Ostatni autobus epoki PRL poznańskim zabytkiem techniki


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Ostatni autobus epoki PRL poznańskim zabytkiem techniki
Opis projektu

Celem projektu jest zachowanie ostatniego już miejskiego autobusu z lat 80-tych.

Jelcz M11 to niezwykle ciekawa konstrukcja – połączenie polskiej, węgierskiej i francuskiej myśli technicznej (nadwozie stanowi modyfikację licencyjnego Berlieta, zaś podwozie jest konstrukcją stosowaną w autobusach marki Ikarus). Pierwsze pojazdy tego typu wyprodukowane zostały w 1984 roku i przydzielono je do eksploatacji w dwóch miastach: Poznaniu i Wrocławiu. Kolejne dostarczane były do 1990 roku. Nasz egzemplarz jeszcze w bieżącym roku użytkowany był w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie, po czym przekazano go do MPK Poznań z przeznaczeniem na pojazd muzealny.

Z uwagi na duży stopień modernizacji oraz wyeksploatowania autobus wymaga przeprowadzenia kosztownej naprawy szacowanej na ok. 180 000 zł. W planach jest przywrócenie wyglądu fabrycznego z 1988 r. oraz zarejestrowanie na pojazd zabytkowy (ruchomy zabytek techniki). Autobus otrzyma oryginalny wygląd z biało-czerwonym malowaniem oraz oznaczenia miejskie - herb Poznania i numery taborowe obowiązujące w tamtym okresie. Wnętrze zyska charakterystyczne, tapicerowane fotele pokryte czerwoną dermą oraz okładziny imitujące drewno. Niezbędny zakres prac zawierać będzie wymianę tylnej ściany, montaż środkowych drzwi, naprawę fragmentów poszycia i uzupełnienie skorodowanych elementów kratownicy. Konieczne będzie wykonanie prac lakierniczych i zamontowanie oryginalnych części takich jak listwy, lampy, zderzaki oraz naniesienie logotypów producenta. Warto podkreślić, że spora część oryginalnych elementów została już zgromadzona i przekazana do MPK Poznań, zatem odtworzenie stanu fabrycznego nie powinno przysporzyć większych trudności.

Główną zaletą projektu jest jego uniwersalność. Po odbudowie autobus służyć będzie zarówno mieszkańcom Poznania jak i turystom. Obsługując popularną linię 100, pozwoli odbyć sentymentalną podróż przez historię naszego miasta, jak również zapewni atrakcyjny dojazd do Term Maltańskich i Nowego Zoo. Możliwe będzie także jego wynajęcie na różnego typu imprezy – w tym wydarzenia promujące Poznań.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Zajezdnia MPK Poznań, ul. Warszawska 142

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Docelowo autobus stanowić będzie eksponat (ruchomy zabytek techniki) Muzeum Komunikacji Miasta Poznania
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania oraz turyści odwiedzający nasze miasto
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Historia autobusów marki Jelcz M11 nierozerwalnie związana jest z Poznaniem. Już pierwsza partia próbna z 1984 roku przydzielona została do naszego miasta (4 autobusy), a do 1990 roku dostarczono łącznie 94 pojazdy tego typu. Należy podkreślić, że przedmiotowy autobus posiada w pełni udokumentowany, poznański rodowód. W latach 1988 – 2001 eksploatowany był przez MPK Poznań, zaś po remoncie trafił do gminnego przewoźnika w Kleszczewie i w dalszym ciągu pojawiał się na ulicach Poznania - tym razem obsługując już podmiejskie połączenia. Myśląc o zachowaniu dziedzictwa kultury - w tym przemysłowej (transportowej) - warto pochylić się nad Jelczem M11, który jest pojazdem szczególnym, dokumentującym ostatnie lata PRL. To właśnie z nim przez prawie trzy dekady związane było życie codzienne wielu z nas, wobec czego jego wartość historyczna i sentymentalna jest nie do przecenienia.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Prace blacharsko - lakiernicze, mechaniczne oraz materiały: 180000
SUMA: 180000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Rekomendacja MPK Poznań MPK Poznan - rekomendacja projektu.pdf
Wygląd fabryczny M11.jpg
Rekomendacja Klub Miłośników Pojazdów Szynowych KMPS - rekomendacja projektu.pdf
Stan obecny 1 M11 1415 01.jpg
Stan obecny 2 M11 1415 02.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Janusz Matuszewski

Adres email

jmatuszewski@hotmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt miękki.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - tak
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - tak
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 180000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 180000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 50000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.