Park Górczyński miejscem relaksu w cieniu drzew i aktywności fizycznej


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Park Górczyński miejscem relaksu w cieniu drzew i aktywności fizycznej
Opis projektu

Celem projektu jest rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Parku Górczyńskiego. Prace do wykonania obejmują: - wymiana/naprawa nawierzchni alejek - budowa placu zabaw dla dzieci w różnym wieku - wymiana ławek, koszy na śmieci - prace pielęgnacyjne zieleni - budowa boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna, koszykówka itp) - budowa zewnętrznej siłowni opcjonalnie: - odrestaurowanie/naprawa latarni - stworzenie wybiegu dla psów z przeszkodami, kuwety dla psów - stoły metalowe, przy których można posiedzieć, porozmawiać, pograć w szachy (np. takie z wbudowowaną planszą do gry)

NOTATKA GP: wnioskodawca ustalił z ZZM szczegóły projektu: w projekcie nie przewiduje się lokalizacji boiska wielofunkcyjnego, stołów do gry w szachy oraz wybiegu dla psów.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

albańska, ostrobramska, węglowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

W parku jest przedszkole, obok pętla Górczyn, dworzec kolejowy
Potencjalni odbiorcy projektu
Okoliczni mieszkańcy, w szczególności obszaru ograniczonego ulicami Arciszewskiego, Hetmańska, Górecka do Czechosłowackiej i dalej, nawet do Ostatniej / Bohaterów Westerplatte
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W obecnym stanie park nie zachęca do spędzania w nim czasu, a także nie zapewnia infrastruktury. W parku działa przedszkole, do którego codziennie docierają dzieci zmuszone przechodzić przez ten park. Można stwierdzić, że potencjalni użytkownicy infrastruktury rekreacyjnej już tam są, wystarczy dać im możliwość miłego spędzenia czasu po przedszkolu z rodzicami czy w dzień wolny. Kolejnym argumentem jest brak alternatyw jeśli chodzi o park dla mieszkańców na południe od ul. Głogowskiej w obrębie od ul. Hetmańskiej do Ostatniej. Idąc z tego kierunku można oczywiście przejść przez Park Górczyński i dojść do Parku Księdza J. Jasińskiego, ale etap przejścia przez Park Górczyński w obecnym stanie jest nieprzyjemnym doświadczeniem. Nie ma powodu, dla którego Park Górczyński nie mógłby dorównywać Parkowi Księdza J. Jasińskiego w aspekcie przyjemnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu w cieniu dostojnych drzew. Park Górczyński to nieoszlifowany diament, wystarczy trochę nad nim popracować, a przekształci się w brylant.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
naprawa nawierzchni alejek 50000
budowa placu zabaw dla dzieci w różnym wieku 150000
wymiana ławek, koszy na śmieci 30000
prace pielęgnacyjne zieleni 30000
budowa boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna, koszykówka itp) 200000
budowa zewnętrznej siłowni 30000
SUMA: 490000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
alejka IMG_20160910_165723.jpg
alejka2 IMG_20160910_165422.jpg
plac zabaw IMG_20160910_165603.jpg
plac zabaw 2 IMG_20160910_165532.jpg
miejsce IMG_20160910_165715.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Adres email

michalsicker@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 490000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 490000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna. Projekt wpisuje się w projektowane zagospodarowanie terenu Parku i stanowić będzie kontynuację dotychczasowych działań.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Górczyn na sesji w dniu 19.10.2016
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.