Huśtawka Krystyny Feldman


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Huśtawka Krystyny Feldman
Opis projektu

Projekt „Huśtawka Krystyny Feldman” polega na stworzeniu projektu instalacji rzeźbiarskiej, która znajdowała się będzie przy wejściu do Trzeciej Sceny Teatru Nowego w Poznaniu od strony Zaułka Krystyny Feldman.

Instalacją rzeźbiarską jest huśtawka, na której siedziała będzie postać Krystyny Feldman. Instalacja przygotowana będzie jako rzeźba kinetyczna, co zasadniczo odróżni ją zarówno od tradycyjnych rzeźb statycznych jak i zyskujących ostatni coraz większą popularność „ławeczek”.

Po dziesięcioleciach, w których Poznań kojarzony był z dobrą organizacją, porządkiem ale także brakiem polotu i odrobiny szaleństwa, zbudowanie pomnika tak znamienitej artystki, która nie będzie stała na cokole tylko siedziała na huśtawce, będzie symbolicznie ukazywało nową, nowoczesną, radosną twarz Poznania.

Po wykonaniu projektu instalacji rzeźbiarskiej z pewnością znajdą się sponsorzy, którzy zechcą ufundować realizację pomysłu, tak jak miało to miejsce przy powstaniu praktycznie wszystkich pomników w naszym mieście. We współpracy z Fundacją Kochania Poznania zobowiązujemy się do koordynacji i wykonania projektu instalacji, zebraniu wszelkich potrzebnych ekspertyz, zgód, opinii, a docelowo do rozpisania konkursu na pomnik, pozyskanie środków na pokrycie kosztów budowy i instalacji pomnika.

Projekt “Huśtawka Krystyny Feldman” doskonale wpisuje się w Strategię Rozwoju Miasta Poznania do 2030 roku wypełniając: "Cel strategiczny 2. Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, 
turystyki i sportu" ze szczególnym uwzględnieniem celów a) "Uzyskanie przez Poznań rangi międzynarodowego centrum kultury i turystyki", b) "Wzbogacenie oferty rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców i przyjezdnych". Dodatkowo projekt wypełnia "Cel strategiczny 3. Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta", a w jego ramach cele: a) "Zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miejsca do zamieszkania", b) "Wyeksponowanie i wzrost atrakcyjności wartościowych układów i elementów przestrzeni Poznania".

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Lokalizacja hustawki Krystyny Feldman jest nieprzypadkowa. Znajdować się ona ma przy Trzeciej Scenie Teatru Nowego, do której prowadzi Zaułek Krystyny Feldman. W teatrze tym przez kilkadziesiąt lat występowała aktorka. Sama huśtawka zaś nawiązywała będzie do jednej z ról pani Krystyny, która w wieku ponad 70 lat przelatywała nad teatralną sceną, na linie jak na huśtawce, w przedstawieniu „Czerwone nosy”.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Miejsce, w którym zlokalizowana zostanie rzeźba służy od lat jako palarnia i w antraktach tłoczą się tam palacze, a nad nimi kłębi się tytoniowy dym. Dzięki temu rzeźba stanie się głównym elementem miejsca, które nazwałabym „Palarnią im. Krystyny Feldman”, a osoby palące nie będą odtąd paliły na zapleczu, ale będą szły „na dymka z Panią Krystyną”. Warto w tym miejscu podkreślić, że Trzecia Scena Teatru Nowego to miejsce, w którym prezentowane są sztuki przeznaczone praktycznie wyłącznie dla widzów dorosłych, najczęściej jednoaktówki i monodramy, nie będzie więc to w żadnym stopniu kolidowało z przepisami dotyczącymi zakazu promowania wyrobów tytoniowych.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu będą widzowie przychodzący na przedstawienia do Teatru Nowego. Rzeźba stanie się przedmiotem dumy mieszkańców naszego miasta, a jej lokalizacja w nieoczywistym miejscu, będzie pretekstem do wycieczek po Jeżycach. Zobaczenie rzeźby popularnej aktorki stanie się ważnym punktem zwiedzania miasta przez poznaniaków oraz ludzi z innych stron Polski. Wreszcie jako rzeźba niepowtarzalna, znajdzie się ona w większości zagranicznych przewodników i stanie się jednym z pretekstów do wizyty w Poznaniu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt "Huśtawka Krystyny Feldman" powinien być zrealizowany z kilku powodów. Po pierwsze wybitna aktorka i, jak się niedawno okazało, doskonała pisarka związana z Poznaniem zasługuje na upamiętnienie wyjątkowym pomnikiem. Po drugie na poznańskich placach i skwerach honorowani są mężczyźni, a kobiety na cokołach można zliczyć na palcach jednej ręki. Po trzecie huśtawka Krystyny Feldman budziła będzie wyłącznie pozytywne emocje i pokaże, że budowanie pomnika w Poznaniu, nie oznacza drogi przez mękę i konfliktów. Nie natrafiliśmy na żaden projekt, który by honorował bohatera/bohaterkę poprzez posadzenie jej na huśtawce, co sprawi, że poznańska instalacja zyska światowy rozgłos i stanie się kolejnym symbolem Poznania, tak jak stała się nim Higea, Bamberka czy Stary Marych, choć każda z tych rzeźb budziła kontrowersje gdy powstawała.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekty budowlane, badania, ekspertyzy, dokumentacja techniczna, 25000
rozpisanie konkursu na projekt, wizualizacja, promocja pomysłu 15000
nadzorowanie projektu 9000
SUMA: 49000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
wizualizacja2 na hustawce3.jpg
wizualizacja3 na hustawce2.jpg
wizualizacja4 Rys 6 - Hu_tawka Krystyny Feldman.jpg
wizualizacja1 na hustawce4.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Katarzyna Cieliczko

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Teatr Nowy nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Ostateczną decyzję negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie Dyr.Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Szymon Błażek, Maciej Wojtkowiak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna projektu. Teatr Nowy nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.1 pkt. 12
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Niniejszym odwołuję się od decyzji w sprawie mojego projektu. W złożonym przeze mnie projekcie nie było mowy o tym, że ze instalacje rzeźbiarska znajdować ma się na terenie Teatru Nowego. Jako lokalizację wskazaliśmy przestrzeń przy wejściu do Trzeciej Sceny Teatru Nowego w Poznaniu od strony Zaułka Krystyny Feldman. Nasza lokalizacja była tożsama z rozważaną przed kilkoma laty lokalizacją ławeczki, która stanąć miała na chodniku. Chodnik znajduje się na gruncie miejskim w związku z czym spełnia wymogi formalne konkursu. Bardzo proszę o wprowadzenie mojego projektu do listy projektów. Łączę pozdrowienia, Katarzyna Cieliczko.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna projektu. Teatr Nowy nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.1 pkt. 12
  Zespół Obradował w składzie: Dyr. Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Projekt nie spełnia wymogów formalnych: Teatr Nowy nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.1 pkt. 12
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt nie spełnia wymogów formalnych: Teatr Nowy nie znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania ani Skarbu Państwa. Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.1 pkt. 12
  Zespół Obradował w składzie: Decyzja podjęta uchwałą Rady Osiedla Jeżyce podczas sesji w dniu 5 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.