Budowa ,,Składzik-u,, gdzie oddajesz to co niepotrzebne lub kupujesz za bezzcen, pomagając jednocześnie.


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Budowa ,,Składzik-u,, gdzie oddajesz to co niepotrzebne lub kupujesz za bezzcen, pomagając jednocześnie.
Opis projektu

SKŁADZIK to miejsce gdzie można oddać wszystko co jest jeszcze dobre a nam jest niepotrzebne. Po oględzinach i ewentualnym odświeżeniu lub naprawie będzie wystawione na sprzedaż. Projekt zakłada budowę odpowiedniego budynku oraz wyposażenie go niezbędne wyposażenie (między innymi, regały, narzędzia służące do naprawiania itp), a także akcję informacyjną. Przewidziane jest zatrudnienie pracownika oraz współpraca z fundacją (lub/i klubami seniora), która znajdzie wolontariuszy pomagających w pracach naprawczych i magazynowych. Dochody będą przekazywane na rzecz fundacji non profit na rzecz zwierząt lub ochrony środowiska. Plusy projektu: EKO - rzeczy przedłużają swoją żywotność i nie trzeba produkować nowych a starych wyrzucać na śmieci, wsparcie ochrony środowiska WOLONTARIAT - ciekawe zajęcie dla między innymi osób starszych których czas i wiedza mogą być wykorzystana dla szczytnych celów - co daje świadomość że są potrzebni, a w przypadku ludzi młodych będzie to uczyć szacunku do dóbr materialnych i środowiska WSPARCIE FUNDACJI - pieniądze które tam będą wypracowane wspomogą działania fundacji non profit na rzecz zwierząt lub ochrony przyrody TANIE ZAKUPY - przedmioty będą przekazywane nieodpłatnie więc ceny będą mogły być niskie, dzięki czemu osoby biedne będą mogły bez dużych kosztów dokonać niezbędnych zakupów Projekt obejmuje budowę lub przebudowę budynku do celów magazynowo-sklepowych. Oraz organizację miejsc pracy dla pracownika i wolontariuszy. Fundusze zostaną też wykorzystane na promowanie i utrzymanie ,,Składzik-u,,.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Okolice szybkiego tramwaju (lub inne dobrze skomunikowane miejsce)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Magazyn musi mieć sporą powierzchnie żeby pomieścić także przedmioty dużo gabarytowe jak meble.
Potencjalni odbiorcy projektu
Osoby biedne, osoby pro ekologiczne. W zasadzie wszyscy mieszkańcy - każdy czasem ma coś czego chce się pozbyć a nie chce wyrzucić.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Taki projekt to niezwykłe miejsce które jednoczy bogatych i biednych, które przyciąga tych dla których ważna jest ekologia i dobro innych. Którzy chcą coś zrobić dla otoczenia tego najbliższego i tego dalszego. Będzie to też miejsce gdzie doceniani i potrzebni będą seniorzy - gdzie wiedza z czasów gdy rzeczy się naprawiało a nie wyrzucało będzie bardzo przydatna.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa budynku, lub adaptacja budynku należącego do miasta. 1300000
Wyposażenie budynku (regały, sprzęt służący do naprawy innych przedmiotów, stoły, blaty, komputery, sprzęt do testowania i czyszczenia różnych przedmiotów itd.). 100000
Akcja informacyjno reklamowa. 20000
Zatrudnienie pracownika. 50000
Utrzymanie budynku (prąd, woda, ogrzewanie, telefon, internet itp.) 24000
SUMA: 1494000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 74000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja projektu negatywna. Zadanie nie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie. Ponadto projekt nosi znamiona działalności gospodarczej.
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja projektu negatywna. Zadanie nie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie. Ponadto projekt nosi znamiona działalności gospodarczej.
  Zespół Obradował w składzie: Dyr. Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Dagmara Woźniak, Szymon Błażek, Maciej Wojtkowiak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - nie
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - nie
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - tak
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - nie
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 1494000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 74000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 1500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 74000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.