Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy
Opis projektu

Projekt przewiduje wdrożenie tanich i praktycznych rozwiązań dla rowerzystów na terenie całego obszaru w rejonie 11. Skorzystają na nim wszystkie poniższe osiedla: Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica.

Elementy projektu: 1. Podstawowy element projekt to powszechny KONTRARUCH ROWEROWY na uspokojonych, jednokierunkowych uliczkach w całym rejonie. Dzięki ustawieniu kilku tabliczek, bez budowania nowej infrastruktury można zapewnić mieszkańcom bezpieczny dojazd do domów, bez objazdów po ruchliwych ulicach. Rowerzyści łatwo miną się z samochodami tam, gdzie dwa auta się nie zmieszczą, a kontakt wzrokowy gwarantuje im kontrolę nad sytuacją. Rozwiązanie znane za granicą funkcjonuje z powodzeniem w innych częściach Poznania. Jest proste i niskokosztowe, dzięki czemu będzie nim można objąć wszystkie osiedla. 2. Drugim elementem projektu jest przebudowa DRÓG DLA ROWERÓW NA ULICY DMOWSKIEGO (Górczyn). To bardzo popularny wśród rowerzystów ciąg (popularniejszy niż równoległy odcinek Głogowskiej!), ale w obecnej formie jest wręcz niebezpieczny. Istniejąca infrastruktura z kostki jest pokrzywiona, zapada się i meandruje. Inwestycja wymaga nowego projektu z bezpiecznymi wjazdami i zjazdami. Drogi dla rowerów powinny być wyprostowane, bez słupów na środków, za to z wygodną, asfaltową nawierzchnią. 3. SAMOOBSŁUGOWA STACJA NAPRAWY ROWERÓW przy pętli Junikowo. Taka lokalizacja stacji zapewni jej bezpieczeństwo i dostępność dla wielu rowerzystów. Codziennie poruszają się tutaj i parkują setki rowerzystów, dla których stacja może być dużą pomocą w awaryjnej sytuacji. Do dyspozycji rowerzystów byłyby: pompka, wkrętaki, klucze, zestaw imbusów czy łyżki do opon.

ROWEROWY PAKIET przy stosunkowo niskim koszcie ułatwi życie rowerzystom w całym południowo-zachodnim Poznaniu.

NOTATKA GP: 21.10.16 - Zgadzam się na dodanie dopisku o realizacji zmian w położeniu słupów na ul. Dmowskiego w zakresie jaki umożliwi infrastruktura podziemna (kable, rury itd.) i proszę o dodanie dopisku, że możliwe jest częściowe wdrożenie projektu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Obszar osiedli Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

-
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy południowo-zachodniego Poznania. Zarówno codzienni rowerzyści, jak i osoby, które z roweru korzystają tylko rekreacyjnie.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
1. Projekt ułatwi codzienne poruszanie się mieszkańców, pozwoli rowerzystom uniknąć objazdów ruchliwymi ulicami 2. Jest to niskokosztowy sposób, żeby poprawić sytuację na kilku osiedlach na raz 3. Warunki na ulicy Dmowskiego są wręcz niebezpieczne, istniejąca infrastruktura nie spełnia standardów i wymaga pilnych działań 4. Projekt wpisuje się w promocję zrównoważonego transportu w mieście
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Powszechny kontraruch rowerowy na uspokojonych, jednokierunkowych uliczkach osiedli Junikowo, Górczyn, Fabianowo-Kotowo i Kwiatowe 215000
Przebudowa dróg dla rowerów wzdłuż ulicy Dmowskiego między Miedzianą a Krauthofera 280000
Samoobsługowa stacja naprawy rowerów na Junikowie 5000
SUMA: 500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Karolina Karpe

Adres email

karpekarolina@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Nieruchomości znajdują się w administracji Zarządu Dróg Miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Wojciech Makowski.
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 500000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 20000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna. Planowane rozwiązania dla Górczyna wpisuję się w działania Rady Osiedla.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Górczyn na sesji w dniu 19.10.2016
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Na terenie osiedla nie występują jednokierunkowe uliczki, więc nie ma możliwości wprowadzenia kontraruchu rowerowego, zakładanego w projekcie. Rada Osiedla negatywnie opiniuje ww. punkt. Pozostałe punkty projektu nie dotyczą terenu osiedla.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Na terenie osiedla nie występują jednokierunkowe uliczki, więc nie ma możliwości wprowadzenia kontraruchu rowerowego, zakładanego w projekcie. Rada Osiedla negatywnie opiniuje ww. punkt. Pozostałe punkty projektu nie dotyczą terenu osiedla.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Ławica podczas sesji w dniu 17 października br.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.