Kasztelański Fitness


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Kasztelański Fitness
Opis projektu

„Kasztelański Fitness”, to projekt, który miałby być zrealizowany na terenie Szkoły Podstawowej nr 74 w Poznaniu, mieszczącej się przy ulicy Trybunalskiej. W roku 2013, z inicjatywy Dyrekcji i Rady Osiedla Grunwald Południe, na terenie szkolnego boiska powstała siłownia zewnętrzna. Urządzenia do ćwiczeń zostały zamontowane na popękanej nawierzchni asfaltowej, ponieważ nie było więcej pieniędzy na wykonanie dodatkowych prac (stan obecny zał. nr 1).

Projekt zakłada: położenie profesjonalnej, bezpiecznej nawierzchni z dodatkowymi elementami plansz do gier i zabaw podwórkowych dla najmłodszych wraz z chodnikiem, prowadzącym do placu oraz remont fragmentu ogrodzenia, znajdującego się przy tym boisku. (wizualizacja zał. nr 1).

Boiska sportowe na terenie szkoły są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców i z radością zauważyliśmy, że są one wykorzystywane przez rodziców dzieci uczęszczających do szkoły jak i absolwentów oraz okolicznych mieszkańców. Stąd pomysł na pozyskanie dodatkowych środków z budżetu obywatelskiego na dokończenie powstałej inwestycji. Dodatkową składową projektu jest remont ogrodzenia od strony opisywanego placu. Płot jest w bardzo złym stanie - widoczna korozja, ubytki siatki i spękana podmurówka. Uważamy, że przy okazji remontu nawierzchni, celowe jest wykonanie tego fragmentu ogrodzenia, aby uzyskać pożądany efekt.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Boisko Szkoły Podstawowej nr 74 w Poznaniu

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szkoła mieści się w pobliżu Stadionu Lecha
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy osiedla Kasztelanów, rodzice, uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej nr 74 w Poznaniu, mieszkańcy Poznania
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wspólnie z pracownikami szkoły, uważamy, że byłaby to dobra promocja upowszechniania sportu i skutecznego angażowania wszystkich obywateli w aktywność sportową, a co za tym idzie promowania zdrowego stylu życia. Proponowana inwestycja, pozwoli na spędzanie czasu wolnego w okolicy małym dzieciom i całym rodzinom. Wiadomo, że przez dobry przykład rodziców, rodzi się w dzieciach szereg dobrych nawyków sportowych, na czym nam bardzo zależy. Sukcesywnie na terenie szkoły promujemy aktywność sportową, kierując swoją ofertę nie tylko do dzieci ale i całych rodzin z seniorami włącznie. Organizujemy wspólne z rodzicami: zawody, zachęcamy do biegów, zabaw sportowych itp. Zależy nam, aby jeszcze więcej osób z lokalnej społeczności skorzystało z otwartych terenów rekreacyjno - sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 74 w Poznaniu, tym bardziej, że w najbliższej okolicy (na terenie osiedla Kasztelanów) nie ma innego miejsca, które spełniałoby podobną funkcję.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Położenie nawierzchni 208695
Wymiana ogrodzenia 18653
SUMA: 227348
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
01 za_. nr 1_Stan przed i oczekiwany.pdf
02 za_. nr 2_Kosztorys - nawierzchnia.pdf
03 za_. nr 3_Rekomendacje - Rada Rodzic_w, Stowarzyszenie RDE.pdf
05 za_. nr 5_Zgoda na remont ogrodzenia.pdf
04 za_. nr 4_Kosztorys - ogrodzenie.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Jan Olebiński

Adres email

jan.olebinski@sp74.eu

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja obejmuje działki, znajdujące się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Oświaty rekomenduje projekt do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyr. WO, Wanda Musioł, zastępca dyr. WO, Wiesław Banaś, zastępca dyr. WO, Eliza Malarecka, Piotr Kurosiński, Radosław Paszkiewicz, Małgorzata Szerszeń, Joanna Paśka- Woźniak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 227348 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 227348 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zarząd podziela opinię Jednostki merytorycznej. Dobrze przygotowany projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Posiedzenie Zarządu Osiedla Grunwald Południe w dniu 21.10.2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla zaopiniowała pozytywnie projekt. Uchwała nr XIV/66/II/2016 w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.
  Zespół Obradował w składzie: Małgorzata Bratek, Ryszard Cegła, Janusz Dobierski, Marek Ignac, Ewa Jereszyńska, Adrian Juszczak, Michał Jan Kosicki, Arkadiusz Turkiewicz, Aleksandra Woźniak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.