Rewitalizacja terenów po Cegielni - budowa toru pumptack przy ul. Mieleszyńskiej


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Rewitalizacja terenów po Cegielni - budowa toru pumptack przy ul. Mieleszyńskiej
Opis projektu

Celem projektu jest zrewitalizowanie terenu po byłej Cegielni przy ul. Mieleszyńskiej i wybudowanie Toru Pumtrack ,wybudowanie wjazdu do Toru , wydzielenie miejsca postojowego dla samochodów, . Teren ten jest zaniedbany a łączy się bezpośrednio nowowybudowaną ścieżką pieszo-rowerową. Uporządkowanie terenu wpłynie pozytywnie na lokalne środowisko. Wybudowanie Toru do jazdy rowerem stworzy kolejne atrakcyjne miejsce do rekreacji i wypoczynku oraz aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych, którego bark w tym rejonie.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul Mieleszyńska - ścieżka pieszo-rowerowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Nieruchomość położona jest przy ul. Mieleszyńskiej, ark/obr. 37/07 działka 19/1 oraz 20
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy osiedli : Fabianowo-Kotowo, Świerczewo, Górczyna , Junikowa, Lubonia , Plewisk a także osoby odwiedzające tereny Park Szacht,.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Rewitalizacja terenu pozwoli stworzyć nowe miejsce do aktywnego wypoczynku mieszkańców, pięknie wkomponuje się w już istniejącą ścieżkę pieszo-rowerowa. Pozwoli dzieciom i młodzieży na rozwijanie jazdy na rowerze i aktywne uprawiane sportu kolarskiego. Brak jest w tym rejonie miejsc gdzie młodzież i dorośli wspólnie mogą spędzać wolny czas na powietrzu i do tego aktywnie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Uporządkowanie terenu, ogrodzenie istniejącego budynku 150000
2. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu 50000
3. wybudowanie wjazdu i miejsca postojowego dla 5 samochodów z kostki pozbrukowej 90000
4. Wybudowanie TORU PAMTRACK 70000
5. Nasadzenie dodatkowej roślinności, założenie trawnika wokół toru 70000
6. Ustawienie ławek-np. 6 szt. koszy- np. 6 szt., stojaków rowerowych np. 2 szt., oświetlenie 4 lampy 65000
SUMA: 495000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 8000
Dodatkowe załączniki
mapka terenu 20160910_130811.jpg
wersja I toru 197 tor pumtrak 2.jpg
wersja II toru 14241218927431 tor pumtrack.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Mariusz Czyżewski

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami informuje, że dla obszaru wywołany został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Mieleszyńskiej” (uchwała nr LIV/727/V/2009 z dnia 12.05.2009 r.). Zgodnie ze „Studium...” przedmiotowe działki stanowią teren oznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę usługową niską. Teren przygotowywany jest do zbycia po uchwaleniu miejscowego planu, który jednoznacznie określi przeznaczenie terenu, w związku z czym Wydział projekt opiniuje negatywnie.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna projektu. Wydział Gospodarki Nieruchomościami informuje, że dla obszaru wywołany został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Mieleszyńskiej” (uchwała nr LIV/727/V/2009 z dnia 12.05.2009 r.). Zgodnie ze „Studium...” przedmiotowe działki stanowią teren oznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę usługową niską. Teren przygotowywany jest do zbycia po uchwaleniu miejscowego planu, który jednoznacznie określi przeznaczenie terenu, w związku z czym Wydział projekt opiniuje negatywnie.
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna projektu. Wydział Gospodarki Nieruchomościami informuje, że dla obszaru wywołany został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Mieleszyńskiej” (uchwała nr LIV/727/V/2009 z dnia 12.05.2009 r.). Zgodnie ze „Studium...” przedmiotowe działki stanowią teren oznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę usługową niską. Teren przygotowywany jest do zbycia po uchwaleniu miejscowego planu, który jednoznacznie określi przeznaczenie terenu, w związku z czym Wydział projekt opiniuje negatywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Dyr. Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Górczyn na sesji w dniu 19.10.2016
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.