Remont przystanków Poznańskiego Szybkiego Tramwaju


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Remont przystanków Poznańskiego Szybkiego Tramwaju
Opis projektu

Trasa PST jest jedną z najpopularniejszych tras tramwajowych w Poznaniu. Codziennie z tramwajów na tej trasie korzysta kilkadziesiąt tysięcy pasażerów. Niestety, ale infrastruktura przystanków, jak i same przystanki nie wyglądają najlepiej. Akty wandalizmu, graffiti, ptasie odchody, zniszczona i brudna nawierzchnia przystanków - to niestety standard na przystankach PST. Stan tych przystanków nie zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej w Poznaniu. Projekt zakłada przeprowadzenie remontu generalnego 10 platform przystankowych. W ramach inwestycji wymianie ulegnie nawierzchnia przystanków, ogrodzenie między między torami, oświetlenie, nagłośnienie przystanków. Zainstalowane będą wyświetlacze pokazujące rzeczywisty czas przyjazdu tramwaju na przystanek, oraz nowe wiaty przystankowe. Nie można zapomnieć o elementach małej infrastruktury - koszy na śmieci, ławek i stojaków na rowery będzie więcej. Poprawie ulegną także sufity przystanków, poprzez zainstalowanie paneli zakrywających przęsła wiaduktów. Według zamierzeń, rozszerzeniu ulegnie system monitoringu miejskiego, poprzez instalację dodatkowych kamer na przystankach. Wszystkie te działania wpłyną pozytywnie na estetykę przystanków, oraz na ich odbiór przez pasażerów komunikacji miejskiej w Poznaniu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Przystanki Poznańskiego Szybkiego Tramwaju - Słowiańska; Al.Solidarności; Lechicka/Poznań Plaza; Kurpińskiego; Szymanowskiego.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

brak
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy miasta Poznania, studenci i turyści miasta, a w szczególności pasażerowie komunikacji miejskiej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Przystanki na trasie PST od powstania trasy, nie przechodziły remontu. Codziennie korzysta z nich kilkadziesiąt tysięcy pasażerów. Elementy infrastruktury ulegają użyciu, i po prawie 20 latach intensywnego użytkowania nie wyglądają najlepiej. Remont przystanków sprawi, że odnowie ulegnie cała infrastruktura przystankowa oraz wiadukty nad przystankami. Stacje PST będą jaśniejsze, bardziej przyjazne dla pasażerów. W efekcie, wpłynie to korzystnie na postrzeganie komunikacji miejskiej, oraz samego miasta Poznania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Instalacja wiat przystankowych (20 sztuk - po 2 na każdy przystanek) 60000
Instalacja koszy na śmieci (100 sztuk - po 10 na każdy przystanek), ławek (50 sztuk - po 5 na każdy przystanek), stojaków na rowery (20 sztuk stojaków mieszczących po 10 rowerów - po 2 na każdy przystanek) 90000
Instalacja wyświetlaczy informujących o rzeczywistym czasie przyjazdu tramwaju (20 sztuk - po 2 na każdy przystanek), oraz nowego nagłośnienia 150000
Instalacja oświetlenia typu LED, paneli sufitowych 350000
Wymiana nawierzchni na przystankach 550000
Instalacja dodatkowych kamer monitoringu miejskiego 100000
SUMA: 1300000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 120000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Michał Błaszczak

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości znajdują się w zasobie Miasta Poznania - administrowane są przez Zarząd Transportu Miejskiego. Właściwym do zaopiniowania prócz Wydziału Transportu i Zieleni wydaje się być również Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. (m.in. kwestia monitoringu)
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak, Michał Walkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna po konsultacji z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak,
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 1300000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 120000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 1500000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 450000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak
  Zespół Obradował w składzie: P. Czechanowski, R. Dera, J. Galas, K. Idziak, T. Klimpel, A. Krawczyk, H. Król, W. Pazder, E. Piotrowska, E. Stryjakowska, M. Zalewska, M. Zatyczyc, Uchwała Rady Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki z 20 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie
  Zespół Obradował w składzie: rada osiedla NWP
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY PÓŁNOC
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Wszyscy obecni radni na XX sesji Rady Osiedla Piątkowo w dniu 12 października 2016 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie brak
  Zespół Obradował w składzie: Zygmunt Woźny, Janusz Bielak, Aleksandra Soniewicka
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.