Rowerowe Winogrady. Słowiańska Trasa Rowerowa


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Rowerowe Winogrady. Słowiańska Trasa Rowerowa
Opis projektu

Projekt przewiduje ułatwienia dla rowerzystów na całym obszarze Winograd. Najważniejszym jego elementem jest SŁOWIAŃSKA TRASA ROWEROWA – pasy rowerowe wraz z niezbędnymi uzupełnieniami w ciągu ulicy Słowiańskiej od ulicy Księcia Mieszka I aż do Wilczaka. Trasa zbierze ruch rowerowy z winogradzkich osiedli i połączy z głównymi ciągami rowerowymi w kierunku centrum: ulicami Księcia Mieszka I i Szelągowską. Trasa będzie miała 2 kilometry długości. W dużej mierze może zostać wytyczona przez zwężenie przewymiarowanych pasów ruchu (autostradowe szerokości, które zachęcają do przekraczania prędkości!), ale miejscowo możliwe jest poszerzenie jezdni. Drugim elementem projektu jest PARKING ROWEROWY na końcu planowanej trasy, przy przystanku PST. W ramach projektu ustawione miałoby być 25 stojaków U-kształtnych na 50 rowerów. Służyć miałyby one osobom, które rowerem chcą sobie tylko skrócić drogę z domu na tramwaj. Trzeci element projekt to powszechny KONTRARUCH ROWEROWY na uspokojonych, jednokierunkowych uliczkach w całym rejonie. Dzięki ustawieniu kilku tabliczek, bez budowania nowej infrastruktury można zapewnić mieszkańcom bezpieczny dojazd do domów, bez objazdów po ruchliwych ulicach. Rowerzyści łatwo miną się z samochodami tam, gdzie dwa auta się nie zmieszczą, a kontakt wzrokowy gwarantuje kontrolę nad sytuacją. Rozwiązanie znane za granicą funkcjonuje z powodzeniem w innych częściach Poznania. Wszystkie trzy elementy projektu zapewnią dobrą obsługę ruchu rowerowego na Winogradach i komfort podczas codziennych dojazdów.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Obszar osiedli Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód i Stare Winogrady

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

-
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy winogradzkich osiedli. Na nowej infrastrukturze skorzystają przede wszystkim codzienni rowerzyści, ale również osoby, które chcą tylko szybciej dotrzeć na tramwaj. Wszyscy uczestnicy ruchu na ulicy Słowiańskiej będą się mogli poczuć bezpieczniej i bardziej komfortowo.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
1. Projekt ułatwia codzienne poruszanie się mieszkańców 2. Ulicą Słowiańską trudno i nieprzyjemnie porusza się na rowerze 3. Trasa rowerowa znakomicie uzupełni podstawowy system tras rowerowych w mieście (wraz z istniejącymi trasami zapewni swobodny dojazd rowerem z Winograd do centrum) 4. Na trasie skorzystają zarówno regularni rowerzyści, jak i osoby, które chcą szybko dotrzeć tylko na tramwaj
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt (wraz z wizualizacjami) i realizacja Słowiańskiej Trasy Rowerowej 240000
Parking rowerowy przy przystanku PST Słowiańska (25 stojaków) 10000
Kontraruch rowerowy na jednokierunkowych ulicach na całym obszarze 150000
SUMA: 400000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Karol Raniszewski

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami pozytywnie opiniuje projekt pod warunkiem realizacji przedsięwzięć w ramach projekty tylko i wyłącznie na działkach znajdujących się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania lub Skarbu Państwa. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia właściwą jednostką do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Wojciech Makowski.
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 400000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 400000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 50000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla NWP
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie -
  Zespół Obradował w składzie: Jan Muczek, Bartosz Werner, Marcin Zaremba
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak
  Zespół Obradował w składzie: Jacek Błaszczyk, Maria Groszewska, Beata Kurzyca, Zbigniew Michalak,Wojciech Michalski, Andrzej Stróżyk, Marek Suski, Dagmara Szymkowiak, Bolesław Topolski, Joanna Wawrzyniak-Florek Uchwała nr XI/34/II/2016 Rady Osiedla Nowe Winogrady Wschód z dnia 26 września 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie brak
  Zespół Obradował w składzie: Zygmunt Woźny, Janusz Bielak, Aleksandra Soniewicka
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.