Park Sołacki - rozbudowa placu zabaw


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Park Sołacki - rozbudowa placu zabaw
Opis projektu

Projekt zakłada zagospodarowanie przestrzeni parkowej z myślą o młodszych użytkownikach Parku Sołackiego. W obrąbie istniejącego placu zabaw zostaną zamontowane nowe elementy rekreacyjno- zabawowe: piramidy linowe, huśtawki, zjeżdżalnie,karuzele. Pozostałe urządzenia, znajdujące się już na placu, zostaną odnowione i pomalowane.Chcielibyśmy także zamontować stojaki na rowery,postawić dodatkowe ławki, miejsca zadaszone i lampy parkowe.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Sołacki

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Park Sołacki
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci i młodzież z Sołacza i okolic,wszyscy mieszkańcy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Park Sołacki często jest odwiedzany przez mieszkańców Poznania o każdej porze roku. Istniejący plac zabaw jest miejscem, gdzie swój wolny czas aktywnie spędzają liczne rodziny z dziećmi z osiedla Sołacz i okolic. Choć teren placu jest obszerny, często bywa zatłoczony, dzieci wprost oblegają każdy element zabawowy, brakuje na nim urządzeń dedykowanych starszym dzieciom i młodzieży. Projekt zakłada doposażenie placu w takie elementy, które umożliwią rozwój ruchowy dziecii młodzieży. Wielu rodziców przyjeżdża z dziećmi na plac rowerami, dlatego zostaną zamontowane stojaki dla rowerów. Planujemy urządzenie miejsc zadaszonych, które będą pełnić funkcje piknikową, a w razie niepogody schronienia; by doświetlić plac, zostaną postawione dodatkowe lampy parkowe.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Elementy rekreacyjno-zabawowe( piramidy linowe, huśtawki.ławki,stojaki na rowery) 407181 lampy parkowe + podłączenie 6000 projekt dokumentacji technicznej 20000 500000
SUMA: 500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 4000
Dodatkowe załączniki
Wizualizacja WIZUALIZACJA_2016.09.08_11_34_A.jpg
Wizualizacja WIZUALIZACJA_2016.09.08_11_34_B.jpg
Szacunkowy kosztorys urządzeń na placu kosztorys.xlsx
Opinia Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytk_w.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Joanna Bronikowska-Szot

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Nieruchomości znajdują się w administracji Zarządu Zieleni Miejskiej.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 500000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 4000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 20000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Zdaniem Rady Osiedla Ogrody istniejący plac zabaw jest już wystarczająco funkcjonalny i wyposażony. Nie zachodzi więc potrzeba jego rozbudowy
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zdaniem Rady Osiedla Ogrody istniejący plac zabaw jest już wystarczająco funkcjonalny i wyposażony. Nie zachodzi więc potrzeba jego rozbudowy
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla rozpatrzyła projekt w składnie 14-osobowym za: przeciw: wstrzymali się: 0 10 4
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla rozpatrzyła projekt na sesji nr XXVIII: za 10; przeciw 1; wstrzymali się 0;
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Mimo wysokich kosztów projekt wychodzi na przeciw zapotrzebowaniu. W wolne dni w ciągu roku oraz w okresie wakacyjnym z istniejącego już obiektu korzysta wielu mieszkańców całego miasta.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla na sesji w dniu 19.10.2016. Za: 8, przeciw 0, wstrzymujących się: 0.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.