Uporządkowanie okolic Zespołu Szkół Licealno – Technicznych na Dębcu


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Uporządkowanie okolic Zespołu Szkół Licealno – Technicznych na Dębcu
Opis projektu

Tematem projektu jest zagospodarowanie terenu będącego częścią działki nr 910 leżącego pomiędzy ul. 28 Czerwca 1956 r., parkiem a wejściem na teren ZSLT. Teren jest od lat zaniedbany i służy jako dziki parking. Uporządkowanie nawierzchni, chodnika oraz trawników wpłynie na poprawę estetyki oraz funkcjonalności tego obszaru. Wpłynie to pozytywnie na środowisko lokalne, zarówno uczniów ZSLT, jak i mieszkańców okolicznych osiedli, którzy przestaną być narażeni na niedogodności podczas spacerów do parku, czy codziennego korzystania z przystanku komunikacji miejskiej zlokalizowanego bezpośrednio przy omawianym terenie.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

28 Czerwca 1956r nr 352/360

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Skrzyżowanie ulic 28 Czerwca z Kasztanową, teren ogólnie użytkowany przez wszystkich mieszkańców. Szkoła nie może zagospodarować tej działki wyłącznie na swoje potrzeby.
Potencjalni odbiorcy projektu
Społeczność lokalna - mieszkańcy osiedla, użytkownicy Fortu XIX a, uczniowie i pracownicy ZSLT w Poznaniu;
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Teren ten jest nieklasyfikowany. Brak jest utwardzonej nawierzchni. Występują znaczne dziury i nierówności (również na dojeździe do posesji szkolnej). Nie ma wyznaczonej drogi dla ruchu pieszego oraz rowerowego do dojazdu do fortu oraz garaży. Brak jest oznakowań drogowych. Brak też jest właściwego oświetlenia. W złym stanie jest również chodnik prowadzący do bramy szkolnej. Poza tym, istnieje zagrożenie bezpieczeństwa dla poruszających się na tym obszarze pieszych (szczególnie uczniów, pracowników szkoły, lokatorów mieszkających w budynku szkolnym) oraz kierujących pojazdami, a także rowerzystów i pasażerów komunikacji miejskiej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Prace porządkowe Prace budowlane 200000
SUMA: 200000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Mapka MAPA STANU PRAWNEGO 001.jpg
Kosztorys 002.pdf
Zdjęcie nr 1 DSC_0018.jpg
Zdjęcie nr 2 DSC_0020.jpg
Zdjęcie nr 3 DSC_0023.jpg
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Teren fortu i Zespołu Szkół znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Zarządcą terenu szkoły jest Dyrekcja szkoły (trwały zarząd). Zarządcą terenu Fortu jest Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Sylwia Wnuk Piotr Izydorski
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 200000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 200000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Zielony Dębiec rekomenduje projekt do realizacji
  Zespół Obradował w składzie: Decyzja podjęta uchwałą Rady Osiedla Zielony Dębiec na sesji w dniu 04.10.2016r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.