Aplikacja mobilna - przewodnik po Jeżycach i Łazarzu


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Aplikacja mobilna - przewodnik po Jeżycach i Łazarzu
Opis projektu

Naszym pomysłem jest stworzenie mobilnego przewodnika po Jeżycach i Łazarzu, w postaci aplikacji na telefon komórkowy, działającej w systemach Android i iOS. Dzięki niej odbiorca pozna je zarówno z perspektywy miejsc i wydarzeń historycznych, jak i współczesnych symboli nowego oblicza Jeżyc i Łazarza.

Miejsca ważne w obrębie Jeżyc i Łazarza pod względem społeczno - kulturalnym oraz historycznym zostaną oznaczone w przestrzeni publicznej kodami QR, które będą bezpośrednimi odnośnikami do umieszczonych w aplikacji materiałów, odkrywających dodatkowe lub niewidoczne na co dzień informacje. Będą to zarówno materiały poszerzające wiedzę na temat Jeżyc i Łazarza, jak i ciekawostkowe lub informacyjne (na przykład bieżące wydarzenia kulturalne). Kryterium będzie ich istotność w kontekście życia społecznego, dzięki czemu uruchomiony projekt stanie się multimedialnym przewodnikiem użytecznym zarówno dla stałych mieszkańców jak i przyjezdnych.

To nie będzie zwykła aplikacja, jakich wiele. Jej innowacyjność polega na systemie zarządzania treścią, dzięki któremu jej „administratorem” może być każdy, bez względu na stopień znajomości obsługi komputera. Zbudowana zostanie zupełnie inaczej, dzięki czemu dokonywanie zmian będzie proste, szybkie i przyjazne, co sprawi, że nasz przewodnik będzie „żył” w rytmie zmian, dokonujących się na Jeżycach i Łazarzu. Zaproszenie mieszkańców do współtworzenia treści nada projektowi społeczny i integracyjny charakter.

Możliwości, które otwierają się dzięki multimedialnym możliwościom aplikacji (dodawanie materiałów graficznych, video, dźwiękowych oraz materiałów dla osób niepełnosprawnych) sprawią, że Jeżyce i Łazarz, które już dzisiaj uznawane są za jedną z najdynamiczniej rozwijających się w Poznaniu obszarów staną się miejscami, w których, dzięki użyciu telefonu komórkowego (używanego dziś powszechnie) możliwy stanie się szybki dostęp do uporządkowanych systemowo informacji.

Projekt jest pierwszą tego typu realizacją w skali Europy.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Projekt realizowany na terenie w obrębie Jeżyc i Łazarza. Jego istotą jest wyznaczenie jak największej liczby lokalizacji, więc precyzyjne określenie wszystkich miejsc realizacji nie jest do końca możliwe. Podkreślić należy, że na zasięg projektu wpływ będą mieli sami mieszkańcy, którzy w otwartym głosowaniu (odbywającym się na przykład przy użyciu ankiety umieszczonej w aplikacji) zadecydują jakie lokalizacje powinny się znaleźć na „mapie lokalizacyjnej”. Będą mogli również je zgłosić uzasadniając ich wartość dla życia społeczno-kulturalnego dzielnicy.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Unikalność projektu polega m.in. na twórczym wyborze konkretnych lokalizacji, w których znajdą się „przystanki”. Konwencjonalny zestaw obiektów istotnych z powodów historycznych uzupełniony zostanie o lokalizacje będące dowodem bujnego w ostatnich latach rozwoju Jeżyc i Łazarza. We współczesnym przewodniku nie może zabraknąć więc nawet bardzo świeżych dowodów aktywności mieszkańców – przykładem choćby „zagłębie lodowe” przy ul. Kościelnej, które stało się impulsem do ożywienia części dzielnicy, czy nowych lokalizacji związanych z kulturą na ulicy Głogowskiej. Z drugiej strony chcemy też przywołać ducha nieistniejących już obiektów i instytucji, które zasługują na przypomnienie. Takim obiektem może być pierwszy poznański dworzec kolejowy (na terenie dzisiejszego starego zoo), a instytucją – pierwsza prywatna wytwórnia płytowa w powojennej Polsce – Poznańska Fabryka Płyt Gramofonowych „Mewa” Mieczysława Wejmana (przy ul. Kościelnej). Kluczowe dla wyboru konkretnych lokalizacji będzie ich znaczenie dla społeczności Jeżyc, Łazarza oraz Poznania – nie może więc zabraknąć takich obiektów jak Rynek Jeżycki i Łazarski, Teatr Nowy, Dom Tramwajarza, Stare ZOO czy Kino Rialto. Z pomocą mieszkańców chcemy jednak dostrzec miejsca mniej oczywiste, za którymi kryją się warte przypomnienia wydarzenia i historie, nawet fikcyjne. Przystanek umieścimy przy kamienicy Borejków z Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz, przy ulicy Staszica, gdzie swą życiową podróż zaczynał raper Peja, ale też w rejonie, w którym w 1848 roku doszło do słynnej „masakry jeżyckiej”. Naszą intencją jest też zaintrygowanie użytkowników naszej aplikacji historią. Dlatego w projekcie nie może zabraknąć odniesień do lokalizacji wiążących się na przykład z wydarzeniami Poznańskiego Czerwca, takich jak miejsce śmierci Romka Strzałkowskiego czy złowrogiej siedziby Urzędu Bezpieczeństwa. W roku 60. rocznicy wydarzenia, które znacząco wpłynęło na losy kraju w XX wieku, takie odniesienie jest naszym zdaniem nieodzowne.
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt adresowany jest do trzech podstawowych grup odbiorców: - mieszkańców Jeżyc i Łazarza oraz całego Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży (dla której smartfon zastąpił tradycyjne wydawnictwa, takie jak gazety i przewodniki), - turystów polskich i zagranicznych, dla których aplikacja stanie się multimedialnym przewodnikiem odkrywającym uroki Jeżyc i Łazarza, osób niepełnosprawnych – niewidomych i niesłyszących. Dla nich aplikacja będzie szansą na zdobycie informacji i wiedzy, do której dotychczas nie mieli dostępu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt odpowiada na potrzebę stworzenia innowacyjnego instrumentu pozwalającego na poszerzenie rzeczywistości w świecie wirtualnym i wiedzy o niej. Jego systemowość i łatwość dostępu daje szansę na zbudowanie pierwszego w Poznaniu spójnego systemu informacji, o kształcie którego zdecydują sami mieszkańcy nadając im priorytety.  Realizacja projektu jest konsekwencją towarzyszącego nam rozwoju technologicznego - pojawiające się innowacje są oczekiwane przez społeczeństwo i zastępują tradycyjne źródła informacji, a po czasie stają się standardami. Pozwalają także na zupełnie nowe podejście do wykluczonych do tej pory grup społecznych, które z powodów barier językowych, informacyjnych oraz społecznych nie mogły uczestniczyć w życiu społecznym. Proponowane rozwiązanie stanie się więc narzędziem, dzięki któremu osoby niewidome, niesłyszące, a także cudzoziemcy otrzymają dostęp do tak ważnej, niezbędnej do swobodnego poruszania się w przestrzeni i uczestnictwa w wydarzeniach bazy wiedzy. 
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Prace programistyczne 80000
Prace graficzne 15000
Przygotowanie treści 20000
Przygotowanie kodów QR na specjalnych tabliczkach 10000
SUMA: 125000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 4000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział opiniuje projekt pozytywnie, z zastrzeżeniem że aplikacja powinna zostać wyposażona w mechanizmy umożliwiające "kolekcjonowanie" lokalizacji opisanych w projekcie, co powinno skłonić użytkowników do częstego korzystania, także podczas gier miejskich. Przedstawiony kosztorys powinien uwzględniać tę dodatkową funkcjonalność, bez zwiększania kwoty na realizację aplikacji.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska Dyrektor Wydziału Kultury, Marcin Kostaszuk Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury, Katarzyna Bojarska, Anna Fil-Kowanek
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 125000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 4000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 129000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 4000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Jeżyce opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Decyzja podjęta uchwałą Rady Osiedla Jeżyce podczas sesji w dniu 5 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Istnieje duże ryzyko prawidłowej realizacji projektu
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Istnieje duże ryzyko prawidłowej realizacji projektu
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Rady Osiedla Św. Łazarz w dniu 11.10.2016 roku
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.