Modernizacja kortów Sekcji Tenisowej KS Warta Poznań


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Modernizacja kortów Sekcji Tenisowej KS Warta Poznań
Opis projektu

Modernizacja ma polegać na zmianie obecnej tenisowej nawierzchni sportowej na przyjazną /sztuczna trawa/ dla uczestników zajęć sportowych dzieci, młodzież ,dorośli i seniorzy tym osoby niepełnosprawne grające w tenisa na wózkach i przystosowanie chodników dojazdowych oraz ogrodzenia kortów wraz z likwidacją barier architektonicznych dla wózków inwalidzkich na obiekcie kortów tenisowych KS Warta Poznań. Wymiana nawierzchni oraz przystosowanie infrastruktury dodatkowej wokół kortów pozwoli na stworzenie w przyszłości pierwszego sportowego centrum tenis na wózkach dla osób niepełnosprawnych przy Sekcji Tenisowej KS Warta Poznań

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul.Droga Dębińska 12

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren Klubu Sportowego Warta Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu
Głównie mieszkańcy Dzielnicy Wildy lub Poznania w różnym wieku ,wykształceniu , statusie majątkowym oraz niepełnosprawnością ruchową
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Sekcja Tenisowa KS Warta Poznań od wielu lat prowadzi zajęcia sportowe tenisa dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych a także tenis na wózkach dla osób niepełnosprawnych. W celu podniesienia standardu obiektu należy zmodernizować nawierzchnię na korcie z ziemnej na sztuczną trawę , która będzie bardziej przyjazna dla wózków inwalidzkich podczas treningów oraz chodników dojazdowych i ogrodzenie kortów wraz z likwidacją barier architektonicznych dla wózków inwalidzkich przy wejściu na korty.Ze względu na nieodpowiednią nawierzchnię sportową oraz złą infrastrukturę ,która nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych na obiekcie własnym w tej chwili zajęcia odbywają się na innych tenisowych obiektach sportowych. Zmodernizowanie obiektu pozwoli na stworzenia miejsca na integracje poprzez sport dla osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
modernizacja nawierzchni sztuczna traw wraz z podbudową 800m2 160000
budowa chodników dojazdowych i podjazdów dla wózków inwalidzkich 180 mb 36000
ogrodzenia kortów 200mb 40000
SUMA: 236000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5000
Dodatkowe załączniki
WIDOK 1 20160613_080002.jpg
WIDOK 2 20160617_095434.jpg
W 3 20160524_193131.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

aurelia jacek gasiorek

Adres email

hubert@inea.pl

Telefon

602 258 573

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, natomiast w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami trwa postępowanie mające na celu wyjaśnienie kwestii korzystania z nieruchomości przez KS Warta.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: nie
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Ostateczną decyzję negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie Dyr.Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Szymon Błażek, Maciej Wojtkowiak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja projektu negatywna. Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, natomiast w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami trwa postępowanie mające na celu wyjaśnienie kwestii korzystania z nieruchomości przez KS Warta.
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Sekcja Tenisowa KS Warta Poznań składa odwołanie od decyzji gdyż uważa że działania Miasta Poznań wobec klubu i sekcji jako powolną chęć zniszczenia dorobku najstarszej sekcji tenisa w Polsce! Postępowanie jest tak przewlekłe że brak decyzji Miasta w kwestii korzystania z nieruchomości przez KS Warta hamuje rozwój zorganizowanego sportu w dzielnicy Wildy oraz mieszkańców Poznania oraz rozbudowę czy modernizację obiektu.. Zdjęcia przedstawione do projektu obrazują stan obiektu nie licującą się z historią Klubu a także daje sygnał mieszkańcom w jak nierówny sposób są traktowane różne kluby sportowe w Poznaniu.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja projektu negatywna. Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, natomiast w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami trwa postępowanie mające na celu wyjaśnienie kwestii korzystania z nieruchomości przez KS Warta.
  Zespół Obradował w składzie: Dyr. Patryk Pawełczak, Karolina Kubis, Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Niewyjaśniona kwestia użytkowania nieruchomości przez KS Warta.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Niewyjaśniona kwestia użytkowania nieruchomości przez KS Warta.
  Zespół Obradował w składzie: Dorota Bonk-Hammermeister, Wioletta Dadej, Jarosław Falkiewicz, Agnieszka Frąckowiak, Anna Gawrysiak-Knez, Halina Górecka, Karolina Górska, Jędrzej Krauze, Marian Krzywosz, Mariusz Pohl, Grzegorz Popek, Maciej R. Tumasz.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.