Odnowiona i bezpieczna ul. Jana Kilińskiego


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Odnowiona i bezpieczna ul. Jana Kilińskiego
Opis projektu

Projekt dotyczy remontu chodników,krawężników, zamontowania koszy na śmieci i psie odchody oraz realizacji nowych nasadzeń drzew na całej długości (204m) ul. Jana Kilińskiego na Wildzie. Realizacja projektu szczególnie przysłuży się osobom niepełnosprawnym, seniorom oraz rodzinom z małymi dziećmi, gdyż obecnie w wielu miejscach trudno jest przejechać np wózkiem. Stan chodników jest gorzej niż zły co można zobaczyć na załączonych do projektu zdjęciach, a korzystanie z chodników może być wręcz niebezpieczne.Ponadto ul.Kilińskiego jest bardzo ładną, szeroką ulicą. Jej remont z pewnością poprawi wizerunek okolicy jak i całej dzielnicy podnosząc jej atrakcyjność. Wilda jest jedną z najbardziej zanieczyszczonych dzielnic, szczególnie zła jest jakość powietrza, dlatego każde nowo nasadzone drzewo jest bezcenne.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ul. Jana Kilińskiego, Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Cała długość ulicy od ul. 28 czerwca 1956 roku do ul. Ignacego Prądzyńskiego
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy ul. Jana Kilińskiego - około 1500 osób. Potencjalnie wszyscy mieszkańcy okolicznych ulic i Wildy - przechodnie. Realizacja projektu szczególnie przysłuży się osobom niepełnosprawnym, seniorom oraz rodzinom z małymi dziećmi, gdyż obecnie w wielu miejscach nie można przejechać np wózkiem.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecny stan nawierzchni chodnika jest nie tylko nieestetyczny ale wręcz niebezpieczny, szczególnie dla małych dzieci i seniorów. Liczne wyłomy w chodniku, dziury, nierówności są powodem upadków, urazów i kontuzji. Bardzo trudno również jest przejechać tą ulicą wózkiem dziecięcym lub inwalidzkim. Ulica i chodniki są szare i zaniedbane. Brak zieleni i koszy na śmieci praktycznie na całej długości ulicy. Ulica jest zaśmiecona i zanieczyszczona bardzo licznymi psimi odchodami. Psie stacje z koszami na odchody oraz kosze na śmieci mogą pomóc rozwiązać ten problem, a każde nowo nasadzone drzewo poprawiać będzie złą jakość powietrza w dzielnicy.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Remont chodników na całej długości ulicy - około 2000 m2 400000
Zamontowanie nowych koszy na śmieci (10szt.) i psie odchody (2 szt.). 6500
Nasadzenie nowych drzew - gatunki mrozoodporne, odporne na zanieczyszczenie powietrza i pobierające dużo dwutlenku węgla - 10 szt.wraz z roczną pielęgnacją 16000
SUMA: 422500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 3000
Dodatkowe załączniki
Zdjęcia Ul. J. Kilińskiego zdj_cie nr 5.jpg
Zdjęcia Ul. J. Kilińskiego zdj_cie nr 1.jpg
Zdjęcia Ul. J. Kilińskiego zdj_cie nr 2.jpg
Zdjęcia Ul. J. Kilińskiego zdj_cie nr 3.jpg
Zdjęcia Ul. J. Kilińskiego zdj_cie nr 4.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Anna Ziółkowska

Adres email

ania.ziolkowska@op.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja obejmuje działki, znajdujące się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Zarządcą drogi jest Zarząd Dróg Miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 422500 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 3000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 10000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Wilda opiniuje projekt pozytywnie. Ze względu m.in. na przygotowywaną koncepcję uspokojenia ruchu na terenie objętym projektem wskazane są konsultacje z ROW przy wdrażaniu projektu w momencie jego ewentualnej realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Dorota Bonk-Hammermeister, Wioletta Dadej, Jarosław Falkiewicz, Agnieszka Frąckowiak, Anna Gawrysiak-Knez, Halina Górecka, Karolina Górska, Jędrzej Krauze, Marian Krzywosz, Mariusz Pohl, Grzegorz Popek, Maciej R. Tumasz.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.