Most dworcowy bezpieczny dla rowerzystów


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Most dworcowy bezpieczny dla rowerzystów
Opis projektu

Most dworcowy jest jednym z bardziej niebezpiecznych miejsc dla rowerzystów w Poznaniu. Dla rowerzystów jadących z centrum mostem dworcowych w kierunku Łazarza manewr zmiany pasa z prawego na lewy jest bardzo niebezpieczna. Często oznacza to ryzyko przejazdu między rozpędzonymi samochodami albo przeciskaniem się między samochodami skręcającymi w prawo stojącymi na prawym pasie.

Pomysł uczynienia mostu dworcowego bezpiecznym dla rowerzystów polega na wytyczeniu ścieżki rowerowej na północnej części chodnika mostu dworcowego gdzie ruch pieszych jest niewielki. I wytyczeniu pasa rowerowego na jezdni południowej części mostu dworcowego. Po tej stronie chodnik jest za wąski a ruch pieszych jest zbyt duży aby dawał możliwość wytyczenia ścieżki rowerowej. Jest jednak możliwość wytyczenie pasa rowerowego na jezdni dzięki zwężeniu istniejących jezdni dla samochodowych. Zmniejszając każdy z dwóch pasów jezdni dla samochodów o 50 cm umożliwia wytyczenie wystarczająco szerokiego pasa dla rowerów poprawiających ich bezpieczeństwo na tej trasie. Warto dodać że jest to jedyna trasa dla mieszkańców Łazarza i Górczyna chcących dostać się rowerem do centrum.

notatka GP: po konsultacjach z ZDM wnioskodawca zgodził się, aby ograniczyć projekt do Mostu Dworcowego i usunąć części składowe projektu: (malowanie śluzy rowerowej 4szt. łącznik drogi rowerowej z ulicą Matyi)

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Most Dworcowy

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Most Dworcowy
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy rowerzyści poruszający się po centrum, przejeżdżający Mostem Dworcowym i dalej ulicą Matyi i Królowej Jadwigi. Korzystający z istniejącej drogi rowerowej przy ulicy Matyi ale jadący prosto dalej ulicą Królowej Jadwigi. Wszyscy mieszkańcy Łazarza, Górczyna poruszający się rowerem w stronę Centrum. Poruszający się rowerem po ulicy Królowej Jadwigi stojący w korku z razem z samochodami.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów jeżdżących Mostem Dworcowym który nie jest przystosowany do jazdy rowerem. Wyeliminowanie ryzykownych manewrów i przeciskania się między samochodami dla jadących mostem dworcowym w stronę Łazarza. Zwężenie pasów jezdni na Moście Dworcowym
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1 Wykonanie asfaltowej drogi rowerowej na 400m długości mostu dworcowego 120000
Plus nieprzewidziane koszty 60000
SUMA: 180000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
most dworcowy droga rowerowa most dworcowy2.jpg
most dw. z góry droga rowerowa most dworcowy.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Marek Adamczyk

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Nieruchomości znajdują się w administracji Zarządu Dróg Miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Wojciech Makowski.
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 180000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 50000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Pozytywnie wpłynie na otoczenie
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Rady Osiedla Św. Łazarz w dniu 11.10.2016 roku
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Wilda opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Dorota Bonk-Hammermeister, Wioletta Dadej, Jarosław Falkiewicz, Agnieszka Frąckowiak, Anna Gawrysiak-Knez, Halina Górecka, Karolina Górska, Jędrzej Krauze, Marian Krzywosz, Mariusz Pohl, Grzegorz Popek, Maciej R. Tumasz.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.