Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Krzywoustego


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Krzywoustego
Opis projektu

Rafał Chróst proponuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż północnej części ulicy Krzywoustego w Poznaniu na odcinku od Franowa (na wysokości WGRO) do Estakady Katowickiej na odcinku ok. 1,8 km.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Krzywoustego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Trasa Katowicka
Potencjalni odbiorcy projektu
Piesi i rowerzyści
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na odcinku miejskim na tzw. Trasie Katowickiej. Przy zwiększonej prędkości dla samochodów, poruszanie się po tej drodze rowerzystów jest ryzykowne i niebezpieczne. Poza tym taka ścieżka ułatwi też dojście pieszych od strony przystanku autobusowego zlokalizowanego przy ul. Krzywoustego, na wysokości os. Lecha. Od strony budowanego Centrum Handlowego "Posnania" wybudowano asfaltową ścieżkę prowadzącą wprost do estakady katowickiej, po drugiej stronie ścieżka się kończy stromym uskokiem. Dzięki takiemu projektowi udałoby się połączyć obecną ścieżkę rowerową od Wiaduktu Franowo z wybudowaną niedawno trasą rowerową do Ronda Rataje i w stronę Malty (ul. Jana Pawła II).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Ścieżka rowerowa szerokości 1,8 km z odwodnieniem 490000
Uporządkowanie zieleni, nowa nawierzchnia 10000
SUMA: 500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10000
Dodatkowe załączniki
Brak ścieżki od Estakady Katowickiej w stronę Franowa Nowy obraz1.JPG
Ścieżka od Estakady Katowickiej w stronę Ronda Rataje Nowy obraz2.JPG
Widok na ul. Krzywoustego Nowy obraz3.JPG
Widok ul. Krzywoustego na wysokości os. Lecha Nowy obraz4.JPG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Rafał Chróst

Adres email

lepszerataje@o2.pl

Telefon

508978856

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Ulica jest zarządzana przez Zarząd Dróg Miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Katarzyna Przybysz, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Decyzję ostateczną negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Koszt realizacji projektu przekracza 1 500 000,00 zł. (Oszacowany przez jednostkę koszt projektu określono na 5 000 000 zł)
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Składam odwołanie od negatywnej rekomendacji wydziału Transportu i Zieleni i Zarządu Dróg Miejskich w sprawie wniosku do Budżetu Obywatelskiego "Budowa ścieżki pieszo rowerowej ulica Krzywoustego" numer wniosku 11. Decyzję motywuję złą oceną kosztów projektu. Do odwołania dołączam mapkę tej drogi.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Koszt realizacji projektu przekracza 1 500 000,00 zł. (Oszacowany przez jednostkę koszt projektu określono na 5 000 000 zł)
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Wojciech Makowski.
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - nie
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 500000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 10000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 1500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 50000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - nie
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Włodarczak, Łukasz Kapustka, Dominik Łagowski, Piotr Zbyszewski, Katarzyna Cieślewicz-Galas, Teresa Mnich, Ewa Dziamska, Iwona Dolata, Lesław Rachwał
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.