Piesza Wilda - więcej lepszych chodników


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Piesza Wilda - więcej lepszych chodników
Opis projektu

Na Wildzie wiele chodników wymaga naprawy. Dewastacja postępuje, bo na chodnikach zagościły samochody. Chodniki nie mają aż takiej nośności (samochód to ponad tona masy). Żeby zacząć naprawiać chodniki, trzeba najpierw UPORZĄDKOWAĆ PARKOWANIE. Najczęściej kierowcy nie chcą parkować na jezdni, gdzie w ich odczuciu ich pojazdom zagrażają inne samochody. Zatem w naturalny sposób parkują na 'bezpiecznym' chodniku, zajmując jego dużą powierzchnię (szczególnie przy parkowaniu skośnym) niszcząc go i zabierając przestrzeń dla pieszych. Spacer z rodziną/znajomymi, zwykłe wyjście z psem na spacer lub na zakupy staje się bardzo niewygodnym przebijaniem się przez fyrtel.

CO ZATEM ZROBIĆ? Ustawić BARIERY fizyczne (słupki, separatory 'krawężnikowe', inne ograniczniki) podobnie jak to stało się na górnej części Św. Jerzego. Separatory powinny pojawić się wszędzie tam, gdzie jest parkowanie skośne (np. na Dolinie, Umińskiego, Żupańskiego, Św. Czesława, Kilińskiego, Wybickiego, Kosińskiego, Fabrycznej). W incydentalnych przypadkach można wymalować jedynie OZNAKOWANIE poziome (tylko jeśli ustawienie separatorów okaże się niemożliwe) np. Dolna Wilda przy Czajczej. Należy sprowadzić PARKOWANIE NA JEZDNIĘ wszędzie tam, gdzie można jeszcze zwężyć pas jezdni (2,5m) np. na dolnej części ulicy Niedziałkowskiego (parkowanie dwoma kołami na jezdni po obu stronach). Na Dolnej Wildzie w miejscu zakazu parkowanie należy postawić słupki poprzelatane ewtl. stojakami rowerowymi, na rogu Chwiałkowskiego/Doliny, na Krzyżowej (na wys. szpitala) należy uzupełnić słupki. Na większości skrzyżowań należy ustawić słupki (również w prześwicie 'zebry'), by samochody nie zastawiały przejść dla pieszych oraz by nie wjeżdżały przez nie na chodnik. Przejścia dla pieszych, gdzie pieszy nie widzi zbliżających się pojazdów i vice versa (np. G.Wilda k/Spadzistej) przez zaparkowane niepoprawnie tuż przy nich samochody, należy zabezpieczyć słupkami. W ten sposób zadba się nie tylko o komfort, ale i bezpieczeństwo najsłabszych uczestników ruchu - pieszych.

PROJEKT NIE ZAKŁADA ELIMINACJI LEGALNYCH MIEJSC PARKINGOWYCH.

Projekt podzielono na strefy wedle priorytetu realizacji zależnie od środków obliczonych przez zarządcę.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Wilda

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

projekt podzielony na strefy (prio1, prio2, prio3)
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy (którzy chodzą po Wildzie)
Uzasadnienie dla realizacji projektu
spodziewane efekty: -mniej interwencji straży miejskiej (mniej kar, więcej czasu na inne zadania; oszczędności) -podłoże do remontu wszystkich starych chodników na Wildzie (nie remontowanie tych samych chodników co kilka lat) -więcej przestrzeni dla wszystkich mieszkańców i gości Wildy (wszyscy są pieszymi) -więcej komfortu i bezpieczeństwa dla wszystkich
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
projekty zmiany organizacji ruchu (tylko jeśli takowy rzeczywiście się zmieni) 30000
zabezpieczenia drogowe (elementy fizyczne: słupki, separatory) 360000
oznakowanie poziome 70000
SUMA: 460000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10000
Dodatkowe załączniki
Parkowanie oczami kierowcy parkowanie wilda1.jpg
Parkowanie oczami pieszego parkowanie wilda2.jpg
Parkowanie oczami pieszego parkowanie wilda.jpg
Obszary wdrożenia pbo2017.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Adres email

czerki@vp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami pozytywnie opiniuje projekt pod warunkiem realizacji przedsięwzięć w ramach projekty tylko i wyłącznie na działkach znajdujących się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania lub Skarbu Państwa. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia właściwą jednostką do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 460000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 10000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 460000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 50000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Wilda opiniuje projekt pozytywnie. Ze względu m.in. na przygotowywaną koncepcję uspokojenia ruchu na terenie objętym projektem wskazane są konsultacje z ROW przy wdrażaniu projektu w momencie jego ewentualnej realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Dorota Bonk-Hammermeister, Wioletta Dadej, Jarosław Falkiewicz, Agnieszka Frąckowiak, Anna Gawrysiak-Knez, Halina Górecka, Karolina Górska, Jędrzej Krauze, Marian Krzywosz, Mariusz Pohl, Grzegorz Popek, Maciej R. Tumasz.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.