Rodzinne Piątkowo: Rewitalizacja parku między osiedlami Batorego i Śmiałego - plaża, zabawa, miejsce spotkań mieszkańców


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Rodzinne Piątkowo: Rewitalizacja parku między osiedlami Batorego i Śmiałego - plaża, zabawa, miejsce spotkań mieszkańców
Opis projektu

Projekt zakłada aktywizację mieszkańców Piątkowa i rewitalizację terenu miejskiego w parku między Osiedlami Bolesława Śmiałego - Stefana Batorego. W założeniu projektowym ma powstać miejsce spotkań mieszkańców (dzieci, młodzieży i dorosłych), organizacji pozarządowych, organizacji lokalnych, przedsiębiorców. Projekt polega na budowie i utrzymaniu w okresie czerwiec-wrzesień: plaży, instalacji dla dzieci i młodzieży (mini-golf, stanowiska do gry w szachy z kamienia, stół do ping-ponga z kamienia, kino letnie, trampolina, kurtyna wodna ), boiska do siatkówki plażowej, sceny i namiotu dla organizacji weekendowych eventów wystaw kursów, miejsca spotkań mieszkańców z organizacjami pożytku publicznego, miejsc wystawienniczych dla lokalnych przedsiębiorców.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park między Osiedlami Bolesława Śmiałego - Stefana Batorego, od strony ulicy Szeligowskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Otwarta przestrzeń, dogodny dojazd, wiele miejsc parkingowych.
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci, młodzież, dorośli Miasta Poznania, w szczególności Piątkowa.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Dotychczas brak spójnego projektu tego typu dla północnej części miasta. Podobne projekty realizowane są w znacznej odległości od wskazanej lokalizacji. Celem projektu jest zmotywowanie lokalnych społeczności do działania, ruchu, aktywności.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
plaża, leżaki, miejsca do siedzenia z palet, podest drewniany na eventy, namiot na eventy (cykle dydaktyczne dla dzieci i dorosłych, wystawy, kursy, kino letnie), trampolina, kurtyna wodna, pomoce dydaktyczne, 40000
boisko do siatkówki plażowej, minigolf, stanowiska do gry w szachy z kamienia, stół do ping-ponga z kamienia, nasadzenia 40000
pawilon obsługi, pawilon społeczności lokalnych, kontener magazynowy 40000
budżet na eventy i warsztaty dla mieszkanców 30000
podłączenia prąd/woda/oświetlenie/monitoring, przestrzeń wystawiennicza pod aktywność mieszkańców (wybrukowana alejka od strony parkingu) - pchli targ, targ książek, targ zdrowej żywności, targ lokalnych producentów itp. 40000
obsługa, remonty, media, monitoring 30000
SUMA: 220000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 60000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Transportu i Zieleni (teren parkowy).
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Realizacja projektu wiązałaby się z całkowitą zmianą przeznaczenia i funkcji terenu, który w zamierzeniu ma mieć charakter zieleni parkowej, ogólnodostępnej.
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Realizacja projektu wiązałaby się z całkowitą zmianą przeznaczenia i funkcji terenu, który w zamierzeniu ma mieć charakter zieleni parkowej, ogólnodostępnej.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 220000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 60000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 1000000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 300000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Wszyscy obecni radni na XX sesji Rady Osiedla Piątkowo w dniu 12 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.