Królewska Przystań


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Królewska Przystań
Opis projektu

Projekt zakłada rewitalizacje przystani w Starym Porcie, znajdującej się w sąsiedztwie Bazyliki Archikatedralnej Św. Piotra i Pawła w Poznaniu. Jest to kolejny z etapów przywracania rzeki mieszkańcom i zakłada: 1. Budowę pomostów cumowniczych dla statków. (docelowo można będzie wypożyczyć tu sprzęt wodny (kajaki, łódki itp.), cumować będą tu tramwaje wodne i statki wycieczkowe) 2. Utwardzenie terenów i wyłożenie kostką brukową wraz z podmurówką przy zboczach, budowa schodów łączących dolne tereny nadwarciańskie z ich górnym tarasem. 3. Postawienie pomników wszystkich koronowanych władców Polski, (pomniki wykonane będą z kamienia piaskowca, wysokość każdego ok 2,2 m, przy każdym pomniku znajdować będzie się tablica upamiętniająca danego władce)

KORONOWANI KRÓLOWIE POLSKI: BOLESŁAW I CHROBRY MIESZKO II LAMBERT BOLESŁAW II ŚMIAŁY PRZEMYSŁ II WACŁAW II WŁADYSŁAW I ŁOKIETEK KAZIMIERZ III WIELKI LUDWIK WĘGIERSKI JADWIGA ANDEGAWEŃSKA WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO WŁADYSŁAW III WARNEŃCZYK KAZIMIERZ IV JAGIELLOŃCZYK JAN I OLBRACHT ALEKSANDER JAGIELLOŃCZYK ZYGMUNT I STARY ZYGMUNT II AUGUST HENRYK WALEZY STEFAN BATORY ZYGMUNT III WAZA WŁADYSŁAW IV WAZA JAN II KAZIMIERZ WAZA MICHAŁ KORYBUT WIŚNIOWIECKI JAN III SOBIESKI AUGUST II MOCNY STANISŁAW LESZCZYŃSKI AUGUST III WETTIN STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI

Królewska Przystań ma szanse stać się kolejną atrakcją turystyczną Poznania jak i miejscem spotkań wszystkich mieszkańców.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Estkowskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Stary Port (Warta)
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy, turyści
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Królewska Przystań ma szanse stać się kolejną atrakcją turystyczną Poznania jak i miejscem spotkań wszystkich mieszkańców.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Kostka brukowa wraz z murkami i schodami 850000
Postawienie pomników 27 koronowanych królów Polski wraz z tablicami informacyjnymi przy każdym z nich 325000
Budowa pomostów cumowniczych 325000
SUMA: 1500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Królewska Przystań - projekt (legenda) Kr_lewska Przystan - projekt.png
Kostka brukowa kostka brukowa - piaskowiec.jpg
Murek przy zboczach murek przy zboczach.jpg
Pomosty cumownicze pomosty cumownicze.jpg
Pomniki wzór Pomniki w_adc_w.jpg
Kontakt do wnioskodawcy

Dane nie zostały udostępnione.

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Projekt utworzenia tymczasowej przystani na Cyplu rzeki Warty jest realizowany przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Wydział rozpoczął prace związane z projektowaniem i utworzeniem przystani w przedmiotowej lokalizacji. Planowany sposób zagospodarowania terenu nie uwzględnia pomników/rzeźb zaproponowanych we wniosku. Podstawa: regulamin PBO17, Rozdział 3, punkt 3, lit. c.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Szymon Błażek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Projekt jest już realizowany przez Wydział Gospodarki Nieruchomosciami. Aktualnie trwają prace projektowe a w budżecie Miasta na 2017 przewiduje się uwzględnienie środków na realizację projektu. Podstawa opinii negatywnej - Zasady PBO17 Rozdz.3 pkt.3 lit.c
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt jest już realizowany przez Wydział Gospodarki Nieruchomosciami. Aktualnie trwają prace projektowe a w budżecie Miasta na 2017 przewiduje się uwzględnienie środków na realizację projektu. Podstawa opinii negatywnej - Zasady PBO17 Rozdz.3 pkt.3 lit.c
  Zespół Obradował w składzie: Szymon Błażek, Maciej Wojtkowiak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - nie
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 1500000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 1500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 150000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Bez uwag
  Zespół Obradował w składzie: Projekt opiniował Zarząd Osiedla w składzie: Zbigniew Burkietowicz, Mirosława Halilović, Marcin Liminowicz, Kornelia Piotrowska, Maria Sokolnicka - Guzek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.