Wymiana nawierzchni boisk do piłki nożnej z podbudową i drenażem


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Wymiana nawierzchni boisk do piłki nożnej z podbudową i drenażem
Opis projektu

Obecna nawierzchnia została położona na istniejących od lat 70-tych ub. wieku boiskach asfaltowych. Intensywna eksploatacja sztucznej nawierzchni pierwszej generacji doprowadziła do stanu w którym użytkowanie stało się wręcz niebezpieczne. Każde opady deszczu powodują powstawanie kałuż, co jeszcze bardziej obniża bezpieczeństwo gry. Koniecznym będzie więc, przed ułożeniem nowej nawierzchni, wykonanie podbudowy oraz drenażu. Chcemy położyć nowoczesną nawierzchnię, spełniającą oczekiwania zarówno piłkarzy oraz uczestników innych imprez rekreacyjno - sportowych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Obiekt sportowy usytuowany między ulicami: Winogrady, Armii Poznań, Mieszka I, Słowiańskiej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obiekt zlokalizowany jest w centrum Poznania w doskonałym punkcie komunikacyjnym. Obok naszego terenu usytuowany jestprzystanek PST. Istnieje także możliwość dojazdu i co ważne zaparkowania, zarówno rowerem jak i samochodem.
Potencjalni odbiorcy projektu
- dzieci w wieku przedszkolnym - dzieci i młodzież szkolna - studenci - osoby dorosłe - osoby w wieku emerytalnym - osoby niepełnosprawne - kluby sportowe - amatorskie zespoły sportowe.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Podniesienie standardu obiektu sportowego, a przede wszystkim zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i jakości realizowanych zajęć sportowych i rekreacyjnych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
demontaż starej nawierzchni, utylizacja i nadbudowa 100000
wykonanie drenażu 80000
zakup nowej nawierzchni 250000
montaż nawierzchni 70000
SUMA: 500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 29000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja nie znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja projektu negatywna. Wskazana lokalizacja nie znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 Rozdz.1 pkt.12
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja projektu negatywna. Wskazana lokalizacja nie znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 Rozdz.1 pkt.12
  Zespół Obradował w składzie: Dyr. Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla NWP
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna dla projektu. Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 Rozdz.1 pkt. 12.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna dla projektu. Wskazana lokalizacja nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 Rozdz.1 pkt. 12.
  Zespół Obradował w składzie: Jan Muczek, Bartosz Werner, Marcin Zaremba
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Negatywna opinia ze względów formalnych - grunty, na których ma być zrealizowany projekt, nie są w zasobie nieruchomości Miasta Poznania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Negatywna opinia ze względów formalnych - grunty, na których ma być zrealizowany projekt, nie są w zasobie nieruchomości Miasta Poznania
  Zespół Obradował w składzie: Jacek Błaszczyk, Maria Groszewska, Beata Kurzyca, Zbigniew Michalak,Wojciech Michalski, Andrzej Stróżyk, Marek Suski, Dagmara Szymkowiak, Bolesław Topolski, Joanna Wawrzyniak-Florek Uchwała nr XI/34/II/2016 Rady Osiedla Nowe Winogrady Wschód z dnia 26 września 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: To jest teren TKKF. Grunt nie należy do miasta. TKKF wszystko wynajmuje, a więc korzystanie z takiego obiektu jest odpłatne, a koszty utrzymania w skali roku 29.000 zł to jakieś nieporozumienie. Projekt w trakcie opiniowania!!!!!
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie To jest teren TKKF. Grunt nie należy do miasta. TKKF wszystko wynajmuje, a więc korzystanie z takiego obiektu jest odpłatne, a koszty utrzymania w skali roku 29.000 zł to jakieś nieporozumienie. Projekt w trakcie opiniowania!!!!!
  Zespół Obradował w składzie: Zygmunt Woźny, Janusz Bielak, Aleksandra Soniewicka
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.