Ścieżka rowerowo-piesza łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta dla pozytywnie sKOŁOwanych


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Ścieżka rowerowo-piesza łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta dla pozytywnie sKOŁOwanych
Opis projektu

Projekt zakłada budowę ścieżki rowerowo-pieszej łączącej Polanę Harcerza z przybrzeżną promenadą nad Jeziorem Malta. Prace obejmują budowę nawierzchni ścieżki wraz z oświetleniem solarnym przyjaznej dla wszystkich pieszych jak i skołowanych: rowerzystów, rolkarzy, osób niepełnosprawnych i starszych używających wózków inwalidzkich, rodziców z małymi dziećmi w wózkach.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Wiankowa - Polana Harcerza

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

brak
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszystkie Osoby wypoczywające na terenach rekreacyjnych w okolicach Jeziora Malta. Mieszkańcy osiedla Chartowa i okolic oraz podróżujący komunikacją miejską: autobusową wysiadający na przystanku Chartowo, czy tramwajową na przystanku os. Lecha, którzy chcieliby się dostać nad Jezioro od strony ul. Dymka i Baraniaka.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
We skazanej okolicy brak jest bezpiecznego zjazdu czy zejścia na tereny przyjeziorne dla osób pieszych i sKOŁOwanych. Pozytywne jest to, że częściowo na Chartowie jest ścieżka rowerowa. Pozytywne jest również to, że na przystanek w okolicach inwestycji dostaniemy się niskopodłogowym autobusem lub tramwajem. Jednak przechodząc czy przejeżdżając aleją przy Polanie Harcerza, aby dostać się na teren rekreacyjny wokół Jeziora natrafiamy już na niebezpieczne zjazdy i prawdziwe schody.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa ścieżki rowerowo-pieszej 500 zł/mb * 250 m 125000
Ustawienie latarni solarnych parkowo-ogrodowych LED 5000,00 zł/szt. * 13 szt. 65000
SUMA: 190000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Średnioroczny koszt utrzymania zrealizowanego projektu (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10000
Dodatkowe załączniki
Oznaczenie lokalizacji Oznaczenie lokalizacji.png
Stan obecny 1 Obecny stan 1.jpg
Stan obecny 2 Obecny stan 2.jpg
Stan obecny i problemy 1 Obecny stan i problemy 1.jpg
Stan obecny i problemy 2 Obecny stan i problemy 2.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Paulina Kazorska

Adres email

paupasz@wp.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta jako projekt inwestycyjny.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Ścieżka znajduje się na nieruchomości będącej w zasobie Miasta Poznania - zarządcą terenu jest POSIR.
Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu: tak
Zespół obradował w składzie: Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak, Michał Walkowiak

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Sportu opiniuje pozytywnie projekt
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak, Andrzej Kras, Karol Seweryn
  Kryteria zasadnicze
  A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  C. Zgodność z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego - Czy opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - tak
  D. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  E. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  F. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  G. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  H. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  I. Możliwość realizacji zadania w przeciągu dwóch lat - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie 2 lat? - tak
  J. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w PLN) - określony przez Wnioskodawcę - 190000 PLN
  Średnioroczny koszt utrzymania określony przez Wnioskodawcę - 10000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach (pamiętaj, aby pomnożyć średnioroczny koszt utrzymania projektu) przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w PLN) – określony przez wydział merytoryczny - 190000 PLN
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony wydział merytoryczny - 50000 PLN
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO17? - tak
  B. Czy koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza wartość 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak
  Zespół Obradował w składzie: Małgorzata Nowak-Karlińska, Artur Antczak, Maciej Cegła, Grzegorz Cwojdziński, Wojciech Szymczak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Brak
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Włodarczak, Łukasz Kapustka, Dominik Łagowski, Piotr Zbyszewski, Katarzyna Cieślewicz-Galas, Teresa Mnich, Ewa Dziamska, Iwona Dolata, Lesław Rachwał
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.