CrossFit dla Mieszkańca


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
CrossFit dla Mieszkańca
Opis projektu

Eksperci alarmują o jednoznacznym oraz sukcesywnym pogarszającym się stanie zdrowia przeciętnego Polaka. Aktywność fizyczna ludzi mieszkających w mieście jest bardzo niska. Świadomość ruchu oraz ćwiczeń dopiero wkracza w myślenie ludzi mieszkających w Poznaniu. Brak ruchu (hipokinezja) dotyczy każdej grupy wiekowej co istotnie pogarsza ich jakość życia. Regularna aktywność fizyczna w każdym wieku podnosi sprawność fizyczną oraz pozwala dłużej cieszyć się zdrowiem. Ponadto jest to udowodniony sposób na opóźnianie starzenia oraz wydłużanie okresu aktywności fizycznej w życiu codziennym. CrossFit to program treningu siłowego i kondycyjnego, w którym ćwiczy się jednocześnie podnoszenie ciężarów, sprawność atletyczną oraz wytrzymałość. Projekt ten ma na celu aktywizację studentów, niepełnosprawnych w każdym wieku oraz seniorów do ćwiczeń w największym boxie CrossFitowym w Europie! Przy współpracy z RCF Poznań Sp. z o.o. Sp. K. chciałbym zaproponować zorganizowanie cyklu spotkań mających na celu szerzenie oraz propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia. Istniejąca infrastruktura pierwszego poznańskiego klubu CrossFitowego mogłaby być wykorzystywana bez opłat dla uczestników w godzinach 11-16 od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godzinach 14-18. Doświadczenie trenerów, będącymi przykładami dla wielu sportowców pozwoli prowadzić zajęcia na najwyższym poziomie. Proponuję prowadzenia zajęć dla grup około 150 osób dziennie, przez sześć dni w tygodniu. W ramach projektu proponowałbym organizację rocznie 3 zawodów dla amatorów, celem popularyzacji zdrowego trybu życia.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Budziszyńska 23/27

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Gotowa Infrastruktura do proponowanego projektu
Potencjalni odbiorcy projektu
Studenci, Niepełnosprawni oraz Seniorzy
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Aktywizacja potencjalnych odbiorców z całego miasta zwiększy ich jakość życia i pozwoli cieszyć się większą aktywnością fizyczną. Program ten przeciwdziałać będzie sukcesywnie pogarszającemu się stanowi zdrowia poznańskiego społeczeństwa. Hipokinezia to problem przyszłości! W myśl zasady "lepiej zapobiegać niż leczyć" jest to doskonałe rozwiązanie zważając na fakt braku większej ilości alternatyw na sportowej mapie Poznania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynajem hali sportowej oraz sprzętu 350000
Wynagrodzenia dla Instruktorów 150000
Promocja programu 75000
Organizacja trzech zawodów dla amatorów 150000
SUMA: 725000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
zgoda rcfp SCAN0003.PDF
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Gabinet Prezydenta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Ostateczną decyzję negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie Dyr.Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Szymon Błażek, Maciej Wojtkowiak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja projektu negatywna. Według opinii WGN - realizacja projektu jest przewidywana na zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność osoby fizycznej. Miasto Poznań i Skarb państwa nie posiada udziałów we własności gruntu ani budynku (dz.nr 85, ark.27 obręb Junikowo. Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.1 pkt.12
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Szanowni Państwo, w odniesieniu do negatywnej rekomendacji zgłoszonego przeze mnie projektu chciałbym złożyć odwołanie. Zasady PBO17 rozdz.1 pkt.12 mówią: W przypadku zadań inwestycyjnych (majątkowych), które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić grunt znajdujący się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta Poznania). W moim projekcie nie potrzeba inwestycji majątkowych. Kosztem programu jest wynajem sali oraz opłaty dla trenerów. Cała inwestycja oraz infrastruktura jest już wykonana. Nie ma potrzeb inwestowania w teren. Jedynym kosztem są koszta programu, podobnie jak w przypadku Trenera Osiedlowego. Po przeczytaniu ponownym Zasad PBO17, uważam zatem rekomendację negatywną za bezzasadną. Program w moim odczuciu spełnia wymogi formalne PBO17. RCFP sp z o.o. wyraziły chęci współpracy oraz negocjowania ceny wynajmu sali. Myślę, że inwestycja w Program, który oferuje sport będący teraz najmodniejszą formą aktywności sportowej ludności miejskiej jest doskonałym sposobem zareklamowania innowacyjności naszego miasta. pozdrawiam serdecznie,
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja projektu negatywna. Według opinii WGN - realizacja projektu jest przewidywana na zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność osoby fizycznej. Miasto Poznań i Skarb państwa nie posiada udziałów we własności gruntu ani budynku (dz.nr 85, ark.27 obręb Junikowo. Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.1 pkt.12
  Zespół Obradował w składzie: Dyr.Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.