Rozbudowa Kina Muza przy ul. św. Marcin 30


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Rozbudowa Kina Muza przy ul. św. Marcin 30
Opis projektu

Kino Muza to jednosalowe kino studyjne, które powstało w 1908 roku i jest jednym z najstarszych kin na świecie, a drugim pod tym względem w Polsce. Sercem Muzy jest sala kinowa licząca 160 miejsc, ale przyjazną atmosferę i popularność miejsca budują także działania prowadzone we foyer oraz na podwórzu. W holu Muzy działa nastrojowa kawiarnia Cafe Muza, która raczy widzów pysznymi ciastami i kawą w przystępnej cenie. Kino Muza to dom dobrych filmów, ale też miejsce spotkań, festiwali i warsztatów oraz punkt zapalny dla takich projektów, jak Nic Się tu Nie Dzieje, które odbyło się w sierpniu 2016. Projekt rozbudowy kina zakłada powstanie dwóch 50-osobowych sal audiowizualnych z pomieszczeń znajdujących się na I piętrze bezpośrednio nad istniejącą salą kinową oraz wyposażenie ich w odpowiedni sprzęt audiowizualny. Z holu na I pietrze wychodzić się będzie na taras zagospodarowany krzesłami, stolikami i zielenią, który w okresie letnim funkcjonować może jako kino plenerowe. Parter z piętrem, oprócz wymagającej przebudowy klatki schodowej, połączy winda, która umożliwi korzystanie z budynku osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Projekt zakładać musi odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe, które w tym przypadku stanowi znaczny koszt inwestycji z uwagi na wiek budynku oraz zamieszkiwanie go przez innych lokatorów. Inwestycja w rozbudowę Kina Muza stanowi kontynuację pomysłu stworzenia w tym miejscu Kamienicy Kultury. Gotowy jest już projekt budowlany inwestycji. Kino Muza jest cenione przez środowisko kin arthousowych w kraju i Europie. Obecnie oferuje bogatą ofertę repertuarową i wykorzystuje swoją salę do maksimum, a jedyną drogą rozwoju dla tego miejsca jest rozbudowa o nowe sale.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ulica Święty Marcin 30 w Poznaniu

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

oficyna - włąściciel ZKZL
Potencjalni odbiorcy projektu
W minionym roku kino odwiedziło prawie 80 000 Poznaniaków, a wiele osób odwiedzających nasze miasto chętnie do niego wraca.Trafiają do tego miejsca dzieci niemal od urodzenia (cykl Z dzieckiem w kinie), przez wiek przedszkolny i szkolny dzięki projektom edukacyjnym oraz skierowanym do rodzin, przez studentów i ludzi młodych na spotkania DKF Kamera oraz Przyzwoicie Tanie Czwartki, po ludzi dojrzałych i seniorów. Liczymy, że rozbudowa kina zwiększy liczbę odbiorców do 110 000 rocznie oraz przyciągnie lokalnych mieszkańców dzielnicy do codziennego korzystania z tej przestrzeni. Po rozbudowie Kino Muza będzie jedną z wizytówek miasta Poznania, nie tylko ze względu na jej program, ale także na atrakcyjną i odpowiadającą wymaganiom współczesnego człowieka przestrzeń. Łącząca piętra winda umożliwi korzystanie z kina osobom z niepełnosprawnościami oraz seniorom. Powiększona przestrzeń rekreacyjna, w tym taras na I piętrze, umożliwi przyjemne spędzanie wolnego czasu w oczekiwaniu na seanse przy kawie, lekturze i rozmowie o każdej porze dnia i roku. Dwie nowo powstałe sale audiowizualne umożliwią jeszcze większe zróżnicowanie repertuaru w odpowiedzi na potrzeby Poznaniaków, ale pozwolą poszerzyć program o działania warsztatowe i spotkania dyskusyjne. Otworzy to przestrzeń kina szerzej na środowisko filmowe i kulturalne miasta, oddolne inicjatywy i lokalne projekty.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Program Kina Muza cały czas się rozwija, a kolejne sukcesy i inicjatywy służą całemu miastu przyciągając kolejne ciekawe projekty. Wynajęcie od ZKZL I piętra znajdującego się bezpośrednio nad istniejącą salą kinową oraz przekształcenie tej przestrzeni na dwie 50-osobowe sale audiowizualne to jedyna możliwość na rozwój tej doskonale działającej samorządowej instytucji kultury. Rozbudowa kina spowoduje zwiększenie: - frekwencji i wpływów poprzez zróżnicowanie repertuaru, - możliwości wynajmu powierzchni poprzez poszerzenie oferty, - możliwość wykorzystania drugiej Sali do celów kulturalnych nie kinowych (dyskusje, warsztaty, spotkania). Za rozwojem działalności kina przemawia fakt, wpisywania się w Miejski Program Rewitalizacji ulicy św. Marcin. Kino stanowi rozpoznawalne i znaczące ogniwo w procesie rewitalizacji ulicy Św. Marcin jako aktywna instytucja kultury, do tego wniosku doszły także grupy warsztatowe w ramach spotkania „Warsztaty dot. zagospodarowania przestrzeni publicznej” realizowanego w czerwcu przez Oddział Rewitalizacji UMP i CK Zamek.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Utworzenie dwóch nowych sal Kina Muza w lokalach na pierwszym piętrze oficyny kamienicy św. Marcin 30 wielkości 303,40 m2 na łącznie 100 miejsc siedzących, w tym: malowanie i dostosowanie pomieszczeń pod działalność kinową, zabezpieczenie akustyczne, malowanie i przystosowanie klatki schodowej, zabezpieczenie przeciwpożarowe (hydranty, oświetlenie ewakuacyjne, oddymianie) ; zakup i montaż windy; budowa i wyposażenie tarasu. Zakup wyposażenia sal: zakup ekranu, rolety zaciemniające, projektora multimedialnego, zakup mobilnych siedzisk, systemu nagłośnienia, oświetlenia. 1500000
SUMA: 1500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 120000
Dodatkowe załączniki
Wizualizacja elewacji przedniej kino muza_elewacja przednia.png
Wizualizacja tarasu z kinem letnim widok z tarasu na kino letnie.JPG
Wizualizacja I piętra zewnętrzna widok z pierwszego pi_tra.JPG
Wizualizacja sal na I piętrze wydruk a3 widok sal.tif
Rzut I piętra 1.6 rzut aran_acja.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Małgorzata Kuzdra

Adres email

m.kuzdra@kinomuza.pl

Telefon

506023545

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja obejmuje działkę, która znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Zarządcą jest Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Ostateczną decyzję negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie Dyr.Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Szymon Błażek, Maciej Wojtkowiak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja projektu negatywna, projekt ma charakter komercyjny. Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.2 pkt. 14a
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Szanowni Państwo, projekt otrzymał pozytywne noty na wszystkich etapach oceny, został uznany za funkcjonalny, zgodny z istniejącą infrastrukturą, pozytywnie wpływający na otoczenie i zaspokajający potrzeby lokalne. Negatywna ocena Gabinetu Prezydenta - projekt uznany za komercyjny stoi w pewien sposób w sprzeczności z powyższymi pozytywnymi opiniami. Domyślam się ze komercyjność projektu wiąże się w interpretacji GP z faktem sprzedaży biletów Zachęcam jednak, by ponownie zweryfikować działalność Muzy jako instytucji publicznej nie działającej dla osiągnięcia zysku i rozważyć zasadność projektu. Jednocześnie zachęcam, aby projekt ponownie rozważyć i podjąć rozmowy z Estradą Poznańską, która administruje Kinem Muza. Z pewnością można wypracować rozwiązania, dzięki którym sposób funkcjonowania nowych sal będzie opierał się o jak największej dostępności programu realizowanego w tych salach. Jako kierowniczka Kina Muza, mogę zadeklarować, że jesteśmy gotowi opracować repertuar, który raz w tygodniu czy raz w miesiącu będzie prezentowany w nowych salach za symboliczne 1 zł lub bezpłatnie. Wg słownika PWN: komercyjny - działalność nastawiona jedynie na osiągnięcie zysku. Określenie działalności kina jako komercyjnej jest zatem mylne. Misją Kina Muza jest upowszechnianie kultury filmowej i do tego właśnie celu chciałabym, żeby kino zostało rozbudowane. Żadna prywatna osoba ani firma nie będzie pobierała korzyści finansowych z tytułu tej działalności. Gdyby uruchomienie nowych sal kinowych miało przynieść dodatkowe wpływu do budżetu kina - będą one przecież spożytkowane na dalszy rozwój i wzbogacani programu tej placówki, już niezwykle cennej i ważnej dla wielu poznaniaków. Liczę na ponowne Państwa wejrzenie w temat Rozbudowy Kina Muza. Rozbudowa jest nam potrzebna po to, abyśmy mogli jeszcze więcej dawać temu miastu i jego mieszkańcom. Misja, pasja i chęć do pracy nam przyświecają - a nie podejście komercyjne. Z poważaniem, Małgorzata Kuzdra
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja projektu negatywna, projekt ma charakter komercyjny. Podstawa: Zasady PBO17 rozdz.2 pkt. 14a
  Zespół Obradował w składzie: Dyr. Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Na podstawie opinii zebranych od pozostałych radnych projekt uzyskał rekomendację.
  Zespół Obradował w składzie: Projekt opiniował Zarząd Osiedla w składzie: Zbigniew Burkietowicz, Mirosława Halilović, Marcin Liminowicz, Kornelia Piotrowska, Maria Sokolnicka - Guzek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.