"Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji"


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
"Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji"
Opis projektu

Wielofunkcyjne ogrodzone boisko (80 x 40 m) do piłki nożnej, ręcznej i koszykowej o sztucznej nawierzchni. Wokół rozbudowana siłownia zewnętrzna z wieloma urządzeniami, boisko do siatkówki plażowej, bieżnia oraz infrastruktura (chodniki, trybuny, ławki itp.). Boisko i pozostałe urządzenia będą otwarte dla mieszkańców, a ponieważ cały mini kompleks sportowy będzie zlokalizowany na terenie jednostki PSP, będzie znajdował się pod stałym nadzorem strażaków, przez co nie będzie narażony na dewastację. Zapewni mieszkańcom (i strażakom) uprawianie najbardziej popularnych sportów - piłki nożnej, ręcznej, koszykowej, siatkowej, bieganie na krótki dystans oraz ćwiczenie na siłowni.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Na tyłach Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 7 Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Bobrzańskiej od strony Osiedla Stare Żegrze, przy ul. Milczańskiej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren PSP, Jest zgoda władz PSP na inwestycję
Potencjalni odbiorcy projektu
Przede wszystkim mieszkańcy Żegrza (osiedli Stare Żegrze, Orła Białego i Polan oraz terenów przyległych) ale też inni mieszkańcy tzw. Górnego tarasu Rataj.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na Żegrzu nie ma żadnego dużego boiska w dobry stanie technicznym, boiska spółdzielni są małe, oblegane i w niezbyt atrakcyjne (jedyne co są w szkołach są cały czas zajęte), boiska MKS Przemysław nie są odstępne dla mieszkańców.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
boisko wielofunkcyjne 260tys 260000
pozostała infrastruktura 190 tys 190000
SUMA: 450000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10000
Dodatkowe załączniki
jrg7 jrg7.jpg
boisko jrg 7 boisko.png
pozwolenie strażaków na budowę boiska 2016_Pismo_BOISKO_Prezydent.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Katarzyna Cieślewicz-Galas

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: .
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Przedstawiony projekt z kosztami oraz zgodą właściciela gruntu umożliwiają jego całkowitą realizację, a koszty utrzymania nie przekraczają założonego limitu. W tym obszarze miasta brak jest podobnego obiektu sportowego co czynni zasadnym dla jego realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Mirosław Hoffman, Michał Klupś
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 450000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 10000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 450000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 50000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie brak
  Zespół Obradował w składzie: Małgorzata Nowak-Karlińska, Artur Antczak, Maciej Cegła, Grzegorz Cwojdziński, Wojciech Szymczak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Włodarczak, Łukasz Kapustka, Dominik Łagowski, Piotr Zbyszewski, Katarzyna Cieślewicz-Galas, Teresa Mnich, Ewa Dziamska, Iwona Dolata, Lesław Rachwał
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.