Pamiętajcie o Ogrodach


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Pamiętajcie o Ogrodach
Opis projektu

Poprzez instalację na terenie Osiedla Ogrody niżej wymienionych w wykazie ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, kamer monitoringu i latarni pragniemy polepszyć codzienne funkcjonowanie mieszkańców naszego Osiedla oraz odwiedzających nas mieszkańców miasta. Szczególnie instalacja nowych ławek na najczęściej uczęszczanych szlakach pieszych (kierunek ryneczku „na Świcie”, cmentarza i kościoła przy ul. Nowina) ułatwi poruszanie się najstarszych mieszkańców naszego Osiedla. Nie zapomnieliśmy także o rowerzystach – instalacja nowych stojaków rowerowych. Dbamy o czystość – instalacja nowych koszy na śmieci. Pragniemy poprawić wygląd, funkcjonalność i bezpieczeństwo na skwerze im. Ireny Bobowskiej – instalacja kamery monitoringu miejskiego oraz doświetlenie skweru. Chcemy zadbać o plac Waryńskiego ¬– instalacja 2 kamer monitoringu miejskiego, ławeczek i dużych donic z kwiatami, poprawiających z jednej strony bezpieczeństwo na placu i przy pętli oraz tworząc „deptak” w centralnym punkcie Osiedla.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Dąbrowskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Osiedle Ogrody
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Osiedla Ogrody i osoby korzystające z Pętli, studenci.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Poprzez instalację na terenie Osiedla Ogrody niżej wymienionych w wykazie ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, kamer monitoringu i latarni pragniemy polepszyć codzienne funkcjonowanie mieszkańców naszego Osiedla oraz odwiedzających nas mieszkańców miasta. Szczególnie instalacja nowych ławek na najczęściej uczęszczanych szlakach pieszych (kierunek ryneczku „na Świcie”, cmentarza i kościoła przy ul. Nowina) ułatwi poruszanie się najstarszych mieszkańców naszego Osiedla. Nie zapomnieliśmy także o rowerzystach – instalacja nowych stojaków rowerowych. Dbamy o czystość – instalacja nowych koszy na śmieci. Pragniemy poprawić wygląd, funkcjonalność i bezpieczeństwo na skwerze im. Ireny Bobowskiej – instalacja kamery monitoringu miejskiego oraz doświetlenie skweru. Chcemy zadbać o plac Waryńskiego ¬– instalacja 2 kamer monitoringu miejskiego, ławeczek i dużych donic z kwiatami, poprawiających z jednej strony bezpieczeństwo na placu i przy pętli oraz tworząc „deptak” w centralnym punkcie Osiedla.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
250000 zł 250000
SUMA: 250000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50000
Dodatkowe załączniki
Pamiętajcie o Ogrodach 2016 Wykaz - lokalizacji _awek, koszy i innych.doc
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Anna Wilczewska

Adres email

aniawilczewska@op.pl

Telefon

501054545

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: WGN opiniuje projekt pozytywnie przy założeniu, że inwestycje odbywać się na gruntach miejskich. Ze względu na wskazane lokalizacje właściwym do zaopiniowania jest ZDM (w zakresie inwestycji na terenach dróg) jak również Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (ze względu na charakter inwestycji - kamery monitoringu).
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu i Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu. Obecnie przygotowywana jest przez ZTM koncepcja poprawy układu komunikacyjnego na Ogrodach wraz z pl. Waryńskiego. Ponadto przewidywany przez ZDM koszt utrzymania projektu (kosze na śmieci i donice) w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości projektu.
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu i Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu. Obecnie przygotowywana jest przez ZTM koncepcja poprawy układu komunikacyjnego na Ogrodach wraz z pl. Waryńskiego. Ponadto przewidywany przez ZDM koszt utrzymania projektu (kosze na śmieci i donice) w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości projektu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 250000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 50000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 250000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 80000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zdaniem Rady Osiedla zgłoszony projekt przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa, komfortu, porządku i czystości, wszystkich osób przebywających na terenie Osiedla Ogrody, (nie tylko mieszkańców)
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla rozpatrzyła projekt w składnie 14-osobowym za: przeciw: wstrzymali się: 14 0 0
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt nie wpływa na teren Osiedla Sołacz i nie widzimy przeciwwskazań.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla rozpatrzyła projekt na sesji nr XXVIII: za 9; przeciw 0; wstrzymali się 0;
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Zadania projektu są zadaniami jednostek miejskich (ZDM, ZTM). Generuje wysokie koszty w kolejnych latach. Brak dodatkowych informacji dotyczących monitoringu.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zadania projektu są zadaniami jednostek miejskich (ZDM, ZTM). Generuje wysokie koszty w kolejnych latach. Brak dodatkowych informacji dotyczących monitoringu.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla na sesji w dniu 19.10.2016. Za: 0, przeciw 7, wstrzymujących się: 1.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.