EDIE – parkingi dla rowerzystów i motocyklistów umożliwiające przechowywanie rzeczy i akcesoriów. Polski wynalazek


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
EDIE – parkingi dla rowerzystów i motocyklistów umożliwiające przechowywanie rzeczy i akcesoriów. Polski wynalazek
Opis projektu

Stworzenie parkingów dla rowerzystów i motocyklistów na bazie urządzeń parkingowych EDIE, które pozwalają na przechowywanie rzeczy należących do kierującego jednośladem oraz zabezpieczenie go łącznie z pojazdem- jedną jedynie kłódką. Rozwiązanie to zostało stworzone przez Poznaniaka i otrzymało główną nagrodę w konkursie wynalazczości w 2015r. Strona wynalazku: www.edie.pl EDIE box przystosowana jest do przechowywania wszystkich akcesoriów, w które jest wyposażony pojazd, a także osobistych rzeczy należących do kierowcy. Może być używana przez motocyklistów, którym umożliwia przechowywanie kasków, kurtek, rękawic, plecaków itp. zabezpieczając jednocześnie motocykl, jak również przez rowerzystów którzy mogą włożyć do niej torby, siatki z zakupami, kaski, akcesoria rowerowe - jednocześnie zabezpieczając rower. W Poznaniu jest wiele miejsc w które jedziemy swoim jednośladem, ale gdy stoi on na parkingu wszystkie te akcesoria zaczynają nam przeszkadzać, mimo to nosimy je ze sobą, bo nie mamy innego wyjścia- dlatego proponuję stworzyć parkingi które umożliwiają przechowanie Waszych rzeczy zabezpieczonych łącznie z pojazdem Twoim własnym zabezpieczeniem, do którego tylko Ty masz kluczyk! Wpływa to na Twoją wygodę i bezpieczeństwo Twoich rzeczy gdy będziesz chciał iść do zoo, urzędu lub pospacerować po mieście. Konstrukcja jest bardzo solidna oraz łatwa w utrzymaniu czystości dlatego posłuży Miastu i jego mieszkańcom przez długie lata, a po nałożeniu nowej farby przez kolejne. W miejscach odległych (jeziora) proponował bym wersje EDIE smart, która dzięki swojej zupełnie ażurowej konstrukcji nie generuje potrzeby sprzątania jej wnętrza. Urządzenia powinny zostać rozstawione w miejscach objętych monitoringiem

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Malta – 5 szt. box; AWF – 3 szt. box; Stare zoo (wejście) – 3 szt. box; Nowe zoo (wejście)– 5 szt. box; Plac Kolegiacki (dla zwiedzających rynek oraz petentów Urzędu Miasta) – 5 szt. box; Śródka – (w pobliżu bramy Poznania) – 3 szt. box; Hala Arena- (okoliczne parkingi) – 3 szt box; Kampus UAM (parkingi) – 10-15 szt. box; Kiekrz - okolice plaży/jeziora – 3 szt. box lub smart; Strzeszynek - okolice plaży/jeziora – 3 szt. box lub smart; Rusałka - okolice plaży/jeziora – 3-6 szt. box lub smart

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Na terenach nieruchomości należących do Miasta Poznania oraz Skarbu Państwa.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy- rowerzyści i motocykliści borykający się z problemem przechowywania swoich rzeczy i akcesoriów
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Miasto przekształca się w kierunku miasta przyjaznego rowerzystom, rozbudowywana jest sieć dróg rowerowych, a z roku na rok rośnie liczba rowerzystów i motocyklistów którzy korzystają ze swoich jednośladów w najróżniejszym celu- jeżdżą nimi do pracy, na zakupy, na wycieczki- wożąc obowiązkowe wyposażenie pojazdu oraz swoje osobiste rzeczy z którym nie mają co zrobić gdy już zaparkują pojazd. Tworząc Poznań należy uzupełnić infrastrukturę o elementy które będą wychodzić naprzeciw rodzącym się potrzebom mieszkańców. Urządzenia parkingowe EDIE wpływają na wygodę, poczucie swobody i komfortu dwóch bardzo widocznych na ulicach naszego miasta grup ludzi- czyli rowerzystów i motocyklistów. EDIE jest konstrukcją bardzo trwałą, zrobioną z grubych materiałów, odporną na wandalizm. Dzięki ażurowej konstrukcji jest łatwa w utrzymaniu czystości, a renowacja urządzeń ogranicza się w zasadzie tylko do nałożenia nowej powłoki farby proszkowej- dzięki temu urządzenia EDIE będą służyć miastu i jej mieszkańcom przez długie lata.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup urządzeń EDIE 54 szt. 97200
Transport i montaż 18200
Wpis w mapki fundamentów urządzeń (niektóre lokalizacje wymagają wykorzystania fundamentu) 1500
SUMA: 116900
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 26000
Dodatkowe załączniki
EDIE box - prospekt urządzeń parkingowych pl_EDIE_box.pdf
EDIE smart - prospekt urządzeń parkingowych pl_EDIE_smart.pdf
Opinia Wydziału Urbanistyki - Poznań EDIE- opinia Wydzia_u Urbanistyki i Architektury.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Robert Wałęsiak

Adres email

walesiak.robert@o2.pl

Telefon

530486886

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Tak po warunkiem, że projekt będzie realizowany na działkach stanowiących własność Miasta Poznania lub Skarbu Państwa. Brak wskazanych dokładnych nieruchomości uniemożliwia sprawdzenie przez WGN prowadzonych w Wydziale postępowań.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Decyzję ostateczną negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Projekt ma charakter komercyjny.
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: ODWOŁANIE dotyczące odrzucenia wniosku pt. EDIE – parkingi dla rowerzystów i motocyklistów umożliwiające przechowywanie rzeczy i akcesoriów. Polski wynalazek Zgłaszam ten projekt przede wszystkim jako Poznański wynalazca i rodowity Poznaniak, któremu zależy na tym by miasto było innowacyjne i przyjazne użytkownikom rowerów i motocykli w obliczu nastających- głównie pro rowerowych zmian. Projekt wpisuje się w tą pro rowerową politykę miasta zaspakajając tworzące się potrzeby grup do których jest kierowany. • Polityka miasta oraz trendy uzasadniają stworzenie miejsc tego typu. Powstawanie dróg rowerowych, rower miejski, promowanie rowerów przez władze oraz przede wszystkim wybór roweru przez mieszkańca jest uzasadnieniem dla powstawania infrastruktury towarzyszącej- urządzeń które zaspakajają tworzące się potrzeby coraz to większej grupy ludzi korzystających z rowerów bądź też motocykli. [Ad - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO; OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI] • W chwili obecnej miasto Poznań może pochwalić się już bardzo dużą ilością dróg rowerowych oraz przyjaznym podejściem do cyklistów. Ludzie zachęcani przez władze przesiadają się na jednoślady (głównie na rowery) i wykorzystują je każdego dnia w różnych celach- jeżdżąc nimi do pracy, na zakupy, wycieczki, przewożą również różne rzeczy, które chcą gdzieś pozostawić (kiedyś były to kufry ich samochodów). [Ad - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO] • Istota tego problemu jest znana tylko grupom docelowym projektu - osobom korzystających z rowerów i motocykli. Grupy te są bardzo liczne. Z pośród osób należących do tych grup przeprowadzałem wywiad - pomysł był dobrze przyjęty, a idea która mu przyświeca bardzo istotna [Ad - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI; OSIEDLE SOŁACZ; OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI] • Nie przemawiają do mnie opinie że na instalacje takie nie ma miejsca. Uważam że takich miejsc jest bardzo dużo, także w okolicach jezior, gdzie urządzenia te nawet na terenie zielonym, na fundamencie w niedużej odległości od linii brzegowej- pozwolą by osoby przyjeżdżające rowerami lub motocyklami nie musiały pilnować wszystkich swoich rzeczy, a jedynie kluczyka od zabezpieczenia. Pozwoli to im swobodnie wypoczywać, kąpać się i bawić. [Ad - OSIEDLE KIEKRZ] • Rozwiązanie służyć ma zarówno rowerzystom jak i motocyklistom. Kwestia ceny uzasadniona jest tym że jest to urządzenie objęte ochroną patentową (co przekłada się z kolei na ochronę mniejszych przedsiębiorców i ich własności intelektualnej) i przede wszystkim, co powinno być najistotniejsze będzie produkowane w Polsce. Można dostosować urządzenia do ekspozycji biletu parkingowego, by zwiększyć stopę zwrotu rozstawiając takie urządzenia w strefie parkowania. Kwestia rozstawienia urządzeń na terenach objętych ochroną konserwatorską nie ma uzasadnienia bo można by poddać w wątpliwość montaż blokad antywjazdowych, punktów informacji czy też zwykłych biletomatów, które przecież nie występowały w okresach budowy danych dzielnic, mimo wszystko i na szczęście w okresach późniejszych zostały zainstalowane by służyć mieszkańcom. Kolejną kwestią jest centralizacja proponowana przez radę osiedla Stare Winogrady- nie jest to dobrym pomysłem gdyż od takiego większego parkingu do punktu docelowego dla osoby korzystającej może być to znaczna odległość, dlatego też uważam że proponowana przeze mnie infrastruktura- mniejsza i bardziej rozproszona będzie znacznie wygodniejsza. [Ad - OSIEDLE STARE WINOGRADY] • Lokalizacje celowo nie zostały sprecyzowane dając możliwość władzom miasta na sprecyzowanie tych lokalizacji wg. własnych założeń. Idąc tokiem myślenia rady osiedla Umultowo w kwestii bezdomnych można również zacząć się zastanawiać czy nie należy zdemontować ławek pod wiatami przystankowymi które są noclegownią, oraz wszelkiego rodzaju fontann które mogą służyć im do mycia. Urządzenia te nie są aż tak dużych rozmiarów by ktoś mógł w nich przebywać, natomiast przechowywanie rzeczy można określić w regulaminie urządzenia „dopuszcza się przechowywanie rzeczy tylko łącznie z pojazdem” a złamanie tego paragrafu będzie skutkować zerwaniem kłódki przez służby miejskie i opróżnieniem urządzenia [Ad - OSIEDLE UMULTOWO] UZUPEŁNIENIE LOKALIZACJI Malta - obr/ark 03/20 działka 9/1 lub inna AWF – obr/ark 61/08 działka 1/5 lub obr/ark 61/08 działka 2/2 lub inna Stare zoo - obr/ark 21/13 działka 75/12 Nowe zoo - obr/ark 03/16 działka 29/2 Plac Kolegiacki - obr/ark 51/16 działka 16/1 lub inna Śródka - obr/ark 04/12 działka 5/1 Hala Arena - obr/ark 39/29 działka 20/76 Kampus UAM (w trakcie opiniowania) Kiekrz - obr/ark 24/18 działka 2/3 Strzeszynek obr/ark 25/08 działka 12/4 lub inna Rusałka - obr/ark 20/24 działka 3/1 • Projekt wskazuje dokładne lub przybliżone lokalizacje istniejących miejsc w których wskazana była by instalacja urządzeń. [Ad - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ] Na konsultacjach społecznych w sprawie PBO dnia 2016.08.26 starałem się dowiedzieć jakie mogą być koszty doglądania czystości w tych urządzeniach- bezskutecznie. Jako osoba nie znająca branży, ani tematu wpisałem szacunkowe koszty takiej obsługi. W związku z powyższym ciężko mi stwierdzić jakie będą rzeczywiste koszty doglądania czystości w urządzeniach. Uważam natomiast że obsługą powinny zająć się te same służby, które opróżniają śmietniki miejskie znajdujące się w okolicy- zminimalizuje to koszty. W koszty utrzymania wpisałem także amortyzację urządzeń na poczet remontów (malowania) które może być wykonywane raz na 5 lub 10 lat w zależności od potrzeb. Urządzenie wymagać będzie kiedyś takiego malowania- tak samo jak inne elementy małej architektury- siłownie zewnętrzne lub ławki. [Ad - OSIEDLE WINIARY ] Robert Wałęsiak
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Projekt ma charakter komercyjny.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - nie
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - tak
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 116900 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 26000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - nie
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Antoninek- Zieliniec- Kobylepole opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Przewodniczący: Krzysztof Bartosiak Pozostali radni: Grzegorz Banasiak, Roch Burandt, Hanna Grobelna, Piotr Quandt, Dionizy Radojewski, Bartosz Rozynek , Stanisław Schupke, Tadeusz Szczepaniak,
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Bareja, Danuta Brajewska, Andrzej Deutschmann, Aleksandra Friedrich, Kamil Ignaczak, Adam Kornacki, Grzegorz Maciejewski, Kamil Matyja, Ludwik Troiński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla pozytywnie rekomenduje przedmiotowy projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Zenobia Bałut, Barbara Bartkowiak, Kazimierz Gadomski, Tadeusz Jaszczyk, Henryk Kania, Adam Krzyżaniak, Marek Moryson, Andrzej Patalas, Marek Politowicz, Ireneusz Ratajczak, Piotr Skarżyski, Krzysztof Stobieniecki
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Górczyn na sesji w dniu 19.10.2016
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Nie widzimy potrzeby instalacji w przewidzianych lokalizacjach. Brak kontroli prawidłowego wykorzystania.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Nie widzimy potrzeby instalacji w przewidzianych lokalizacjach. Brak kontroli prawidłowego wykorzystania.
  Zespół Obradował w składzie: P. Czechanowski, R. Dera, J. Galas, K. Idziak, T. Klimpel, A. Krawczyk, H. Król, W. Pazder, E. Piotrowska, E. Stryjakowska, M. Zalewska, M. Zatyczyc, Uchwała Rady Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki z 20 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Jeżyce opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Decyzja podjęta uchwałą Rady Osiedla Jeżyce podczas sesji w dniu 5 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rada Osiedla uważa, że na terenie osiedla nie ma miejsc do zamontowania opisanych rozwiązań
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rada Osiedla uważa, że na terenie osiedla nie ma miejsc do zamontowania opisanych rozwiązań
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla na sesji w dniu 19.10.2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: na naszym Osiedlu najpierw muszą powstać chodniki i ścieżki rowerowe.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie na naszym Osiedlu najpierw muszą powstać chodniki i ścieżki rowerowe.
  Zespół Obradował w składzie: Eugeniusz Gruszczyński – Przewodniczący RO, Andrzej Sugiera –Przewodniczący ZO, Narcyz Szulczyński, Wojciech Tomczewski , Adam Chodun – członkowie ZO
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Ławica podczas sesji w dniu 17 października br.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: W Poznaniu stworzenie takiego miejsca nie jest uzasadnione.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie W Poznaniu stworzenie takiego miejsca nie jest uzasadnione.
  Zespół Obradował w składzie: Hanna Dobrowolska, Władysław Gała, Edwin Klorek, Hanna Makowska, Paweł Matuszak Uchwała nr 24/II/2016 Zarządu Osiedla Morasko-Radojewo z dnia 7 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak.
  Zespół Obradował w składzie: Grzegorek Elżbieta, Klemenczak Tomasz, Mikołajczyk-Winiarska Eleonora, Moszyński Maciej, Nowak Paweł Ryszard, Płowens Romuald, Skrzypczyńska Elżbieta, Sowa Paweł, Stachowiak Maciej Krzysztof, Staniszewska Alicja, Wachowska-Kucharska Anna. Uchwała nr XXIV/127/II/2016 Rady Osiedla Naramowice z dnia 6 października 2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla NWP
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak
  Zespół Obradował w składzie: Jacek Błaszczyk, Maria Groszewska, Beata Kurzyca, Zbigniew Michalak,Wojciech Michalski, Andrzej Stróżyk, Marek Suski, Dagmara Szymkowiak, Bolesław Topolski, Joanna Wawrzyniak-Florek Uchwała nr XI/34/II/2016 Rady Osiedla Nowe Winogrady Wschód z dnia 26 września 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Wszyscy obecni radni na XX sesji Rady Osiedla Piątkowo w dniu 12 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rada uznała że takie parkingi nie są potrzebne, oraz że przy realizacji tego projektu ucierpi estetyka miasta.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rada uznała że takie parkingi nie są potrzebne, oraz że przy realizacji tego projektu ucierpi estetyka miasta.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla rozpatrzyła projekt na sesji nr XXVIII: za 3; przeciw 4; wstrzymali się 3;
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Bez uwag
  Zespół Obradował w składzie: Projekt opiniował Zarząd Osiedla w składzie: Zbigniew Burkietowicz, Mirosława Halilović, Marcin Liminowicz, Kornelia Piotrowska, Maria Sokolnicka - Guzek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Takie rozwiązanie za kwotę 117.000 miałoby służyć tylko 50 rowerzystom. Poza tym nie powinno być stawiane na obszarach objętych ochroną konserwatorską. To byłoby dobre rozwiązanie na parkingach rowerowych typu Park&Ride. W tkance miasta taka propozycja powinna być rozważana w sąsiadujących obiektach z dużymi parkingami rowerowymi, gdzie można stworzyć ogólnodostępne przechowalnie.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Takie rozwiązanie za kwotę 117.000 miałoby służyć tylko 50 rowerzystom. Poza tym nie powinno być stawiane na obszarach objętych ochroną konserwatorską. To byłoby dobre rozwiązanie na parkingach rowerowych typu Park&Ride. W tkance miasta taka propozycja powinna być rozważana w sąsiadujących obiektach z dużymi parkingami rowerowymi, gdzie można stworzyć ogólnodostępne przechowalnie.
  Zespół Obradował w składzie: Zygmunt Woźny, Janusz Bielak, Aleksandra Soniewicka
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla pozytywnie rekomenduje przedmiotowy projekt.
  Zespół Obradował w składzie: Dorota Adamczyk, Małgorzata Andrzejewska, Aleksander Borowicz, Leszek Buczkowski, Tadeusz Duszyński, Grzegorz Gidaszewski, Bogdan Nowak, Witold Przybył, Przemysław Skopiński, Katarzyna Szpak, Anna Waberska, Alina Wieczorek-Kistowska, Agata Wujeska, Ryszard Zaczyński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Opiniuje projekt pozytywnie tylko w przypadku jego obsługi przez operatora miejskiego i proponuje włączyć projekt do systemu stacji Wypożyczalni Rowerów Miejskich.
  Zespół Obradował w składzie: A.Matuszewska,M.Ćwiertnia,M.Bogusławska,D.Zenka-Podlaszewska,M.Garczarczyk, M.Klemenski,M.Mucha,A.Szczytko,W.Bratkowski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Zadanie iluzoryczne, mało precyzyjne i mało istotne.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zadanie iluzoryczne, mało precyzyjne i mało istotne.
  Zespół Obradował w składzie: Ciesielski Maciej Piotr, Filipiak Krzysztof, Karolczak Michał Krzysztof, Kawa Zdzisław Kazimierz, Kruszona Iwona, Najdkowska Irena, Napierała Jakub, Podgórski Rafał, Przybyła Mariusz.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Projekt proponuje rozwiązania w miejscach które de facto nie istnieją na osiedlu (parkingi wokół Areny), nierealna kalkulacja
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt proponuje rozwiązania w miejscach które de facto nie istnieją na osiedlu (parkingi wokół Areny), nierealna kalkulacja
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Rady Osiedla Św. Łazarz w dniu 11.10.2016 roku
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Mało precyzyjna lokalizacja. Istnieje ryzyko, że będą w tych miejscach przebywać osoby bezdomne.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Mało precyzyjna lokalizacja. Istnieje ryzyko, że będą w tych miejscach przebywać osoby bezdomne.
  Zespół Obradował w składzie: Andrzej Bicz, Piotr Błaszczak, Ligia Burkot-Klon, Stanisława Ciszewska, Ewa Fabiańska, Stanisława Ferenc, Józef Kapustka-Czech, Patryk Marciniak, Izabela Skrobisz-Pajor, Rafał Sobczak, Jan Strzelecki, Edmund Śniadek, Kamil Żmijewski. Uchwała nr XIX/77/VII/2016 Rady Osiedla Umultowo z dnia 19 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Wilda opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Dorota Bonk-Hammermeister, Wioletta Dadej, Jarosław Falkiewicz, Agnieszka Frąckowiak, Anna Gawrysiak-Knez, Halina Górecka, Karolina Górska, Jędrzej Krauze, Marian Krzywosz, Mariusz Pohl, Grzegorz Popek, Maciej R. Tumasz.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Duże koszty utrzymania. Wskazane jest konkretne urządzenie (zgłaszającego).
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Duże koszty utrzymania. Wskazane jest konkretne urządzenie (zgłaszającego).
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla na sesji w dniu 19.10.2016. Za: 0, przeciw 3, wstrzymujących się: 5.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Włodarczak, Łukasz Kapustka, Dominik Łagowski, Piotr Zbyszewski, Katarzyna Cieślewicz-Galas, Teresa Mnich, Ewa Dziamska, Iwona Dolata, Lesław Rachwał
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.