Zielone płuca dla Poznania - Grunwald Południe


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Zielone płuca dla Poznania - Grunwald Południe
Opis projektu

„Zielone płuca dla Poznania - Grunwald Południe” W dzisiejszych czasach brakuje przestrzeni, w której mieszańcy niezobowiązująco mogliby się spotkać i porozmawiać. Miejsca gdzie mogliby z przyjemnością spędzić czas, wypocząć i wyrwać się z izolacji swoich „czterech ścian”. Minęły czasy gdy na skwerach w okolicy miejsca zamieszkania można było wyjść i w otoczeniu zieleni usiąść na ławeczce i oderwać się swoich problemów. Założenie: Na każdym osiedlu znajduje się przestrzeń, która jest obecnie jest marnowana i zazwyczaj leży odłogiem lub jest wręcz śmietnikiem. Przestrzeń tę należy przywrócić mieszkańcom i zrewitalizować zamieniając na miejsce gdzie chce się przebywać i odpoczywać. Przestrzeń ta jest ważna przede wszystkim dla mieszkańców mniej mobilnych tzn. osób starszych i dzieci. Rewitalizacja ma polegać na zaprojektowaniu oraz uzupełnieniu zieleni, wytyczeniu ścieżek oraz przygotowaniu infrastruktury np. ławki , oświetlenie, kosze, place zabaw itp. Materiał z jakiego będą wykonane podstawowe elementy to: tylko produkty naturalne np. ławki – drewno, zadaszenia – drewno, ścieżki to nie asfalt ale np. kamień tłuczeń lub otoczaki o różnej frakcji lub jeśli wymagać tego będzie sytuacja elementy budowlane typu bruk z odpowiednim odwodnieniem aby umożliwić wsiąkanie wody w ziemie a nie jej gromadzenie na ścieżce. Generalna zasada to: stosowanie tam gdzie to celowe tylko naturalnych produktów. Bezpieczeństwo: Teren powinien zostać oświetlony instalacjami parkowymi. Można do tego wykorzystać również systemy solarne.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Skwer w między ulicami Kanclerską, Husarską i Cześnikowską, tuż przy przedszkolu nr 40 „Poznańskie Koziołki”.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren miejski
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy okoliczni mieszkańcy dzielnicy Grunwald Południe: dzieci, młodzież, osoby dorosłe, osoby starsze
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt spełnia nastepujące kryteria” 1. Bezpieczeństwo ponieważ zostaje stworzna: • Mała architektura • Oświetlenie 2. Jakość życia podnosi poprzez zaprowadzenie • Porządku tam gdzie go nie dotychczas nie było • Tam gdzie okolica jest ładnie utrzymana wzmaga to dbałość zieleń i czystość 3. Identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania • Miejsca spotkań 4. Rekreacja • Powstają miejsca do aktywności sportowej (zestaw siłowni zewnętrznej) • Miejsca do rozrywki (także pod dachem) np. umiejscowienie przynajmniej 1 wiaty jako osłony przed potencjalnym deszczem lub nadmiernym promieniowaniem słonecznym • Dodatkowa Infrastruktura blisko domu 5. Kultura • Jest to potencjalne miejsce na organizowanie osiedlowych festynów • Miejsce potencjalnych spotkań da mieszkańców i z mieszkańcami • Wspomaga powstawanie inicjatyw mieszkańców 6. Działalność informacyjna i integrująca • Możliwość przekazywania informacji dla mieszkańców • Miejsce potencjalnych spotkań i z mieszkańcami
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt zakłada: Wybudowanie (wymianę) istniejącej infrastruktury chodnikowej ok. 300 m2. Powstanie siłowni zewnętrznej wraz z projektem. Zainstalowanie 7 ławek z oparciem z katalogu mebli miejskich Postawienie 7 koszy na śmieci (zakup oraz montaż) Posadzenie 5 drzew z roczną pielęgnacją Posadzenie 500 krzewów wraz z kompozycją traw ozdobnych oraz bylin. Urządzenie trawnika ok. 7 000 m2 Ustawienie 7 latarni ulicznych 298000
SUMA: 298000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 8500
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Jan Szymczak

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Projekt tożsamy ze zgłoszeniem nr 82 (Park. im. Kazimierza Nowaka). Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Nieruchomości częściowo znajdują się w administracji Przedszkola nr 40 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Okres realizacji zadania przekroczy 2 lata.
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Okres realizacji zadania przekroczy 2 lata.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - nie
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 298000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 8500 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Pomimo negatywnej opinii Jednostki merytorycznej - interesujący projekt dotyczacy terenu, który powinien być uporządkowany i zagospodarowany w tej formie.
  Zespół Obradował w składzie: Posiedzenie Zarządu Osiedla Grunwald Południe w dniu 21.10.2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla zaopiniowała pozytywnie projekt. Uchwała nr XIV/66/II/2016 w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.
  Zespół Obradował w składzie: Małgorzata Bratek, Ryszard Cegła, Janusz Dobierski, Marek Ignac, Ewa Jereszyńska, Adrian Juszczak, Michał Jan Kosicki, Arkadiusz Turkiewicz, Aleksandra Woźniak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.