Centrum piłkarstwa młodzieżowego - pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Centrum piłkarstwa młodzieżowego - pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią
Opis projektu

Pomysł zakłada wybudowanie pełnowymiarowego (105x68m) boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Harcerskiej. Zadanie zostanie zrealizowane kompleksowo począwszy od odpowiedniego przygotowania podłoża po wykończenie boiska z zastosowaniem stref buforowych pola gry, niezbędnych do dopuszczenia obiektu do rozgrywek ligowych. Zastosowana zostanie nawierzchnia z włókien syntetycznych zgodna ze standardami i certyfikatami FIFA, pozwalająca na użytkowanie boiska bez względu na warunki atmosferyczne i porę roku. Kosztorys zakłada ponadto wykonanie prac modernizacyjnych zaplecza sanitarno-technicznego, instalację oświetlenia pozwalającego na korzystanie z boiska w większym wymiarze godzinowym (zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym) oraz wyposażenie obiektu w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia treningów i meczów (ławki rezerwowych, komplety bramek w rozmiarach określonych dla kategorii wiekowych od seniora do żaka).

Korzystając z możliwości pozyskania środków z funduszy Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Piłki Nożnego, w przyszłości obiekt może zostać dostosowany do najwyższych standardów, na które nie pozwalają obecne ramy finansowe projektu, stając się centrum piłkarskim, z którego korzystać mogłyby nie tylko szkoły i poznańskie kluby, ale również kadry województwa obecnie rozgrywające większość swoich spotkań poza Poznaniem.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Harcerska, obecne obiekty TS Polonia Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

obr./ark. 01/11, działka 17/8
Potencjalni odbiorcy projektu
Młodzież szkolna, poznańskie szkółki i kluby piłkarskie ze szczególnym naciskiem na zespoły młodzieżowe, mieszkańcy rejonu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W ostatnich latach z mapy Poznania zniknęło wiele pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Doprowadziło to do sytuacji, w której kluby szkolące młodych adeptów futbolu nie mają gdzie prowadzić zajęć, nierzadko z konieczności czynią to na tzw. orlikach, gdzie treningi nie są pełnowartościowe. Sytuacja ta znajduje też odzwierciedlenie w rozgrywkach ligowych, gdzie drużyny w roli gospodarza zmuszone są występować poza Poznaniem - w Plewiskach, Owińskach czy Baranowie. Budowa nowego boiska w stolicy Wielkopolski pozwoliłaby naprawić ten stan, jednocześnie doprowadzając do rewaloryzacji niszczejącego obecnie obiektu przy ulicy Harcerskiej, na czym skorzystać mogliby nie tylko piłkarze w każdym wieku, ale i okoliczni mieszkańcy zyskując boisko będące wizytówką dzielnicy i bazą, z której korzystać mogłyby okoliczne szkoły, m.in. pobliska SP nr 45.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przygotowanie podłoża i montaż nawierzchni wysokiej jakości zgodnej ze standardami FIFA 1026750
Montaż sztucznego oświetlenia 250000
Wyposażenie obiektu w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia treningów i rozgrywania spotkań (ławki rezerwowych, bramki w różnych wymiarach do określonych kategorii wiekowych, piłkochwyty za liniami końcowymi) 58000
Modernizacja zaplecza (szatnie, sanitariaty) 36000
SUMA: 1370750
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 49000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Paweł Wojtala

Adres email

media@wielkopolskizpn.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Aktualnie działka objęta jest umową użyczenia z klubem sportowym. WGN pozytywnie opiniuje projekt, przy założeniu, że nakłady poniesione w związku z realizacją projektu PBO17 będą poczynione na gruncie miejskim, a klub (bądź inny podmiot), który będzie administrował obiektem sportowym nie będzie czerpał korzyści finansowych (nie będzie prowadził działalności zarobkowej) na zmodernizowanym boisku.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Sportu opiniuje pozytywnie projekt
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak, Andrzej Kras, Karol Seweryn
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 1370750 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 49000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 1470750 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 300000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Bareja, Danuta Brajewska, Andrzej Deutschmann, Aleksandra Friedrich, Kamil Ignaczak, Adam Kornacki, Grzegorz Maciejewski, Kamil Matyja, Ludwik Troiński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.