Wielkie zakupy dla całego Rejonu 12. (150 ławek, 90 koszy) oraz ukwiecenie Ostrowa Tumskiego, Śródki


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Wielkie zakupy dla całego Rejonu 12. (150 ławek, 90 koszy) oraz ukwiecenie Ostrowa Tumskiego, Śródki
Opis projektu

Pierwsza część projektu zakłada zakup aż 150 nowych, eleganckich ławek z oparciem z katalogu mebli miejskich i 90 nowych koszy na śmieci z następującym podziałem (zostały wytypowane najpopularniejsze miejsca oraz te bardziej kameralne bliżej zabudowań mieszkalnych):

25 ławek i 10 koszy: Jezioro Maltańskie (północny brzeg)

20 ławek i 10 koszy: Nowe Zoo

20 ławek i 10 koszy: Park Tysiąclecia

10 ławek i 8 koszy: Ostrów Tumski i Śródka

10 ławek i 6 koszy: Wartostrada (między Cybiną a okolicami Mostu Lecha)

10 ławek i 7 koszy: Osiedle Pomet (tereny zielone od ul. Krańcowej)

9 ławek i 6 koszy: Staw Olszak (ścieżki wokół stawu)

6 ławek i 3 kosze: Ścieżki pieszo-rowerowe łączące ul. Dobromiły z ul. Mścibora

5 ławek i 5 koszy: Osiedle Przemysława i okolice ul. Folwarcznej

5 ławek i 5 koszy: Osiedle Komandoria (pomiędzy ul. Św. Michała a ul. Podwale)

5 ławek i 3 kosze: Młyński Staw i Staw Antoninek (ścieżki w okolicy stawów)

5 ławek i 3 kosze: Staw Browarny (ścieżki wokół stawu)

5 ławek i 3 kosze: Park ks. Tadeusza Kirschke (okolice placu zabaw)

5 ławek i 3 kosze: Tereny zielone u zbiegu ul. Browarnej, Leszka i Radziwoja

4 ławki i 3 kosze: Jezioro Swarzędzkie (ścieżka wzdłuż północnego brzegu)

4 ławki i 2 kosze: Wilczy Młyn (las na północ od ul. Chemicznej)

2 ławki i 3 kosze: Osiedle Warszawskie (tereny zielone między ul. Płocką a ul. Kutnowską)

Ponadto każda ze 150 ławek będzie posiadała metalową tabliczkę z wygrawerowanym logo lub herbem miasta i informacją, że została zakupiona i sfinansowana dzięki Budżetowi Obywatelskiemu 2017.

Druga część projektu zakłada zakup za 90500 zł wiszących, kaskadowych konstrukcji kwietnikowych (powieszonych na lampach) oraz donic kwiatowych na obszar Śródki i Ostrowa Tumskiego w ciągu Traktu Królewsko-Cesarskiego (wzorowanych np. na tych z ul. Piotrkowskiej w Łodzi czy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie - załączniki).

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Dotyczy całego Rejonu 12.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

20 obszarów wskazanych na liście
Potencjalni odbiorcy projektu
Z projektu skorzysta cały przekrój społeczeństwa miasta, które w trakcie wycieczek i spacerów będzie chciało usiąść i odpocząć na świeżym powietrzu: - seniorzy, dla których pokonywanie długich odległości bez możliwości odpoczynku na ławce czasem jest trudne i z pewnością nie należy do komfortowych, - rodzice obserwujący swoje bawiące się dzieci lub dzieci korzystające z okazji na odpoczynek, - rowerzyści i biegacze chcący zrobić sobie przerwę, - turyści zwiedzający miasto i szukający czasem wytchnienia po długich spacerach, - sąsiedzi i znajomi, zachęceni żeby w danym miejscu przystanąć lub spotkać się i porozmawiać, - mieszkańcy sąsiednich budynków, którzy czasem chcą po prostu wyjść z domu i posiedzieć sobie na ławce w zadbanej okolicy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Rejon 12. to prawdziwie zielone płuca miasta, przyciągające mnóstwo Poznaniaków i turystów. Na jego terenie znajduje się unikatowa na swoją skalę Malta, najciekawsze zoo w kraju, Park Tysiąclecia, najstarsza część Poznania oraz rzeki Warta, Cybina, Główna z pięknymi stawami. Czas, aby tutejsze popularne miejsca rekreacji i wypoczynku stały się wzorem dla pozostałych rejonów i wizytówką Poznania zapewniając znaczny wzrost estetyki i liczby ławek w celu odpoczynku na spacerze lub podziwiania pięknych krajobrazów. Zagęszczenie koszy na śmieci, zwłaszcza w miejscach o wysokich walorach przyrodniczych i turystycznych spowoduje ograniczenie i spadek zaśmiecenia tych wyjątkowych dla miasta terenów. Montaż donic kwiatowych i wiszących kwietników jeszcze bardziej upiększy niezwykle szybko zmieniający się na lepsze obszar Śródki. Z kolei małe tabliczki informujące o sfinansowaniu zakupu ławek z Budżetu Obywatelskiego będą miały pozytywny wpływ na kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i jego edukację polegającą na czynnym braniu udziału w budżecie dzięki jego realnemu wpływowi na najbliższą okolicę.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup i montaż 150 ławek z oparciem z katalogu mebli miejskich po około 1200 zł za jedną 180000
Zakup i montaż 90 estetycznych koszy na śmieci po około 800 zł za jeden 72000
Zakup i montaż 150 metalowych tablic z wygrawerowanym logo miasta po około 50 zł za jedną 7500
Zakup i montaż wiszących, kaskadowych konstrukcji kwietnikowych oraz donic kwiatowych 90500
SUMA: 350000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20000
Dodatkowe załączniki
Przykład donic kwiatowych i wiszących kwietników kwiaty1.JPG
Przykład donic kwiatowych i wiszących kwietników kwiaty2.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Mateusz Jankowiak

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział opiniuje projekt pozytywnie. Zdecydowana większość lokalizacji znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Tereny głównie znajdujące się w administracji POSiR, ZZM oraz ZDM. Nakłady czynione mogą być tylko i wyłącznie na gruntach miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Opracowywana jest koncepcja rewitalizacji Ostrowa Tumskiego. Ponadto koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości projektu.
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Opracowywana jest koncepcja rewitalizacji Ostrowa Tumskiego. Ponadto koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości projektu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 350000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 20000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 600000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 894000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Antoninek- Kobylepole -Zieliniec opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Przewodniczący: Krzysztof Bartosiak Pozostali radni: Grzegorz Banasiak, Roch Burandt, Hanna Grobelna, Piotr Quandt, Dionizy Radojewski, Bartosz Rozynek , Stanisław Schupke, Tadeusz Szczepaniak,
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Bareja, Danuta Brajewska, Andrzej Deutschmann, Aleksandra Friedrich, Kamil Ignaczak, Adam Kornacki, Grzegorz Maciejewski, Kamil Matyja, Ludwik Troiński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Projekt powinien znaleźć się w kategorii ogólnomiejskiej, ponieważ obejmuje więcej niż jeden rejon.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt powinien znaleźć się w kategorii ogólnomiejskiej, ponieważ obejmuje więcej niż jeden rejon.
  Zespół Obradował w składzie: Cofta Gerard Jankowski Zbysław Jaśkowiak Elżbieta Kałużny Krzysztof Knasiecki Marek Leś Zenona Mura-Wachaczewska Tatiana Nachaczewska Anna Palka Violetta Suchora Ewa Urbańska Beata Zalewska Barbara
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.