Przywrócenie stylizowanych na przedwojenne lamp uliczne wolnostojących na Śródce


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Przywrócenie stylizowanych na przedwojenne lamp uliczne wolnostojących na Śródce
Opis projektu

Projekt dotyczy przywrócenia na ulicach Śródki lamp ulicznych stylizowanych na przedwojenne lampy gazowe ale już elektryczne. Założeniem projektu jest demontaż starych lamp sodowych zamieszczonych na budynkach, które szpecą tak piękną dzielnicę i zastąpienie ich lampami takimi samymi jakie są w wokół Katedry i przy moście Jordana. Ma to na celu uatrakcyjnienie dzielnicy Śródka i nadanie jej klimatycznego i sympatycznego dla oka wyglądu. Poprawią one wizerunek całej dzielnicy. Jednocześnie uzupełnią one braki w oświetleniu na tych ulicach i zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców i turystów.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ostrówek, Śródka, Filipińska. Cybińska, Rynek Śródecki

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren pod kontrolą konserwatora zabytków
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Śródki, Mieszkańcy Poznania, Turyści z całego Świata i Polski
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W ostatnim czasie Śródka stała się dzielnicą znaną w całym kraju i na Świecie (dzięki muralowi i Bramie Poznania). Liczni mieszkańcy Naszego Miasta, turyści z całej Polski i z całego Świata odwiedzają tą niegdyś zapomnianą dzielnicę i są nią zachwyceni. Zwracają uwagę na brak miejsc parkingowych i beznadziejne oświetlenie. Jeżeli możemy zmienić wizerunek dzielnicy Śródka na jeszcze bardziej atrakcyjny to zróbmy to. Dzięki zmianie oświetlenia będzie bezpieczniej i ładniej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
20 lamp z montażem i demontażem starych wynosi 260000,00zł brutto 260000
SUMA: 260000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 4000
Dodatkowe załączniki
wzór lampy do montażu Lampa gazowa przy kinie malta.jpg
stare lampy do demontażu stare laqmpy na elewacjach kamienic do zdemontowania.jpg
ulica bez lamp wolnostojących DSC_5976.JPG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Zbysław Jankowski

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Nieruchomości znajdują się w administracji Zarządu Dróg Miejskich.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, Elżbieta Smolarek

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie W wyniku procedury odwoławczej Zespół Opiniujący podtrzymał rekomendację negatywną. Decyzję ostateczną negatywną zaakceptował Prezydent Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak, Patryk Pawełczak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Wskazane oświetlenie znajduje się w majątku Enea Oświetlenie.
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Proszę o uwzględnienie mojego odwołania, które argumentuje poniżej: 1- Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę Uzasadnienie: Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Wskazane oświetlenie znajduje się w majątku Enea Oświetlenie. Odwołanie do pkt1. można wykonać projekt pozostawiając oświetlenie ENEA - bez ingerencji w istniejące oświetlenie - lampy enea są zamontowane na elewacjach kamienic, a proponowane lampy w projekcie są lampami ulicznymi ( nie ma konfliktu) 2- Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW Odwołanie do pkt2. proponuję zwiększenie kwoty projektu o koszt wykonania dokumentacji technicznej i planów montażu lamp 3- Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW Odwołanie do pkt3. podany został przybliżony koszt roczny utrzymania w wysokości 4000,00 zł dodatkowymi kosztami mogą być ubezpieczenie - nie znam wartości Proszę o spotkanie w celu wyjaśnienia nieprawidłowości w złożonym przeze mnie projekcie. Pozdrawiam Zbysław Jankowski 602 79 03 77
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rekomendacja negatywna po konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Wskazane oświetlenie znajduje się w majątku Enea Oświetlenie.
  Zespół Obradował w składzie: Violetta Wabińska-Chmielewska, Paula Badura, Katarzyna Matuszak
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - nie
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 260000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 4000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - nie
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla Antoninek- Zieliniec- Kobylepole opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Przewodniczący: Krzysztof Bartosiak Pozostali radni: Grzegorz Banasiak, Roch Burandt, Hanna Grobelna, Piotr Quandt, Dionizy Radojewski, Bartosz Rozynek , Stanisław Schupke, Tadeusz Szczepaniak,
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rada Osiedla pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Bareja, Danuta Brajewska, Andrzej Deutschmann, Aleksandra Friedrich, Kamil Ignaczak, Adam Kornacki, Grzegorz Maciejewski, Kamil Matyja, Ludwik Troiński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt doskonale wkomponowuje się w rewitalizację Śródki.
  Zespół Obradował w składzie: Cofta Gerard Jankowski Zbysław Jaśkowiak Elżbieta Kałużny Krzysztof Knasiecki Marek Leś Zenona Mura-Wachaczewska Tatiana Nachaczewska Anna Palka Violetta Suchora Ewa Urbańska Beata Zalewska Barbara
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.