Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy Gimnazjum nr 26


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy Gimnazjum nr 26
Opis projektu

Głównym założeniem projektu jest budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o wymiarach 75/100 m w celu poszerzenia infrastruktury sportowej Miasta Poznań. Działania jakie zostaną podjęte przy realizacji projektu to przygotowanie i ogrodzenie terenu, zapewnienie oświetlenia, adaptacja nawierzchni trawiastej, zakup bramek oraz piłkochwytów. Zostanie zastosowana sztuczna trawa z certyfikatem FIFA 2 STAR. Po podziale na mniejsze boiska (4 o wymiarach 75/25m) będzie istniała możliwość treningu kilku grup jednocześnie. Istnieje możliwość zadaszenia opisanego w projekcie obiektu, co uczyniłoby go pierwszym pełnowymiarowym boiskiem z zadaszeniem i sztuczną trawą w Poznaniu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. Czecha 59

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przy Gimnazjum 26
Potencjalni odbiorcy projektu
Szkoły, Uczelnie Wyższe, ale także firm czy osoby prywatne
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W Poznaniu znajduje się zaledwie kilka pełnowymiarowych boisk ze sztuczną trawą wysokiej jakości. Istnieje spora liczba hal sportowych przy szkołach, ale z powodu małych rozmiarów nie wszystkie nadają się do gry w piłkę nożną. Wskazana lokalizacja jest atrakcyjnym miejscem w Poznaniu, gdzie rozwijają się osiedla, znajduje się dużo placówek oświaty, dlatego ważne jest stworzenie mieszkańcom możliwości do aktywności fizycznej, profesjonalnego szkolenia, czy uczestnictwa i organizacji turniejów oraz imprez sportowych. W pobliżu wskazanej lokalizacji nie znajdują się żadne obiekty sportowe podobne do zaproponowanego w projekcie. Dostępność do boiska w ciągu roku będzie mogło mieć: 53 000 uczniów i studentów, 47 000 innych entuzjastów gry w piłkę nożną. Powstanie możliwość rozegrania rocznie 10 000 meczy, organizacji turniejów rozgrywanych na dużym boisku lub rozgrywania kilku spotkań turniejowych na raz. Zrealizowany projekt zachęci dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej poprzez zwiększenie dostępności i atrakcyjności obiektów sportowych. Rozwinie się także potencjał sportowy Gimnazjum nr 26.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przygotowanie powierzchni 50000
Ogrodzenie terenu 65000
Oświetlenie 120000
Nawierzchnia 1000000
Zakup bramek i piłkochwytów 35000
SUMA: 1270000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 75000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Adres email

fundacja@akademiareissa.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Wydział rekomenduje projekt tylko i wyłącznie pod warunkiem niekomercyjnego/ niezarobkowego wykorzystywania obiektu w godzinach lekcyjnych. Właściwym zarządcą terenu jest Dyrekcja Szkoły.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Oświaty rekomenduje projekt do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, dyr. WO, Wanda Musioł, zastępca dyr. WO, Wiesław Banaś, zastępca dyr. WO, Eliza Malarecka, Piotr Kurosiński, Radosław Paszkiewicz, Małgorzata Szerszeń, Joanna Paśka- Woźniak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 1270000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 75000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 1270000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 375000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: We wskazanej lokalizacji istnieje zwarta zabudowa mieszkaniowa. Usytuowanie w tym miejscu tak dużego obiektu sportowego wzbudza nasze wątpliwości. Ponadto projekt sprawia wrażenie projektu komercyjnego.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie We wskazanej lokalizacji istnieje zwarta zabudowa mieszkaniowa. Usytuowanie w tym miejscu tak dużego obiektu sportowego wzbudza nasze wątpliwości. Ponadto projekt sprawia wrażenie projektu komercyjnego.
  Zespół Obradował w składzie: Małgorzata Nowak-Karlińska, Artur Antczak, Maciej Cegła, Grzegorz Cwojdziński, Wojciech Szymczak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Włodarczak, Łukasz Kapustka, Dominik Łagowski, Piotr Zbyszewski, Katarzyna Cieślewicz-Galas, Teresa Mnich, Ewa Dziamska, Iwona Dolata, Lesław Rachwał
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.