Gospodarki Nieruchomościami wskazuje jako alternatywną działkę pochodzącą z nieruchomości Miasta Poznania w tym rejonie, tj. działkę nr 537/20, ark. 12, obr. Kiekrz. Władającym terenem jest POSiR, niemniej właściwym do zaopiniowania jest w tym przypadku również Wydział Transportu i Zieleni. Aktualnie to WTiZ odpowiada za koordynację m. in. zwycięskiego projektu z poprzedniej edycji PBO pn. "Plażojada" - jest to projekt, który zakłada utworzenie i poprawienie infrastruktury (w tym ciągów komunikacyjnych) na terenie plaż (oraz w ich otoczeniu) znajdujących się w Północno - Zachodnim Klinie Zieleni (Jezioro Kierskie, Rusałka, Strzeszyńskie). WGN stoi również na stanowisku, że Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji powinny również zaopiniować projekt jako jednostka, która w przyszłości najprawdopodobniej będzie zarządcą utworzonych plaż, tj. zgodnie z regulaminem organizacyjnym będzie odpowiadać m. in. za utrzymanie i rozbudowę bazy sportowo - rekreacyjnej.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna. Zachodzi możliwość podwójnego finansowania, zakres zagospodarowania plaży jest jednym z elementów realizacji projektu „Plażojada”.
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna. Zachodzi możliwość podwójnego finansowania, zakres zagospodarowania plaży jest jednym z elementów realizacji projektu „Plażojada”.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 400000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 0 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 200000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 120000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna. Jednak z uwagi na realizowane na tym terenie projekty „Plażojada” i „Cyklostop” należy rozważyć zmianę opisanego zakresu projektu i dokonać korekty zaproponowanej kwoty na jego realizację. Mając powyższe na uwadze, Rada sugeruje ewentualne przesunięcie wniosku na kolejny rok, by móc skorelować projekt z "Plażojadą" i "Cyklostopem".
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla na sesji w dniu 19.10.2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: 1. Wnioskodawca nie określił dokładnej lokalizacji projektu. 2. Obecnie realizowany jest projekt Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 pn. PLAŻOJADA, który obejmuje zagospodarowanie trzech plaż nad jeziorem kierskim.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie 1. Wnioskodawca nie określił dokładnej lokalizacji projektu. 2. Obecnie realizowany jest projekt Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 pn. PLAŻOJADA, który obejmuje zagospodarowanie trzech plaż nad jeziorem kierskim.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Polcyn, Robert Błoszyk, Dorota Matkowska, Witold Puchalski, Hanna Górzna-Kamińska, Radosław Sekulski, Marek Leśniak, Bożena Stradowska-Adamska, Elżbieta Węgrzynowicz na sesji w dniu 17.10.2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Projekt powiela zadanie "Plażojada" realizowane w roku 2016 i 2017
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt powiela zadanie "Plażojada" realizowane w roku 2016 i 2017
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Zubielik, Jarosław Południkiewicz, Elżbieta Sobkowiak, Grażyna Dudzińska, Danuta Trzebowska, Katarzyna Zemer, Dorota Cymerys, Waldemar Łyczykowski, Marek Szydłowski, Jan Wesołowski, Wacław Przybyszewski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rada Osiedla nie rekomenduje tego projektu pozytywnie ponieważ jego zakres jest realizowany w innym projekcie w ramach PBO 2016.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rada Osiedla nie rekomenduje tego projektu pozytywnie ponieważ jego zakres jest realizowany w innym projekcie w ramach PBO 2016.
  Zespół Obradował w składzie: A.Matuszewska,M.Ćwiertnia,M.Bogusławska,D.Zenka-Podlaszewska,M.Garczarczyk, M.Mucha,M.Klemenski,A.Szczytko,W.Bratkowski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.