ul. Wierzbięcice z sygnalizacją świetlną - bezpiecznie do szkoły, przedszkoli, żłobków


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
ul. Wierzbięcice z sygnalizacją świetlną - bezpiecznie do szkoły, przedszkoli, żłobków
Opis projektu

Projekt zakłada zamontowanie sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych ul. Wierzbięcie/ul.św.Czesława aby dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć do szkoły zlokalizowanej przy ul. Różanej (szkoła podstawowa i gimnazjum). Ul.Wierzbięcie należy do najbardziej ruchliwych i niebezpiecznych ulic na Wildzie, czego przykładem jest zeszłoroczny śmiertelny wypadek na zbiegu tych ulic. Obecnie przejście stwarza zagrożenie dla mieszkańców Wildy zwłaszcza dzieci podążających do szkoły jak i mieszkańców prowadzących dzieci do przedszkoli i żłobków oraz seniorów mieszkających w tym rejonie.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul.Wierzbięcice/ul.św.Czesława

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

droga do szkoły,przedszkoli, żłobków i licznych sklepów oraz wciąż rozbudowywująca się infrastruktura lokalowa
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania, mieszkańcy rejonu Wildy (dorośli, dzieci, seniorzy)
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Cały długi odcinek ul.Wierzbięcice nie posiada ani jednego bezpiecznego przejścia dla pieszych oznaczonego sygnalizacją świetlną. Ulica jest wymuszoną czteropasmową dwukierunkową drogą dodatkowo zwiększającą niebezpieczeństwo przejeżdżających przez nią tramwajów z 5 krzyżówkami na odległości 300 metrów. Przy zbiegu ul.Wierzbięcice/św.Czesława zlokalizowane są dwa przystanki tramwajowe. Przejście tej ulicy dla dorosłej osoby stwarza nie lada problem a co dopiero dla dzieci bądź osób starszych. W tym rejonie zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa nr 42, Gimnazjum nr 40, Przedszkole "Jacusia i Agatki" nr 80, Przedszkole nr 115 "Sportowa drużyna", Żłobek "Niutek" oraz Żłobek "Zaczarowany Parasol" jak i liczne lokale gastronomiczne i sklepy.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
zamontowanie sygnalizacji 4 wlotowej (projekt+budowa) 350000
utrzymanie sygnalizacji świetlnej polegające na jej konserwacji, bieżącym utrzymaniu, usuwaniu awarii i remontach powypadkowych w stałej sprawności technicznej oraz wymiana elementów i urządzeń uszkodzonych 5000
koszty energii elektrycznej dla zasilania sygnalizacji świetlnej 8000
SUMA: 363000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 13000
Dodatkowe załączniki
mapa lokalizacji Lokalizacja _wiate_.png
mapa likalizacji 1 mapa lokalizacji nr 1.pdf
zdjęcie zdj_cie1.jpg
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Nieruchomości znajdują się w administracji Zarządu Dróg Miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Podobny projekt będzie realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Podobny projekt będzie realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 363000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 13000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 376000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 25000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: ROW zdecydowanie popiera poprawę bezpieczeństwa pieszych na tym skrzyżowaniu, natomiast wprowadzenie sygnalizacji świetlnej w zabudowie mieszkaniowej dzielnicy nie wpłynie na uspokojenie ruchu i poprawę zachowań kierowców; sugerujemy w tym miejscu inne rozwiązania: przejście wyniesione, poprawę widoczności ukształtowaną małą architekturą czy inne rozwiązania zgodne ze współczesnym stanem wiedzy o uspokajaniu ruchu. Ponadto Miasto przygotowuje duży projekt przebudowy ul. Wierzbięcice, którego jednym z celów jest właśnie uspokojenie ruchu na tej ulicy.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie ROW zdecydowanie popiera poprawę bezpieczeństwa pieszych na tym skrzyżowaniu, natomiast wprowadzenie sygnalizacji świetlnej w zabudowie mieszkaniowej dzielnicy nie wpłynie na uspokojenie ruchu i poprawę zachowań kierowców; sugerujemy w tym miejscu inne rozwiązania: przejście wyniesione, poprawę widoczności ukształtowaną małą architekturą czy inne rozwiązania zgodne ze współczesnym stanem wiedzy o uspokajaniu ruchu. Ponadto Miasto przygotowuje duży projekt przebudowy ul. Wierzbięcice, którego jednym z celów jest właśnie uspokojenie ruchu na tej ulicy.
  Zespół Obradował w składzie: Dorota Bonk-Hammermeister, Wioletta Dadej, Jarosław Falkiewicz, Agnieszka Frąckowiak, Anna Gawrysiak-Knez, Halina Górecka, Karolina Górska, Jędrzej Krauze, Marian Krzywosz, Mariusz Pohl, Grzegorz Popek, Maciej R. Tumasz.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.