Rodzinna Przystań Sportu i Rekreacji nad Maltą


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Rodzinna Przystań Sportu i Rekreacji nad Maltą
Opis projektu

Rodzinna Przystań Sportu i Rekreacji nad Maltą jest ogólnodostępnym miejscem do aktywnego spędzania czasu dla wszystkich mieszkańców Poznania.

Lokalizacja projektu znajduje się na terenie należącym do Miasta Poznania na północnym brzegu Jeziora Maltańskiego przy ul. Wileńskiej. Wybrana lokalizacja posiada bardzo dobrą infrastrukturę: parkingi, alejki spacerowe, bardzo dogodny dojazd komunikacją miejską a sąsiedztwo Term Maltańskich oraz Ogrodu Zoologicznego potęguje atrakcyjność projektu.

Projekt uwzględnia potrzeby dzieci i osób niepełnosprawnych : Urządzenia gwarantują bezpieczeństwo szczególnie dzieciom i osobą niepełnosprawnym bez względu na ich wiek i kondycję fizyczną.

Dobór urządzeń placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej nawiązuje do dawnych tradycji Poznania jako miasta handlu, sportu i żeglugi śródlądowej.

Główną atrakcją jest Okręt Fregata - przystosowana dla dzieci starszych i ich opiekunów. Służy do rozwijania: orientacji przestrzennej, zachowania równowagi i rozwoju sensoryczno-motorycznego.

Kolejne atrakcje: - Spichlerz z podestem dostosowanym dla dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Huśtawki integracyjne, karuzela, panele edukacyjne, gry zręcznościowe, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, Energooszczędne oświetlenie i monitoring obiektu.

Na nowo powstałych ścieżkach komunikacyjnych wymalowane będą poziome aplikacje do nauki znaków drogowych i bezpiecznego poruszania się w mieście.

Strefa Siłowni zewnętrznej została przystosowana także dla osób niepełnosprawnych. Przewidywane jest zamontowanie 6-ciu wielofunkcyjnych urządzeń na specjalnej nawierzchni, które zapewniają rozwój ponad 100 partii mięśni i przeznaczone są dla osób powyżej 14 lat.

Dodatkową atrakcją dla użytkowników jest rower z możliwością ładowania telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych.

Dobór urządzeń oraz ich kolorystyka została skonsultowana z ekspertami tak aby komponowała się w istniejący krajobraz oraz nie rozpraszała użytkowników toru regatowego.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań ul. Wileńska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Tereny rekreacyjne nad Jeziorem Maltańskim (Północny brzeg)
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy miasta Poznania, goście pobliskich hoteli , turyści zwiedzający Poznań ogród zoologiczny, sportowcy korzystający z obiektu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Pomysł projektu zrodził się naturalnej potrzeby mieszkańców Poznania. Konieczność uatrakcyjnienia tej części terenów maltańskich jest oczywista ponieważ na północnym brzegu Jeziora Maltańskiego nie ma jakiegokolwiek ogólnodostępnego miejsca rekreacji przeznaczonego dla całych rodzin. Tego typu inwestycja jest urozmaiceniem i magnesem generującym ruch spacerowy w tej części jeziora, co w przyszłości zaowocuje możliwością rozbudowy punktów gastronomi i małej architektury. Projekt uwzględnia potrzeby dzieci i osób niepełnosprawnych i jest zgodny z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt budowlany, roboty ziemne, roboty budowlane, roboty brukarskie, instalacja urządzeń, instalacja nawierzchni bezpiecznych, instalacja oświetlenia i monitoringu. 1420000
SUMA: 1420000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 2500
Dodatkowe załączniki
Mapka poglądowa lokalizacji wraz z planem rozmieszczenia urządzeń i ścieżek komunikacyjnych. Lokalizacja i Plan.png
wykaz urządzeń na placu zabaw z uwzględnieniem ich wielkości Urz_dzenia zabawowe 1.png
wizualizacja Placu zabaw Wizualizacja Placu zabaw.png
wizualizacja strefy Fitnes Wizualizacja Strefy Fitnes.png
wizualizacja placu zabaw i strefy wypoczynku Wizualizacja Placu zabaw i strefy odpoczynku.png
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest POSiR.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Sportu opiniuje pozytywnie projekt
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak, Andrzej Kras, Karol Seweryn
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 1420000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 2500 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 1420000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 25000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.