Nite Roll - Szkółka Rolkowa


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Nite Roll - Szkółka Rolkowa
Opis projektu

Głównym założeniem projektu jest nauka i promocja wrotkarstwa na terenie poznańskich parków i miejsc do tego przeznaczonych tj. posiadających wystarczająco gładką nawierzchnię o niskim natężeniu ruchu oraz dbałość o bezpieczeństwo uczestników szkolenia z zakresu jazdy na rolkach i pokazów freestyle slalomu. Jednym z planowanych i częściowo już dokonanych działań jest utworzenie uformowanej społeczności rolkarskiej pod szyldem „Rolkowy Poznań” (również w Poznańskiej Grupie Rolkowej), a także stworzenie i utrzymanie sklepu z łyżworolkami oraz akcesoriami związanymi z tą formą aktywności fizycznej i elementami zapewniającymi bezpieczeństwo tj. dobrą widoczność w podczas jazdy w warunkach nocnych po zmroku. Obecnie funkcjonujący sklep on-line znajdujący się pod adresem internetowym: http://niteroll.cupsell.pl/ oferuje jedynie sprzedaż odzieży i gadżetów z logotypem firmy Nite Roll dla klientów i fanów marki.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Rembertowska / ul. Promienista / ul. Newtona

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Park ks. Józefa Jasińskiego w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu
Kobiety i mężczyźni w tym dzieci mieszkające w Poznaniu o zainteresowaniach sportowych i aktywności na świeżym powietrzu w wieku od 13 do 65+ lat, posługujące się językiem polskim, co daje szacunkową liczbę 403 059 osób.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Z regularnej jazdy na rolkach uzyskać można wiele pozytywnych efektów: spalenie niepotrzebnych kalorii, wzmocnienie siły mięśni, poprawienie giętkości ciała, poprawienie działania układu krążeniowego i oddechowego, poprawienie koordynacji ruchowej, a samopoczucie i podejście do życia ulegną znacznej poprawie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF: Wrotkarstwo / opłata jednorazowa 1400
Biuro rachunkowe inFakt: Plan Premium / opłata roczna 4414
Składki ZUS / opłata roczna Składki społeczne + Składki zdrowotne 5584
Sklep internetowy Shoper: Pakiet Diamentowy / opłata roczna 1632
Darmowe koszulki (białe lub czarne) dla pierwszych 100 uczestników szkolenia firmy Nite Roll / opłata jednorazowa 4095
Darmowy rok zajęć szkolenia firmy Nite Roll dla 10 uczestników każdego miesiąca / opłata jednorazowa 9600
SUMA: 26725
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 11629
Dodatkowe załączniki
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Wydruk.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Jakub Nowaczyk

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna projektu. Projekt ma charakter komercyjny. Podstawa: Zasady PBO17 rozdz. 2 pkt.14a
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna projektu. Projekt ma charakter komercyjny. Podstawa: Zasady PBO17 rozdz. 2 pkt.14a
  Zespół Obradował w składzie: Dyr.Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - nie
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - nie
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - tak
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 26725 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 11629 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.