Jarochowskiego - odnowa chodników i zieleni


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Jarochowskiego - odnowa chodników i zieleni
Opis projektu

W ramach projektu wzdłuż ul. Jarochowskiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Limanowskiego do skrzyżowania z ul. Chociszewskiego konieczne jest wykonanie kompleksowego remontu chodnika po stronie północnej (wzdłuż Parku Kasprowicza), który na całej długości ulicy jest zniszczony, a miejscami jest w stanie katastrofalnym z powodu rozjechania go przez nieprawidłowo parkujące samochody. Liczne ubytki chodnika, to poważne zagrożenie dla przechodniów, codziennie z chodników na tej ulicy korzystają setki ludzi, wielokrotnie zdarzyły się przypadki przewrócenia na tym „chodniku”. Ponadto zostaną nasadzone nowe drzewa i krzewy, dzięki czemu ta ruchliwa ulica zyska należną jej oprawę wizualną. Dodatkową zaletą realizacji tego zadania będzie uporządkowanie parkowania na ulicy. Dla tej ulicy, na całym wnioskowanym przebiegu, sporządzony został przez Zarząd Dróg Miejskich projekt rewaloryzacji ulicy, który nie doczekał się realizacji z powodu braku środków finansowych. Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Osiedla Św. Łazarz 25 maja 2013 r.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Jarochowskiego od skrzyżowania z ul. Limanowskiego do skrzyżowania z ul. Chociszewskiego po stronie zachodniej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Dla terenu objętego projektem toczy się obecnie postępowanie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie ma to jednak wpływu na możliwość realizacji projektu bowiem dotyczy on remontu istniejącego chodnika.
Potencjalni odbiorcy projektu
Z realizacji projektu skorzystają wszyscy okoliczni mieszkańcy, ale również mieszkańcy bardziej oddalonych części Łazarza oraz innych dzielnic Poznania. Nasadzenie drzew i zieleni na tej ulicy oraz wykonanie remontu chodnika spotka się z pewnością z pozytywnym odbiorem mieszkańców, którzy zyskają nie tylko estetyczną ulicę ale również prosty chodnik po którym będą mogli się wygodnie poruszać (należy w szczególności pamiętać o osobach starszych, rodzicach spacerujących do parku z dziećmi, wożących swoje dzieci w wózkach, pacjentach szpitala, uczniach.....).
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Celem projektu jest wykonanie kompleksowego remontu chodnika oraz nasadzenie na ul. Jarochowskiego drzew i krzewów. Zarówno nawierzchnia jezdni ul. Jarochowskiego jak również chodnik to zlepek różnych dziur łatany asfaltem, cementem, uszkodzone, popękane płytki chodnikowe, pozapadany chodnik przy studzienkach, nawierzchnia uszkodzona przez korzenie drzew. Dzięki realizacji tego zadania, nasadzeniom zieleni, uporządkowaniem parkowania ulica ta zyska zupełnie nowy wygląd. Przy powyższej ulicy znajduje się Zespół Szkół, Szpital Ginekologiczno-Położniczy, Hala Widowiskowo-Sportowa „Arena” oraz Park Kasprowicza, wszystko to sprawia iż jest to ulica o dużym natężeniu ruchu pieszego i samochodowego. Z uwagi na jej długość wszelkie inwestycje powstrzymujące proces degradacji infrastruktury ulicy wiążą się z dużymi kosztami i z tego względu nie były realizowane.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
- wykonanie remontu chodnika na ulicy wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych - 435000 zł - nasadzenia zieleni - 50000 zł - aktualizacja projektu - 7000 zł 492000
SUMA: 492000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 8000
Dodatkowe załączniki
Projekt rewaloryzacji ulicy Jarochowskiego skan326.jpg
Projekt rewaloryzacji ulicy skan327.jpg
Zdjęcia ul.Jarochowskiego OBRAZKI.docx
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Martyna Mendyk

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Nieruchomości znajdują się w administracji Zarządu Dróg Miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 492000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 8000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 50000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Jeżyce opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Decyzja podjęta uchwałą Rady Osiedla Jeżyce podczas sesji w dniu 5 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Pozytywna rekomendacja
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Rady Osiedla Św. Łazarz w dniu 11.10.2016 roku
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.