Rowerowy Łazarz i Jeżyce: Obwodnica Rowerowa – zielona Jarochowskiego i Samoobsługowe Stacje Naprawcze - Jeżyce


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Rowerowy Łazarz i Jeżyce: Obwodnica Rowerowa – zielona Jarochowskiego i Samoobsługowe Stacje Naprawcze - Jeżyce
Opis projektu

Obwodnica Rowerowa Zmieńmy ulicę przy Parku Kasprowicza w bezpieczną, spokojną, przyjazną mieszkańcom, pieszym i rowerzystom, z nowymi drzewami. Mimo, że ul. Jarochowskiego leży bezpośrednio przy parku, kierowcy z innych dzielnic robią nią z prędkością 70km/h „skrót przez Łazarz”. Na skrzyżowaniach dochodzi do wypadków. Rowerzyści boją się nią jeździć. Piesi poruszają się „metrowymi tunelami” między ścianami kamienic a zastawiającymi chodniki autami. Projekt rozwiązuje te problemy, na dodatek zwiększając liczbę miejsc parkingowych dla mieszkańców.

Co chcemy zrobić?

dla pieszych: szerokie wyremontowane chodniki zabezpieczone przed autami; powstaną brakujące przejścia dla pieszych do parku ( po każdej stronie ulicy dochodzącej do parku).

 • dla rowerzystów – kontrapasy lub kontraruch – umożliwienie jazdy „pod prąd” ul. Jarochowskiego po jej zmianie w jednokierunkową; budowa nowego przejazdu rowerowego przez ulicę Hetmańską

-dla mieszkańców ulicy: więcej niż obecnie miejsc parkingowych – zrobi się dla nich miejsce na jezdni dzięki zmianie w jednokierunkową. Zasadzenie nowych drzew.

 • dla wszystkich mieszkańców: pędzące samochody przestaną zagrażać bezpieczeństwu dzięki zlikwidowaniu „skrótu przez Łazarz” którym kierowcy z innych dzielnic omijają Hetmańską – Reymonta. Po zmianach ulica Jarochowskiego będzie jednokierunkowa od ul. Chociszewskiego do ul. Hetmańskiej, od ul. Chociszewskiego do ul. Szczanieckiej i od ul. Wyspiańskiego do ul. Szczanieckiej, z ograniczeniem prędkości do 30 km/h lub jeśli okaże się to możliwe na niektórych odcinkach – 20km/h (strefa zamieszkania); to spowoduje ucięcie tranzytu przez dzielnicę. Samochody będą poruszać się wolniej, ale płynnie. Nastąpi uspokojenie ruchu samochodowego na ulicy.

Samoobsługowe Stacje Naprawcze na Jeżycach Obecnie w dzielnicy nie ma ani jednej takiej stacji. Możliwość dopompowania opon, skorzystania z kompletu narzędzi pozwala na samodzielne usunięcie usterki w rowerze i kontynuację jazdy. Projekt zakłada montaż 4 stacji w miejscach o dużym ruchu rowerowym, w pasie drogowym. Proponowane lokalizacje to: - ul. Bukowska (1 stacja) - ul. Roosevelta przy Rondzie Kaponiera - ul. Szamarzewskiego/Wawrzyniaka - okolice Rynku Jeżyckiego

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Jarochowskiego, Bukowska, Roosevelta, Szamarzewskiego/Wawrzyniaka, okolice Rynku Jeżyckiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

inwestycje wyłącznie na terenach należących do Miasta Poznań, w obrębie pasa drogowego
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Łazarza i Jeżyc
Uzasadnienie dla realizacji projektu
UWAGA!!! Po ogłoszeniu wyników PBO17 Wydział Transportu i Zieleni w porozumieniu z Wnioskodawcą ustalił, że w ramach dostępnej kwoty 190 000 zł zostanie zaprojektowany i wybudowany przejazd dla rowerów w ciągu ul. Jarochowskiego przez ul. Hetmańską. Projekt będzie uwzględniał montaż dwóch samoobsługowych stacji naprawczych na Jeżycach i jednej na Łazarzu. Dla Wnioskodawcy szczególnie istotne jest zamontowanie stacji na Jeżycach, gdyż projekt ma nazwę Rowerowy Łazarz i Jeżyce i na Jeżycach był reklamowany samoobsługowymi stacjami naprawczymi. Ich koszt jest stosunkowo nieduży (5 000 zł za 1 stację) i nie powinien mieć wpływu na możliwość zrealizowania budowy przejazdu. Jednocześnie - gdyby okazało się, że po realizacji przejazdu dla rowerów i stacji naprawczych pozostaną środki, Wnioskodawca prosi o ich przeznaczenie na projekt lub inwestycje na ul. Jarochowskiego zmierzające do uspokojenia ruchu i wyeliminowania na tej ulicy tranzytu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Jarochowskiego (obejmujący ograniczenie prędkości do 30km/h z uspokojeniem ruchu - tempo 30, równorzędność skrzyżowań, zmianę ulicy w jednokierunkową z przecięciem kierunków jazdy, wyznaczenie nowych przejść dla pieszych/dojść do parku w ciągu ulic dochodzących do parku Potworowskiego, Stablewskiego, Szczanieckiej, Jarochowskiego, zwężenie pasa ruchu dla samochodów do minimum, wyznaczenie miejsc parkingowych w jezdni lub w przeważającej większości w jezdni zamiast na chodnikach, montaż ograniczników parkowania zapobiegających wjeżdżaniu aut na chodnik, wykorzystanie elementów organizacji ruchu: separatorów parkowania, progów wyspowych, stojaków rowerowych, wyniesionych przejść dla pieszych, wysepek, słupków zabezpieczających pasy zieleni, demontaż lub wyłączenie sygnalizacji świetlnej Limanowskiego/Jarochowskiego po uspokojeniu ruchu na ulicy 20000
Projekt budowlany – przejścia dla pieszych i przejazd 30000
Budowa przejazdu rowerowego w ciągu ul. Hetmańskiej 70000
Realizacja projektu zmiany organizacji ruchu, w tym zakup i montaż separatorów parkowania, progów wyspowych, stojaków rowerowych, wyniesionych przejść dla pieszych 3 szt, wysepek, słupków zabezpieczających pasy zieleni, optycznego zwężenia wjazdu do strefy, malowanie powierzchni, wymiana oznakowania) oraz budowa przejść dla pieszych/dojść do parku, wymiana 200 m2 najbardziej zniszczonego chodnika 330000
Zasadzenie nowych drzew 20000
Zakup i montaż samoobsługowych stacji naprawczych (5 szt, w tym 4 na Jeżycach i 1 na Łazarzu na ul. Jarochowskiego 30000
SUMA: 500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 2000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Andrzej Janowski

Adres email

rowerowyprojekt@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Nieruchomości znajdują się w administracji Zarządu Dróg Miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Wojciech Makowski.
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 500000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 2000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 20000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Jeżyce opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Decyzja podjęta uchwałą Rady Osiedla Jeżyce podczas sesji w dniu 5 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Koszt realizacji projektu jest błędnie wyceniony, wg. projektu przygotowanego na zlecenie RO wymiana chodników i nowe nasadzenia zieleni to koszt około 500 tys.zł. W projekcie na ten cel przewidziano niecałe 40 tys.zł; stacje naprawcze rowerów - 1 na Łazarzu, 4 na Jeżycach; zmiany organizacji ruchu nie konsultowano z mieszkańcami. Jednakże ze względu na potrzeby lokalne projekt opiniujemy pozytywne
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Rady Osiedla Św. Łazarz w dniu 11.10.2016 roku
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.