Sport, woda i rodzina nad Jeziorem Rusałka


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Sport, woda i rodzina nad Jeziorem Rusałka
Opis projektu

Projekt stanowi kontynuację adaptacji rekreacyjnego obszaru wokół Jeziora Rusałka w Poznaniu. Celem niniejszego projektu jest uatrakcyjnienie terenów nad Jeziorem Rusałka poprzez inwestycję w infrastrukturę rekreacyjno-wypoczynkową, która w pełni będzie bezpłatna i ogólnodostępna. Projekt obejmuje przeprowadzenie takich działań jak: 1. Remont niebieskiego molo i strefy plażowej - dzięki pracom modernizacyjnym i naprawczym znikną usterki konstrukcyjne a strefa plażowa będzie bardziej funkcjonalna. 2. Montaż sieci ławek i koszy na śmieci do segregacji odpadów - ławki umożliwią osobom, które nie są w stanie pokonywać dłuższych dystansów bez odpoczynku, korzystanie z uroków spacerów po terenie wokół jeziora. Umieszczenie dodatkowej ilości koszy na śmieci, pozwoli na zapewnienie czystości i porządku na tym terenie, zgodnie z zasadami segregacji śmieci. 3. Montaż sieci stojaków na rowery – stojaki pozwolą na bezpieczne pozostawienie roweru i spokojny odpoczynek na terenie wokół jeziora Rusałka 4. Budowa nowoczesnej siłowni Crossfit - sprzęt będzie umiejscowiony na powietrzu i umożliwi zarówno rozwój sprawności fizycznej, jak i przyrost masy mięśniowej. W jednym momencie może z niego korzystać nawet do 15 osób. Wiek nie ma znaczenia, ponieważ w czasie treningu nie są obciążane mięśnie i stawy. 5. Rozbudowa placu zabaw poprzez utworzenie parku orientacji przestrzennej – teren rekreacji dziecięcej zostanie uatrakcyjniony co wpłynie na zadowolenie dzieci jak i rodziców, pozostawiających pociechy w bezpiecznym miejscu.

W wyniku realizacji projektu zostanie utworzona bezpieczna i przyjazna przestrzeń dla mieszkańców miasta Poznania, z uwzględnieniem rodzin z małymi i starszymi dziećmi, które będą mogły w zaciszu natury spędzić czas wolny ze swoimi pociechami. Zrewitalizowanie terenu wokół Jeziora Rusałka, poprzez uatrakcyjnienie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, zapewni mieszkańcom miasta Poznania miejsce do aktywnego i biernego wypoczynku na łonie natury, z uwzględnieniem potrzeb i preferencji różnych grup wiekowych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

dzielnica Sołacz, rejon ul. Golęcińskiej w Poznaniu

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Plaża nad Rusałką, teren zieleni, molo
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnymi odbiorcami projektu są przede wszystkim: 1. rodziny z dziećmi, dla których zostanie zmodernizowana strefa odpoczynkowo-plażowa; 2. młodzież, dla której zostanie wybudowana siłownia crossfit; 3. osoby spędzające aktywny czas wolny, dla których zostanie wyremontowany pomost przy marinie, montaż stojaków rowerowych; 4. seniorzy, którzy będą mogli odpocząć na łonie natury; 5. ogółem mieszkańcy miasta Poznania, dla których dedykowane są działania ukierunkowane na rewitalizację terenu wokół jeziora, zapewniając bezpieczne i atrakcyjne spędzenie czasu wolnego i odpoczynku od zgiełku miasta.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obszar rekreacyjny Rusałka, zlokalizowany w dzielnicy Sołacz, w centrum miasta, posiada naturalny potencjał atrakcyjnego miejsca spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Poznania. Zweryfikowanym problemem jest deficyt infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej oraz duży stopień zniszczenia obecnej infrastruktury plażowej, uniemożliwiający bezpieczny i przyjemny wypoczynek na tym terenie. Z terenów wokół jeziora Rusałka korzysta ok. 8000 osób dziennie w sezonie, świadcząc tym samym o dużym zainteresowaniu spędzenia czasu wolnego na tym terenie. Dlatego też konieczne jest zapewnienie mieszkańcom Poznania właściwej i uatrakcyjnionej infrastruktury, która w pełni będzie zaspokajała ich potrzeby oraz preferencje do spędzenia czasu wolnego.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Remont niebieskiego molo i strefy plażowej 250000
Montaż sieci ławek i koszy na śmieci do segregacji odpadów 100000
Montaż sieci stojaków na rowery 30000
Budowa nowoczesnej siłowni Crossfit 60000
Rozbudowa placu zabaw 100000
SUMA: 540000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10000
Dodatkowe załączniki
Element siłowni Crossfit cross.jpg
Element parku orientacji przestrzennej plac zabaw.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Krzysztof Stachowiak

Telefon

602500250

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja obejmuje działki, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Nieruchomości zostały przekazane w trwały zarząd na rzecz Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Sportu opiniuje pozytywnie projekt
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak, Andrzej Kras, Karol Seweryn
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 540000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 10000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 540000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 50000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Niebieskie molo, strefa plażowa oraz plac zabaw jest w gestii prywatnego dzierżawcy i to on powinien sfinansować ten remont. "Montaż sieci ławek i koszy na śmieci do segregacji odpadów" wchodzi w kolizję z zeszłorocznym projektem PBO "Plażojada".
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Niebieskie molo, strefa plażowa oraz plac zabaw jest w gestii prywatnego dzierżawcy i to on powinien sfinansować ten remont. "Montaż sieci ławek i koszy na śmieci do segregacji odpadów" wchodzi w kolizję z zeszłorocznym projektem PBO "Plażojada".
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla rozpatrzyła projekt na sesji nr XXVIII: za 2; przeciw 8; wstrzymali się 1;
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.