Modernizacja przystanków tramwajowych na ul. Warszawskiej (nowe wiaty, nowe barierki, instalacja kamer, malowanie, czyszczenie)


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Modernizacja przystanków tramwajowych na ul. Warszawskiej (nowe wiaty, nowe barierki, instalacja kamer, malowanie, czyszczenie)
Opis projektu

6 przystanków (Św. Michała, Termy, Krańcowa, Łomżyńska, Pusta, Miłostowo) całkowicie zmieni swoje oblicze poprzez ich unowocześnienie i dostosowanie do współczesnych realiów oraz poprzez znaczną poprawę estetyki całej infrastruktury tramwajowej na odcinku od przystanku Św. Michała aż do pętli na Miłostowie. Dodatkowo zostanie zwiększone bezpieczeństwo dzięki instalacji kamer monitoringu.

Zakres prac:

 • wymiana starych, popisanych i zdewastowanych wiat na 5 nowoczesnych i jasno oświetlonych (przystanki: Termy, Krańcowa, Łomżyńska)

 • malowanie 5 wiat (przystanki: Św. Michała, Pusta, Miłostowo)

 • instalacja 3 kamer monitoringu (przystanki: Termy, Krańcowa, Łomżyńska)

 • wymiana uszkodzonych/popisanych płyt pleksi w błotochronach na wszystkich przystankach

 • wyczyszczenie z graffiti i chwastów wszystkich przystanków (+ dodatkowo na przystanku Termy zamalowanie napisów wokół przejścia podziemnego)

 • montaż nowych ławek i koszy (przystanki: Św. Michała, Termy, Krańcowa, Łomżyńska, Pusta) oraz usunięcie starych, żółtych ławek bez oparcia

 • wymiana lub czyszczenie i malowanie 28 żółtych, rdzewiejących słupków (22 na przystanku Krańcowa oraz 6 znajdujących się około 390 m na wschód od przystanku Łomżyńska)

 • wymiana na nowe, starych, rdzewiejących, żółtych barierek wokół pętli Miłostowo

 • remont chodnika na wysepce pomiędzy północnym przystankiem Krańcowa a południową jezdnią ul. Warszawskiej (łącznie około 37 m2)

 • malowanie infrastruktury przystankowej z widocznymi ubytkami farby (w tym błotochronów odgradzających od ul. Warszawskiej)

Ponadto: wymiana ciągu wszystkich barierek (w większości zardzewiałych i poniszczonych) oddzielających torowisko tramwajowe od pieszo-jezdni wzdłuż ul. Warszawskiej oraz ustawionych między torami na przystankach na odcinku zaczynającym się około 330 m na wschód od przystanku Termy a kończącym się około 390 m na wschód od przystanku Łomżyńska (łącznie 1,21 km barierek do wymiany). Barierki powinny być zbliżone wyglądem do wymienionych już na odcinku Rondo Śródka - przystanek Termy.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Przystanki tramwajowe: Św. Michała, Termy, Krańcowa, Łomżyńska, Pusta, Miłostowo

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren linii tramwajowej od Ronda Śródka do pętli Miłostowo
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy korzystający na co dzień z przystanków, zdegustowani ich wyglądem i estetyką oraz turyści licznie przyjeżdżający nad Maltę i do Nowego Zoo.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Linia tramwajowa na Miłostowo jest jedną z najbardziej obleganych. Korzystają z niej mieszkańcy okolicznych osiedli i akademików, pracownicy sklepów, lokali usługowych i licznych zakładów pracy oraz w dużej mierze osoby udające się na Termy Maltańskie, do Nowego Zoo, nad Maltę a także na cmentarz Miłostowo. Przystanki w większości są w okropnym stanie wizualnym, zamiast zachęcać, zniechęcają do korzystania z komunikacji miejskiej. Są brudne i nieestetyczne. Wielkim wstydem jest zwłaszcza przystanek Termy przy drugim największym w Europie parku wodnym - ma zdewastowane wiaty i jest cały popisany. Zardzewiałe i łamiące się barierki długości ponad 1 km oddzielające tory od pieszo-jezdni wzdłuż ul. Warszawskiej szpecą wszystkich dookoła, z roku na rok wyglądając coraz gorzej. Wszystko to razem wzięte wymaga zdecydowanej i natychmiastowej poprawy. Natomiast jeśli chodzi o montaż kamer to wpłynie on na zwiększenie bezpieczeństwa i odstraszenie potencjalnych wandali.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup i montaż 5 nowoczesnych, eleganckich i jasno oświetlonych wiat przystankowych po około 30 000 zł za jedną 150000
Zakup i montaż 505 nowych barierek prętowych odpornych na korozję długości 2,4 m (łącznie 1,21 km) po około 400 zł za jedną 202000
Zakup i montaż 3 kamer monitoringu (po jednej na przystankach: Termy, Krańcowa, Łomżyńska) 70000
Pozostałe prace na przystankach (malowanie wiat i infrastruktury, czyszczenie, wymiana popisanych płyt pleksi, nowe ławki, kosze, remont wysepki przy przystanku Krańcowa, usuwanie wyrastających chwastów na peronach) 40000
SUMA: 462000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5000
Dodatkowe załączniki
Mapa poglądowa dotycząca wiat, barierek i kamer Mapa.png
Przykład nowej wiaty Wiata.jpg
Tragiczny stan obecny ponad kilometra barierek Barierki.JPG
Stara, zdewastowana wiata na przystanku Termy Termy.JPG
Stan obecny przystanku Krańcowa-rdzewiejące słupki i barierki, popisane wiaty i błotochrony, chwasty Krancowa.JPG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Łukasz Zuzewicz

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Nieruchomości znajdują się w administracji Zarządu Transportu Miejskiego.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 462000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 5000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 450000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 25000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Antoninek- Zieliniec- Kobylepole opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Przewodniczący: Krzysztof Bartosiak Pozostali radni: Grzegorz Banasiak, Roch Burandt, Hanna Grobelna, Piotr Quandt, Dionizy Radojewski, Bartosz Rozynek , Stanisław Schupke, Tadeusz Szczepaniak,
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Bareja, Danuta Brajewska, Andrzej Deutschmann, Aleksandra Friedrich, Kamil Ignaczak, Adam Kornacki, Grzegorz Maciejewski, Kamil Matyja, Ludwik Troiński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.