Podwórzec. Woonerf na Różanej


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Podwórzec. Woonerf na Różanej
Opis projektu

Woonerf to przestrzeń współdzielona przez pieszych, rowerzystów, kierowców i restauratorów. W Polsce woonerfy powstały w Łodzi. W Holandii przy woonerfach mieszka 2 miliony ludzi. Ulica Różana jest urokliwą uliczką na północy Wildy. Zamienienie jej w woonerf wydobędzie jeszcze jej urok. To wildeckie zagłębie knajpek - na krótkim odcinku są ich trzy. Poza tym, ulica jest dojściem do szkoły dużej liczby uczniów, którzy powinni mieć zapewnione do tego komfortowe warunki. Zostanie wprowadzone dużo zieleni, małej architektury, uspokojenie ruchu, kontraruch (ruch rowerowy w dwóch kierunkach), esowanie jezdni. Odcinek pomiędzy św. Czesława a Spadzistą będzie wyłączony z ruchu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Różana

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

cała ulica
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Różanej, Wildy, restauratorzy, goście spoza dzielnicy
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Różana może stać się wizytówką Wildy i magnesem przyciągającym gości. Dzięki zainwestowaniu w nią tych pieniędzy, stanie się miejscem przytulnym i miłym. W którym mamy z wózkami będą chciały posiedzieć, dzieci się pobawić, a młodzież posiedzieć w knajpach. Będzie to miejsce dla wszystkich.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
projekt 20000
wykonanie 330000
SUMA: 350000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania projektu jest Wydział Transportu i Zieleni.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Decyzję ostateczną negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Zakres zadania pokrywa się z obecnie wykonywaną koncepcją uporządkowania ruchu i parkowania na terenie Wildy. Ponadto koszt realizacji projektu przekracza 1 500 000,00 zł. (Oszacowany przez jednostkę koszt projektu określono na 2 000 000 zł).
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: 1. Projekt woonerfu nie pokrywa się z koncepcją ruchu Wildy. Ona zajmuje się głównie kierunkami ruchu, a ulicy Różanej w ogóle nie dotyka. Nie zmienia też parkowania na ulicach, na których nie ma zmiany ruchu (czyli na Różanej). A już na pewno z koncepcji ruchu nie należy się spodziewać małej architektury. 2. Projekt absolutnie nie jest wart 2 mln zł. Nie ma w nim całkowitej przebudowy, a jedynie zaprojektowanie małej architektury, zmiana stosunków przestrzennych. Każdy remont można zrobić na różnych poziomach finansowych, ale tutaj ma się to odbyć właśnie za wpisaną kwotę. 3. Obiekcje Rady Osiedla Wilda można rozwiać mówiąc, że budżet obywatelski jest formą wypowiedzenia się mieszkańców. Z każdej ulicy korzystają wszyscy mieszkańcy dzielnicy i nie tylko, a nie jedynie zamieszkali przy tej ulicy. A zatem jest zasadne, by poddać pod głosowanie taki remont.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Zakres zadania pokrywa się z obecnie wykonywaną koncepcją uporządkowania ruchu i parkowania na terenie Wildy. Ponadto koszt realizacji projektu przekracza 1 500 000,00 zł. (Oszacowany przez jednostkę koszt projektu określono na 2 000 000 zł).
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 350000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 2000000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 20000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - nie
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rada Osiedla Wilda popiera woonerfy, jednak uważa, że projekt powinien być na początku skonsultowany z mieszkańcami ul. Różanej i ulic przyległych oraz z placówkami oświatowymi mieszczącymi się przy ul. Różanej. Konsultacje te mogłyby wskazać, czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne. Ponadto zdaniem ROW projekt nie jest doprecyzowany i nie zakłada alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rada Osiedla Wilda popiera woonerfy, jednak uważa, że projekt powinien być na początku skonsultowany z mieszkańcami ul. Różanej i ulic przyległych oraz z placówkami oświatowymi mieszczącymi się przy ul. Różanej. Konsultacje te mogłyby wskazać, czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne. Ponadto zdaniem ROW projekt nie jest doprecyzowany i nie zakłada alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych.
  Zespół Obradował w składzie: Dorota Bonk-Hammermeister, Wioletta Dadej, Jarosław Falkiewicz, Agnieszka Frąckowiak, Anna Gawrysiak-Knez, Halina Górecka, Karolina Górska, Jędrzej Krauze, Marian Krzywosz, Mariusz Pohl, Grzegorz Popek, Maciej R. Tumasz.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.